Soorten krachten - verdieping

advertisement
Verdiepingsboekje Nask (natuurkunde, scheikunde) - Citotrainer Nederland
Soorten krachten - verdieping
Op de internetpagina http://leestrainer.nl/nask/krachten/soortenkrachten/overzicht.htm
heb je geleerd dat de zwaartekracht aangrijpt bij het zwaartepunt en de normaalkracht
bij het steunpunt. Met dit verdiepingsblad leer je hoe je krachten kunt meten en
berekenen.
Gewicht, zwaartekracht, massa?
Weegschalen gebruiken de kg als eenheid. Eigenlijk is dit niet correct: de eenheid moet
Newton (N) zijn. Gewicht is namelijk de kracht die een voorwerp op de weegschaal
uitoefent en krachten worden uitgedrukt in Newton. Normaal gesproken is je gewicht
gelijk aan de zwaartekracht. Daarom spreken we nu verder over zwaartekracht.
De massa is de hoeveelheid materiaal. Massa drukken we wél uit in kg. Of je nu op de
maan staat of op de aarde, je massa blijft hetzelfde. De zwaartekracht die op de maan
aan je trekt, is echter lager. Daardoor kun je er hoger springen!
In figuur 34 staan de grootheden en eenheden.
Grootheid
Letter
Eenheid
Opmerking
Kracht
F
N (Newton)
F komt van het Engelse
woord force. Isaac
Newton was een Engelse
wetenschapper.
Massa
m
kg (kilogram)
Figuur 34: grootheden en eenheden
Meten en rekenen
De grootte van de zwaartekracht in N (op aarde) kun je eenvoudig berekenen:
Fz = m x 10
Let op: vul de massa in kg in!
Opdracht 1
Een "zwaaipapegaai" heeft een massa van 50 g. Bereken de zwaartekracht, die aan de
papegaai trekt, in N.
Pagina 37
Verdiepingsboekje Nask (natuurkunde, scheikunde) - Citotrainer Nederland
Zolang een voorwerp stilstaat, moeten de krachten wat grootte en
richting betreft, opgeteld 0 zijn.
Opdracht 2
De normaalkracht die tegen het steunpunt van de papegaai drukt, is
dus even groot als de zwaartekracht. Hoeveel N is de normaalkracht?
Figuur 35: zwaaipapegaai
Krachten kunnen we meten m.b.v. een Newtonmeter (zie figuur 36).
Opdracht 3
Aan een newtonmeter hangt een blokje. De meter wijst 1 N aan.
Wat is de massa van het blokje?
Figuur 36: newtonmeter
Een man duwt met een kracht van 25 N (Fd ; zie figuur 37) tegen een blok aan, dat op
een ruwe vloer staat. De massa van het blok is zó groot (200 kg), dat het niet beweegt.
Figuur 37: man duwt blok
Opdracht 4
Bereken de zwaartekracht Fz , die aan het blok trekt.
Pagina 38
Verdiepingsboekje Nask (natuurkunde, scheikunde) - Citotrainer Nederland
Hoe groot is de normaalkracht Fn ?
Hoe groot is de wrijvingskracht Fw ?
In figuur 37 worden de zwaartekracht en de normaalkracht weergegeven door een pijl
met een lengte van 26 mm. Bereken m.b.v. onderstaande verhoudingstabel hoe "lang"
de pijlen van de duwkracht en wrijvingskracht eigenlijk hadden moeten zijn. Rond je
uitkomst (in mm) af op 1 cijfer achter de komma.
Kracht (N)
Lengte pijl (mm)
2.000
26
25
?
Andere krachten
Je kunt je voorstellen, dat er meer / andere krachten bestaan, dan de voorbeelden die
we tot nu toe hebben besproken. In figuur 38 staan enkele voorbeelden, met daarachter
links naar filmpjes.
Opdracht 5
Kies ten minste één onderwerp uit onderstaande lijst en bekijk het filmpje dat er bij
hoort.
Kracht
Link filmpje
Spierkracht
http://bijleszaanstad.nl/nask/filmpjes/spierkracht.htm
Windkracht
http://bijleszaanstad.nl/nask/filmpjes/windkracht.htm
Hydraulische kracht
(kracht van vloeistof)
http://bijleszaanstad.nl/nask/filmpjes/hydraulischekracht.htm
Magnetische kracht
http://bijleszaanstad.nl/nask/filmpjes/magnetischekracht.htm
Figuur 38: voorbeelden van krachten
Pagina 39
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards