Sectordeel Zorg en Welzijn

advertisement
.
e
2
Ouderavond
klas
schooljaar 2014-2015

19.30 u Inleiding

19.45 u eerste ronde

20.15 u pauze

20.30 u tweede ronde

21.00 u einde
Beroepenoriëntatie
 SLB-lessen (dedecaan.net)
 Deze voorlichting
 12 februari tijdens nask lessen
voorlichting techniek
 Bedrijvendag
 Snuffelstage
 Voorlopig advies bij “paasrapport”
 Advies bij eindrapport schooljaar 2
 Eventueel individuele begeleiding




Dan wordt de keuze gemaakt voor sector en
of leerweg en vakken.
Advies komt met rapport mee, dan digitaal
invullen van keuze
Definitief formulier wordt uitgeprint en kunt u
met handtekening meegeven met uw
zoon/dochter

Theoretische leerweg (TL)

Gemengde leerweg (GL)

Kaderberoepsgerichte leerweg (K)

Basisberoepsgerichte leerweg (B)

TL met ZW, TE, ECO, LB

BWI (bouwen wonen en interieur)

VT (voertuigen)

SDV (sport, dienstverlening, veiligheid)

ZW (zorg en welzijn)
MBO niveau 2,3,4
Leerjaar 4
Leerjaar 3
Leerjaar 2
Techniek
B/K/TL
Zorg en welzijn
B/K/TL
Economie Landbouw
TL
TL
Onderbouw
Leerjaar 1
basisonderwijs

BWI (voorheen bouw breed)  Bouwlokaal SL

VT
 VT lokaal SL

SDV
 SDV Lokaal LC

ZW
 Lokaal 13 LC

TL
 Kantine LC

Examenperiode van 2 jaar

Schoolexamen/centraal examen

PTA- Programma Toetsing en Afsluiting

Sectorwerkstuk/profielwerkstruk

Verplicht deel

Sector deel

Keuze deel







Nederlands
Engels
Maatschappijleer 1
Lichamelijke opvoeding
CKV
Godsdienst/ levensbeschouwing
Rekenles afgesloten met rekentoets (moet
minimaal een vijf zijn)

Wiskunde

Nask 1


Biologie
Een ander vak uit: wiskunde, geschiedenis,
aardrijkskunde (maatschappijleer 2)

Economie

Keuze uit: Wiskunde, Duits of Frans

wiskunde

Keuze uit: biologie of nask 1
Kies 1 sector
o
Zorg &
Welzijn
o
Economie
o
Techniek
Gemeenschappelijk
deel
Nederlands
Engels
LO
CKV
Gd/lv
Nederlands
Engels
LO
CKV
Gd/lv
Nederlands
Engels
LO
CKV
Gd/lv
Sector deel
Wiskunde
Biologie
Wiskunde
Economie
Wiskunde
Nask 1
Vrije deel
Kies 4 vakken
(voorheen 5)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Duits
Frans
Nask 1
Nask 2
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Beeldende
Vorming
Duits
Frans
Nask 1
Nask 2
Biologie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Beeldende
Vorming
o
Landbouw
Nederlands
Engels
LO
CKV
Gd/lv
Wiskunde
 Nask 1
 Biologie
*kies één van
deze beiden
Duits
o Duits
Frans
o Frans
Nask 2
o Nask 1
Biologie
o Nask 2
Aardrijkskunde o Biologie
Geschiedenis o Aardrijkskunde
Economie
o Geschiedenis
o Economie
Beeldende
Vorming
o Beeldende
Vorming
*kies hier niet
dezelfde als
eerder


Introductieperiode tot aan de herfstvakantie
Introductie met de bedoeling of de leerling in
de goede leerweg/sector zit.
Wetenschappelijk onderwijs
HBO
HAVO
MBO
3+4
Theore- Gemengd Kader
tisch
MBO
2
Basis





Ouders, mentor en decaan helpen bij kiezen
Keuze in april sector en leerweg
Individuele begeleiding indien nodig
PP op de site van vo-surhuisterveen.nl onder
downloads
Contact: [email protected] of via school
Download