Deeltjes Fysica voor Gymnasium 4 Op uitnodiging van het Nikhef

advertisement
Deeltjes Fysica voor Gymnasium 4
Op uitnodiging van het Nikhef (Nationaal Instituut voor subatomaire fysica) zijn wij met onze vierde
klassen (NT profiel) op 28 mei en 11 juni naar het Science Park Amsterdam geweest.
Na een inleiding door Prof. Dr. Frank Linde over de subatomaire deeltjes zoals quarks, neutrino’s,
muonen en anderen gingen onze leerlingen zelf aan de slag.
Met de speciaal voor dat doel ingerichte meetopstellingen hebben onze leerlingen metingen gedaan
aan muonen. Dit zijn deeltjes die ontstaan boven in de dampkring onder
invloed van kosmische straling. Ze leven heel kort en bewegen zich
voort met bijna de snelheid van het licht.
Door de korte levensduur zouden muonen het aardoppervlak eigenlijk
niet kunnen bereiken. De praktijk is dat ze bijna allemaal het
aardoppervlak bereiken. Dit inzicht was ooit ook een van de redenen
voor het formuleren van de relativiteitstheorie. Die zegt dat de tijd
langzamer verstrijkt voor een deeltje dat met (bijna) de lichtsnelheid
beweegt.
De levensduur van het muon werd gemeten en daaruit de
halfwaardetijd bepaald. Ook de snelheid van de deeltjes is gemeten.
Een middag echte wetenschap onder leiding van gepassioneerde/gepensioneerde medewerkers van
Nikhef, leerzaam en vooral erg leuk
Detectoren op tafel en meten maar
Geconcentreerd kijken naar de resultaten.
Een mooie grafiek, met nog wat wiskundige
nabewerking kan de halfwaardetijd worden
berekend (ongeveer 2,3 micro seconde)
Ook de snelheid van het muon werd gemeten.
Download