1001 Wonderlijke Momenten De kinderen die we behandelen

advertisement
1001 Wonderlijke Momenten
De kinderen die we behandelen, hebben een afstand in functioneren in relatie tot andere kinderen.
Algemene ontwikkelingsstimulering en spelstimulering vormen dan ook een nadrukkelijk punt van
aandacht in de behandeling. Daarnaast vinden we dat het zijn van kind ook gewoon leuk moet
kunnen zijn, ook al is er sprake van psychiatrische ziektebeelden.
Om deze zienswijze verder vorm te geven, starten we in 2013 met het project ‘Duizend en een
wonderlijke momenten”. Dit project valt voor een deel buiten de reguliere kaders van behandeling.
Wat is de bedoeling? Binnen dit project organiseren we in een jaar tijd 1.000 activiteiten voor de
kinderen. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en hebben een
uitdagend karakter. Concreet betekent dit dat iedere kliniekgroep globaal gezien iedere dag één
activiteit uitvoert.
De activiteiten zijn onder te delen in 6 thema’s: voeding, muziek, sport, dieren, knutselen en
avontuur.
Wilt u een bijdrage leveren, heeft u een goed idee of informatie nodig? Dit kunt u opvragen via
Jessica Kuipers, t. 0318-676611 of mail naar [email protected]
Download