De functies van het onbewuste

advertisement
Trainers-schema
De functies van het onbewuste en het 4 stapsleerproces Bijeenkomst (9.30 – 11.15)
Tijd onderwerp
inhoud
9.30
9.309.35
9.359.45
9.459.50
9.509.56
9.569.57
aanwezig
ontvangst
9.5810.02
Waarom?
materiaal
posters
voorstelrondje
mededelingen
Kleine wat
Grote frame
10.02- Metafoor 1
10.04
10.04- Metafoor 2
10.06
10.06- Wat?:
10.26
het onbewuste is dat deel van je persoonlijkheid waaraan je niet denkt,
leren in 4 stappen
waarom zou je je met het onbewuste bezighouden?
wat zijn de functies van het onbewuste? wat is leren? hoe gebruik je het 4stapsleerproces om te bereiken wat je wilt? wat kun je met het geleerde over het
onbewuste en het leren?.
heb je dat gevoel wel eens dat je ergens geen zin in hebt maar je weet niet
waarom? (je hebt weer een nieuw soort koffie-automaat, je moet verhuizen,
flexplekken, je moet je mobiletelefoon opwaarderen, je komt in een nieuwe stad
en moet er de weg leren kennen, je voelt je onzeker of je die nieuwe job wel zult
kunnen doen, je wilt graag van het roken af maar ziet er heel erg tegen op om
het af te leren?. ben jij de monnik die de vrouw wilde loslaten, maar haar op zijn
nek droeg?
Zou je willen weten hoe je meer vertrouwen zou kunnen krijgen in het
doorlopen van het hele leerproces?
leren staan uit Sytse’s begin
de pianist
de functies van het onbewuste:
posters
1. slaat herinneringen op (geuren, smaken, geluiden, beelden, video’s)
2. ordent herinneringen (tijdlijn, gestalt)
3. laat emoties opkomen en weer wegvloeien
4. onderdrukt herinneringen met onopgeloste negatieve emoties
5. presenteert onderdrukte herinneringen voor ‘rationalisaties’, om emoties
los te laten
6. beschermt het lichaam
7. bestuurt de lichaamsfuncties, ademen, spijsverteren, bloedstroom, etc.
8. handhaaft en beschermt het lichaam
9. stuurt je zodanig dat je een hoogst moreel wezen bent
10. wil graag een slaaf zijn en orders van het bewuste op te volgen
11. controleert alle waarnemingen en behoudt hen zowel die van de
bekende zintuigen, als ook van onbekende zintuigen of
telepatische/energetische aard. het filtert, vervormt, en generaliseert de
2.000.000 stukjes informatie die op ieder moment binnenkomen.
12. het voorziet het lichaam van energie, slaat de energie op, en geeft het
door.
13. reageert vanuit intuitie, gewoonte, (onbewust bekwaam)
14. heeft herhaling nodig voor lange termijn plannen
15. is geprogrammeerd om nieuwsgierig te zijn
16. functioneert het beste als het één geheel is, hoe minder delen, hoe beter.
17. het werkt met symbolen, denk aan dromen
18. neemt alles persoonlijk op
19. werkt volgens het principe van de minste inspanning
20. kan geen ontkenning vasthouden
21. alles is er op gericht om opnieuw één en volledig met jezelf te worden.
Het 4stapsleerproces en de leercurve
1 onbewust onbekwaam
bewustworden
2 bewust onbekwaam
bekwamen, oefenen
3 bewust bekwaam
verder oefenen en automatiseren
4 onbewust
bekwaam
Toelichten aan de hand van leren autorijden
Hoe heb je leren lopen, eten, praten, je zelf aankleden, aardig gevonden worden,
zwemmen, lezen, schrijven, tandenpoetsen, dansen, fietsen, zoenen, koken, de
weg in de bibliotheek, in de kantine, engels, wiskunde en e-mailen, stoppen met
roken, te veel eten?
10.10- Hoe?
11.00 Demo
Oefening
1. Individueel (5 min.): Ieder schrijft drie verhaaltjes van vijf regels
belangrijke leerervaringen uit zijn leven op.
