Vakkenpakketkeuze Theoretische Leerweg

advertisement
Vakkenpakketkeuze
Theoretische Leerweg
Klas 3 Bonifatius mavo
Kiezen
inspiratie
transpiratie
Sectoren




Techniek
Zorg en welzijn
Economie
Landbouw (Groen)
Vakkenpakketten bij de 4 sectoren
 Iedere sectorkeuze is te verdelen in 3
delen
 Gemeenschappelijk deel
 Sectordeel
 Vrije deel
Gemeenschappelijk deel
 Voor alle leerlingen gelijk
 Verplichte examenvakken Nederlands, Engels
en Maatschappijleer (afgesloten in klas 3)
 Sport en Bewegen, en CKV
(afgesloten in klas 3, moet voldoende)
Sectordeel
De leerlingen kiezen 2 vakken
 Techniek
 Wiskunde
 Nask I (Natuur- Scheikunde I)
Sectordeel
 Zorg en Welzijn
 Biologie
 een keuze uit:
Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde
Sectordeel
 Economie
 Economie
 een keuze uit: Duits, Wiskunde
Sectordeel
 Landbouw
 Wiskunde
 een keuze uit:
Biologie of Nask I (Natuur- Scheikunde I)
Vrije deel
 Verder kiezen de leerlingen 3 vakken uit:
 De vakken die genoemd zijn bij het
sectordeel maar nog niet zijn gekozen.
Of
 Het vak: Natuur- Scheikunde II
 Het vak: IT (Informatie Technologie)
 Het vak Economie en Ondernemen
 Het vak LO2
Belangrijk!
• Je kan E&O alleen samen met Economie
kiezen
• Je mag maar twee van de drie volgende
vakken met een schoolexamen kiezen:
• E&O, IT en LO2
8 vakken
 8 TL vakken
 7 TL vakken + Economie en Ondernemen
Voorbeelden
 Een leerling kiest het volgende examenpakket:
Ne En Ec Du Bi Gs LO2 (Ma)
De leerling past in de sectoren Zorg en Welzijn
en Economie
 of:
Ne En Wi Nask 1 Ec Bi Nask 2 (Ma)
De leerling past in alle sectoren
Voorbeelden GL vak
 De leerling kiest het volgende examenpakket:
Ne En Ec Bi Du E&O Gs (Ma)
De leerling past in de sectoren Zorg en Welzijn
en Economie
 of:
Ne En Wi Nask 1 Ec Bi E&O (Ma)
De leerling past in alle sectoren
Na het VMBO diploma TL
 Opleiding in het MBO (Middelbaar Beroeps
Onderwijs)
 Doorstromen naar de vierde klas Havo
ROC en AOC
 Regionale Opleidingen Centra
Middelbaar beroepsopleidingen in de sector:
 Techniek
 Zorg en Welzijn
 Economie
 Agrarische Opleidingen Centra
 sector Landbouw (Groen onderwijs)
BOL en BBL
De opleidingen kunnen gevolgd worden op
twee manieren:
 Beroepsopleidende leerweg BOL
dagonderwijs met stages tijdens de opleiding.
 Beroepsbegeleidende leerweg BBL
4 dagen werken 1 dag naar school
Niveau (3 en) 4
 Leerlingen met een VMBO-diploma
Theoretische Leerweg stromen door naar
opleidingen op niveau (3 en) 4.
 Met niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO
onderwijs.
Havo
 Gemeenschappelijk deel:
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV en
Sport en bewegen
 4 profielen:
 Natuur en techniek
 Natuur en Gezondheid
 Economie en Maatschappij
 Cultuur en Maatschappij
Verplichte profielvakken

NT: Nask 2, Wiskunde-B en Nask 1
NG: Nask 2, Biologie en Wiskunde A/B

EM: Geschiedenis, Economie en Wiskunde A/B
CM: Geschiedenis, Kunst en Frans/Duits

Overstap 4 Havo: cultuurshock




Hoger niveau
Hoeveelheid leerstof
Tempo
Zelfstandigheid
Instroomeisen
 ZZC Gemiddeld SE cijfer on-afgerond 6,8 of
hoger.
 Emelwerda Gemiddeld SE cijfer on-afgerond 7
of hoger.
 Ned, Eng, Wis aanvullende eisen
Van VMBO naar Havo






Motivatie
Motivatie
Motivatie
Goede werkhouding = zelfstandigheid
Goede resultaten
Juiste vakken
Vakkenpakketkeuze klas 3
 Studiebeurs Zwolle
 Informatieavond Studie en Beroep i.s.m. Friese
Poort en ROC’s uit de regio
 Open dagen in januari
 Doedag op Friese Poort in februari
 In de mentorles
Mentorlessen
 Methode ‘Qompas’
 Digitaal portfolio
 Ouderparticipatie
 Testen
Qompas
 Wie ben ik
 Wat wil ik
 Wat kan ik
Data vakkenpakketkeuze
 Eind januari/ begin februari
 Adviezen docenten voor keuzevakken op
Magister
 Vakkenpakketkeuze Qompas
 Vakkenpakketformulier via de mail
Data vakkenpakketkeuze
 15 februari
 Leerlingen leveren het vakkenpakketformulier in
bij mentor.
Kiezen
Droom
Werkelijkheid
contact
[email protected]
Download