vulling BPV box unit 2

advertisement
Wanneer onderstaande informatie voor jou vragen oplevert neem je contact op met
Maud Tamsma unit 2/12.
Voor aanvang van de stage:
Zijn onderstaande begrippen door de student bestudeerd.
De onderwerpen die al op school zijn behandeld worden door de student opnieuw
bekeken.
Ontwikkeling van een kind
(Denk hierbij ook aan speelgoed-leeftijd)
Dagelijkse verzorging van een baby/peuter/kleuter
Pre-, en postoperatieve zorg
Medicatie toediening bij kinderen (ook intraveneus)
Tijdens je eerste 5 weken stage:
Tijdens de eerste 5 weken stage op unit 2 of 12 worden onderstaande ziektebeelden
door de student uitgewerkt.
De ziektebeelden worden tijdens de stage met de werkbegeleider doorgesproken en
handvaten gegeven in de praktijk.
Je werkt alleen de ziektebeelden uit die voorkomen op de unit waar jij als
eerste naartoe gaat.
Ga je naar: zalen unit 02 dan werk je tijdens de eerste 5 weken onderstaande
ziektebeelden uit.
Week 1: Voeding
Borstvoeding
Voeding bij een kind van 0-1 jaar
Eetproblematiek bij peuters
Obstipatie
Week 2: Ouder en kind
Rooming in
Communicatie met kind en ouders
Week 3: De OK
KNO: tonsillectomie en buisjes
Urologie: circumcisie
Week 4: De acute patiënt
Alcohol en drugs intoxicatie
Urineweg infecties
Week 5: Langdurig en chronisch ziek
Diabetes Mellitus
Conversie stoornis
Cystic Fibrosis
Psychosociale problematiek
Ga je naar: boxen unit 12 dan werk je in de eerste 5 weken onderstaande
ziektebeelden uit:
Week 1: Voeding en verstoorde vochthuishouding
Voeding bij een kind van 0-1 jaar
Borstvoeding
Isolatie/ boxenverpleging
Dehydratie
Week 2: wat is er aan de hand?
Huilbaby
Kindermishandeling/ verwaarlozing
Week 3: De longen
RS-virus
COPD/ benauwdheid
Week 4: Het hoofd
Epilepsie
Meningitis
Commotie Cerebri/ Contusio
Koortsstuipen
Week 5: Langdurig en chronisch ziek
ALL
Anorexia Nervosa
Download