ouderavond 2tl - Cambium College

advertisement
OUDERAVOND 2TL
dinsdag 11 oktober 2016
De vakkenpakketkeuze in
2TL
Wat gaat er veranderen in de vakkenpakketkeuze?
AGENDA
•
keuzevakken
•
profielen en verplichte vakken
•
havo?
•
cambiumtl.dedecaan.net
•
Wat doen we nog meer aan LOB in leerjaar 3 en 4?
VAKKEN VAN 2TL NAAR 3TL
CKV: culturele kunstvakken, MA: maatschappijleer, 1 en 2
LO: Lichamelijke opvoeding, 1 en 2
PROFIELEN EN
VERPLICHTE VAKKEN:
:
Profiel; Zorg en welzijn
Techniek:
Profiel: Economie
Profiel: Groen
Profiel: Techniek
Nederlandse taal
Engelse taal
Nederlandse taal
Engelse taal
Nederlandse taal
Engelse taal
lichamelijke opvoeding
maatschappijleer 1 (ma1)
ckv (kuv1)
lichamelijke opvoeding
maatschappijleer 1 (ma1)
ckv (kuv1)
lichamelijke opvoeding
maatschappijleer 1 (ma1)
ckv (kuv1)
Economie
(toegang 1 profiel)
biologie
(toegang 2 profielen)
wiskunde
(toegang 1 profiel)
wiskunde
(toegang 2 profielen) of
Franse taal of
Duitse taal.
wiskunde
(toegang 3 profielen) of
nask 1 of
nask 2
economie
(toegang 2 profielen) of
nask1 of
nask 2
wiskunde
Verplichte vakken
Nederlandse taal
Engelse taal
Beschermde vakken
lichamelijke opvoeding
maatschappijleer 1 (ma1)
ckv (kv1)
Verplichte
Profiel gebonden vakken
biologie
(toegang 2 profielen)
Keuze profiel gebonden
vakken (kies 1)
economie
(toegang 3 profielen) of
geschiedenis of aardrijkskunde
Vrije vakken
Voor de ‘vrije vakken’ kan de leerling elk gewenst vak kiezen, mits rekening gehouden wordt met onderstaande verbodskoppelingen (kies er 3).

In een vakkenpakket mag slechts 1 vak uit de drie volgende vakken gekozen worden: ma2, kv2 (bte) en lo2

Bij de vakken lo2, ma2 en kv2(BTE) elk maximaal 1 groep. Bij lo2 hebben de sportklas lln. voorrang) en kv2 (hebben de kunstklas lln. voorrang)

Bij over-inschrijving beslist de conrector op advies van decaan en vakdocenten.
Economie:
Zorg & Welzijn:
Landbouw:
aardrijkskunde
geschiedenis
Franse taal
Duitse taal
nask 1
nask 2
economie
biologie
wiskunde
kv2 (bte)
lo2
ma2
economie
biologie
biologie
Belangrijk om te weten wanneer je wilt doorstromen van 4 TL naar 4 HAVO, dan gelden de volgende verplichte vakken voor de diverse profielen:
Cultuur en Maatschappij
C&M:
Geschiedenis en 2 extra talen (of 1 extra taal plus een kunstvak BTE)
Economie en Maatschappij
E&M:
wiskunde, economie en geschiedenis
Natuur en Gezondheid
N&G:
wiskunde, biologie, nask2 (scheikunde) en (aardrijkskunde of nask 1(natuurkunde))
Natuur en Techniek
N&T:
wiskunde, wiskunde B(wordt pas aangeboden op HAVO4), nask1 (natuurkunde) en nask2 (scheikunde)
Zorg en welzijn
Verplicht vak: Biologie, daarnaast
óf geschiedenis, óf economie óf aardrijkskunde
Beroepen:
economie
Verplicht vak: economie, daarnaast
óf wiskunde, óf Frans óf Duits
Beroepen:
Groen
Verplicht vak: Biologie
of wiskunde, óf nask1, óf nask 2
Beroepen:
Techniek
Verplicht vak: Wiskunde met daarnaast
óf nask1 óf nask 2
Beroepen:
Havo?
4 profielen met daarin verplichte vakken
Kijk bij downloads op de site
Het stappenplan
Wanneer?
September
20 September
September/oktober
11 Oktober
31 Oktober – 4
november
November t/m
januari
februari
Maart/april
Wat?
Voorlichting aan mentoren 2tl over de
veranderingen m.b.t. vakkenpakketkeuze
Kennismakingsavond ouders leerlingen
Leerlingen 2tl krijgen veranderingen m.b.t.
vakkenpakket te horen
Wie?
Decaan en conrector
Mentoren
Decaan
Informatieavond over vakkenpakketkeuze in
Decaan en conrector
2tl
Tijdens de ctw worden nieuwe vakken
Vakdocenten, decaan
geïntroduceerd aan leerlingen 2tl door middel
van proeflessen. Het gaat om
maatschappijkunde (ma 2) en lo 2.
Tijdens mentorlessen wordt er aandacht aan
Mentor, decaan
LOB besteed d.m.v. werken aan Keuzeweb.
Vakkenpakketformulier wordt uitgezet,
decaan komt in de klas uitleggen, gesprekjes
voeren.
Vakkenpakket moet worden ingeleverd
Mentor, decaan
Mentor, decaan
CAMBIUMTL.DEDECAAN.NET:
•
o
o
•
Informatie:
centraal aanbod over opleidingen, links naar belangrijke
websites
schoolspecifieke informatie
Communicatie:
contact met decaan via e-mail, forum, chatbox,
nieuwsbrieven
HANDIG:
•
Opleidingen: mbo/mbo
groen/particulier/uniformberoepen/vavo
•
Zoeken per instelling / sector / opleiding / stad
•
Links: * kwaliteit opleidingen
* open dagen kalender
* testen
* aanmelden hoe/wanneer?
OPDRACHTEN
KEUZEWEB 2TL:
Opdrachten die te maken hebben met:
◦- interesses
◦-kwaliteiten
◦-Sectoren in het MBO
◦- Voorlopige studiekeuze
Wat doen we nog meer aan
LOB?
leerjaar 3:
◦ Betatech in ctw 1 en ctw 3
◦ Voorbereiding op het profielwerkstuk
Leerjaar 4:
◦ Profielwerkstuk op het Koning Willem 1 College
TOT SLOT:
Vragen
BEDANKT VOOR UW AANDACHT!
[email protected]
Download