Extra opdrachten platentektoniek Maak de onderstaande

advertisement
Extra opdrachten platentektoniek
Maak de onderstaande opdrachten in je schrift. Je mag gebruik maken van
je lesboek en de atlas.
1.
Koppel de onderstaande begrippen aan elkaar.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
2.
Buitenkern
Aardkorst
Buitenmantel
Plaattektoniek
Continentale korst
Binnenkern
Oer continent
Oceanische korst
A
B
C
D
E
F
G
H
Vloeibaar
Graniet
Lithosfeer
Basalt
Asthenosfeer
Convectiestromen
Vast
Pangea
Bekijk de onderstaande afbeelding.
Zet 3, 4, 5 en 6 onder elkaar en schrijf de juiste gebeurtenissen
erachter.
3.
Vulkanen ontstaan op verschillende manieren. Bij welke twee
plaatbewegingen vindt er vulkanisme plaats?
4.
Welk natuurlijk element ontstaat er in zee als de ene plaat onder de
andere duikt?
5.
Langs de plaatranden is de aardkorst voortdurend in beweging.
Hieronder staan drie uitspraken over deze bewegingen.
I
II
III
De platen bewegen langs elkaar heen.
De platen duiken onder elkaar.
De platen schuiven vanaf de breuklijn van elkaar weg.
a
b
c
d
Welke uitspraak is juist?
I is goed en II en III zijn fout.
I en II zijn goed en III is fout.
I is fout en II en III zijn goed.
I, II en III zijn allemaal goed.
6.
Door welke botsing is het Himalayagebergte ontstaan?
7.
Geef bij de onderstaande afbeeldingen aan om welke botsing van
platen het gaat.
1.
2.
3.
8.
Lees de onderstaande stellingen.
I Troggen vormen altijd de begrenzing van twee platen.
II De bovenste laag van de mantel is vloeibaar en daarbovenop
drijft de asthenosfeer.
Welke uitspraak is juist?
a Beide stellingen zijn juist
b Beide stellingen zijn onjuist
c Alleen de eerste stelling is juist
d Alleen de tweede stelling is juist
9.
Bekijk de onderstaande afbeelding.
Welk bewijs voerde Wegener aan voor de theorie van de
continentale drift. Kun je dat uit de bovenstaande afbeelding lezen.
10.
Bekijk de onderstaande afbeelding.
Welk oceaan is ontstaan tussen de opening van de continenten?
11.
Subductie betekent letterlijk....
a. onderduiking
b. vernietiging
c. verstopping
d. onder leiding
12.
Bekijk de onderstaande afbeelding die in IJsland is genomen.
Leg uit welk proces er op de bovenstaande afbeelding te zien is?
13.
Bekijk de onderstaande afbeelding.
Welk begrip hoort bij de letter A te staan?
14.
Bekijk nog eens de afbeelding bij opdracht 13.
Welke begrippen horen bij de cijfers 1 en 3?
15.
Bekijk de onderstaande afbeelding.
Maak de legenda compleet door bij elk cijfer het juiste begrip te
noteren. Kies uit binnenmantel, asthenosfeer, buitenkern,
buitenmantel, lithosfeer en binnenkern.
Download