2. In tweetallen A en B (3 x 1 min) A leest langzaam de drie verhaaltjes
voor met enige tijd er tussen). B luistert aandachtig. Na even stilte zegt
B tegen A: De kwaliteit van jou die dit leren mogelijk maakt
is…………………… (bijv. je grote doorzettingsvermogen, je
ongeremde nieuwsgierigheid etc.)
A onthoudt deze kwaliteit
3. Daarna draaien A en B de rollen om. (3 x 1 min.)
4. Bespreek jullie ervaringen en schrijf jullie kwaliteiten op. (3 min.)
5. Zowel A als B ondersteunen elkaar in het beschrijven van de vier
stappen in één van de drie verhaaltjes over een leerproces en schrijft dit
11.0011.10
11.1011.12
11.1211.15
Nabespreking
oefening
Wat kan ik er
mee?
Metafoor 2 en
Metafoor 1
sluiten
op.
Wat heeft het met je gedaan
Bewust worden dat angst een goed teken is om van 2 naar 3 te gaan.
alle stukken feilloos spelen
ongedeerd en box bouwen
Handout
De functies van het onbewuste:
1. Slaat herinneringen op (geuren, smaken, geluiden, beelden, video’s)
2. Ordent herinneringen (tijdlijn, gestalt)
3. Laat emoties opkomen en weer wegvloeien
4. Onderdrukt herinneringen met onopgeloste negatieve emoties
5. Presenteert onderdrukte herinneringen voor ‘rationalisaties’, om emoties los te laten
6. Beschermt het lichaam
7. Bestuurt de lichaamsfuncties, ademen, spijsverteren, bloedstroom, etc.
8. Handhaaft en beschermt het lichaam
9. Stuurt je zodanig dat je een hoogst moreel wezen bent
10. Wil graag een slaaf zijn en orders van het bewuste op te volgen
11. Controleert alle waarnemingen en behoudt hen zowel die van de bekende zintuigen, als ook
van onbekende zintuigen of telepatische/energetische aard. Het filtert, vervormt, en
generaliseert de 2.000.000 stukjes informatie die op ieder moment binnenkomen.
12. Het voorziet het lichaam van energie, slaat de energie op, en geeft het door.
13. Reageert vanuit intuitie, gewoonte, (onbewust bekwaam)
14. Heeft herhaling nodig voor lange termijn plannen
15. Is geprogrammeerd om nieuwsgierig te zijn
16. Functioneert het beste als het één geheel is, hoe minder delen, hoe beter.
17. Het werkt met symbolen, denk aan dromen
18. Neemt alles persoonlijk op
19. Werkt volgens het principe van de minste inspanning
20. Kan geen ontkenning vasthouden
21. Alles is er op gericht om opnieuw één en volledig met jezelf te worden.
Het 4 stapsleerproces
1 onbewust onbekwaam
bewustworden
2 bewust onbekwaam
bekwamen, oefenen
3 bewust bekwaam
verder oefenen en automatiseren
4 onbewust bekwaam
bij een betere begeleiding
Oefening
6. Individueel (5 min.): Ieder schrijft drie verhaaltjes van vijf regels belangrijke leerervaringen uit
zijn leven op.
7. In tweetallen A en B (3 x 1 min) A leest langzaam de drie verhaaltjes voor met enige tijd er
tussen). B luistert aandachtig.
Na even stilte zegt B tegen A:
De kwaliteit(en) van jou die dit leren mogelijk maakt is (zijn)……………………
(bijv. je grote doorzettingsvermogen, je ongeremde nieuwsgierigheid etc.)
8. A onthoudt deze kwaliteit(en)
9. Daarna draaien A en B de rollen om. (3 x 1 min.)
10. Bespreek jullie ervaringen en schrijf jullie kwaliteiten op. (3 min.)
11. Zowel A als B ondersteunen elkaar in het beschrijven van de vier stappen in één van de drie
verhaaltjes over één van jouw leerprocessen.
12. Schrijf dit op.
Download