Infobrochure voor patiënt en bezoeker

advertisement
MRSA
Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure?
Geef ons gerust een seintje!
Dienst kwaliteit
E-mail: [email protected]
Tel: 011 30 81 11
Jessa Ziekenhuis vzw
Maatschappelijke zetel:
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt
www.jessazh.be
versie juni 2015 (Object-ID 230215)
Infobrochure voor
patiënt en bezoeker
Inhoud
1. Wat is MRSA?
p. 2
2. Hoe wordt MRSA opgespoord?
p. 2
3. Voorzorgsmaatregelen
p. 3
4. Hoe kan u helpen?
p. 4
5. Hoe uw handen ontsmetten?
p. 5
6. Bezoek
p. 6
7. Wanneer wordt alles weer gewoon?
p. 6
8. Wat bij ontslag?
p. 7
9. Tot slot
p. 7
1
1. Wat is MRSA?
MRSA (Methicilline Resistente Staphy-lococcus Aureus) is een variant van de
Staphylococcus aureus bacterie. Deze bacterie komt gemiddeld bij 30% van
de bevolking voor in de neus of op de huid. Bij MRSA is de bacterie ongevoelig
voor meerdere soorten antibiotica. De bacterie is meestal niet kwaadaardiger,
hij is gewoon moeilijker te behandelen en vergt andere antibiotica.
Wanneer u als gezond persoon in aanraking komt met deze MRSA-bacterie
dan zal dit slechts in uitzonderlijke gevallen aanleiding geven tot ziekte. Men
kan soms ‘drager’ van de bacterie worden. In het ziekenhuis nemen we echter
ook bij gezonde dragers voorzorgsmaatregelen om andere patiënten te beschermen en verdere verspreiding te voorkomen. Voor andere patiënten kan
die bacterie immers wel een risico betekenen.
Deze bacteriën worden voornamelijk overgedragen door de handen. Een goede handhygiëne en handontsmetting zijn daarom héél belangrijk.
2. Hoe wordt MRSA opgespoord?
Om te weten of er extra maatregelen moeten genomen worden, neemt men
kweken af. Het afnemen van deze kweken gebeurt door met een wattenstokje te wrijven over de plaatsen op het lichaam waar deze bacteriën het
meest voorkomen: neus, keel, endeldarm (rectum) en eventuele wonden. De
wattenstokjes worden in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid
van MRSA. Het onderzoek van de kweken duurt maximaal drie dagen.
2
3. Voorzorgsmaatregelen
Om verspreiding van de MRSA-bacterie naar de rest van het ziekenhuis te
verkomen, wordt u verpleegd in isolatie. Uw arts zal beslissen welke behandeling u nodig heeft.
• U wordt meestal op een eenpersoonskamer verpleegd. U mag die kamer
niet verlaten. Indien u de kamer toch moet verlaten (bijvoorbeeld voor een
onderzoek) gaat u meestal een masker of een beschermschort moeten dragen en ontsmet u de handen.
• Aan de kamerdeur hangt info over de te nemen maatregelen bij uw verzorging of bij het betreden van uw kamer.
• De kamer wordt dagelijks grondig gereinigd en ontsmet.
• Soms zal men een ‘decontaminatieschema’ toepassen. Dit houdt in dat men
u gedurende vijf dagen…
- gaat wassen met een ontsmettende zeep. De haren worden ook tweemaal mee gewassen.
- een bacteriedodende zalf aanbrengt in de neus.
- bacteriedodende zuigtabletten of een keelspray voorschrijft.
• De zorgverleners die u verzorgen of behandelen zullen handschoenen, een
schort en masker dragen tijdens de verzorging. Voor en na de verzorging
zullen ze hun handen extra goed ontsmetten.
handschoenen
masker
3
schort
4. Hoe kan u helpen?
U blijft op uw kamer en u wast en droogt of ontsmet uw handen grondig en
dit minstens:
• voor en na elke maaltijd
• na het gebruik van het toilet
• na hoesten, niezen of snuiten
Enkel voor onderzoek of behandeling mag u uw kamer verlaten. Het is belangrijk dat u vooraf de handen ontsmet. In bepaalde situaties draagt u ook
een masker.
Gedragen kledij bewaart u in een gesloten plastic zak onderin uw kleerkast.
De kledij kan zo meegenomen worden naar huis en, liefst apart, zo heet mogelijk gewassen en gestreken worden.
4
5. Hoe uw handen ontsmetten?
Duurtijd: 20 - 30 seconden
Was zichtbaar vervuilde handen eerst met water en zeep! Droog ze goed,
anders werkt de handalcohol niet goed.
Neem een voldoende hoeveelheid handalcohol
om de handen volledig te bedekken.
Wrijf met gekruiste vingers
uw rechterhandpalm over uw
linkerhandrug en omgekeerd.
Maak cirkels met uw linkerduim
in uw rechterhand en omgekeerd.
Wrijf handpalm tegen handpalm.
Wrijf handpalm tegen handpalm
met gekruiste vingers.
Maak cirkels met uw vingertoppen in uw handpalm.
5
Wrijf met de achterkant
van uw vingers tegen uw
handpalm heen en weer.
Uw handen zijn ontsmet als
ze droog zijn.
6. Bezoek
• Vlak voor het verlaten van de kamer ontsmetten ook de bezoekers hun
handen met handalcohol.
• De bezoekers bezoeken geen andere patiënten of de cafetaria en verlaten
onmiddellijk na het bezoek het ziekenhuis.
7. Wanneer wordt alles weer gewoon?
Ten vroegste een week na de eerste kweek wordt de aanwezigheid van
de bacterie opnieuw onderzocht. Wanneer twee keer opeenvolgend geen
bacterie wordt gevonden, beslist de arts of alle maatregelen mogen gestopt
worden. Hierna zal u niet meer als besmettelijk beschouwd worden voor
andere patiënten. U zal wel nog wekelijks gecontroleerd worden op deze
bacterie.
6
8. Wat bij ontslag?
Het is mogelijk dat u ontslagen wordt, terwijl in het ziekenhuis nog
voorzorgsmaatregelen genomen werden. Zoals al eerder gezegd, is de
MRSA-bacterie veelal niet gevaarlijk voor gezonde personen en mag u uw
normale activiteiten thuis opnemen zonder risico voor uw huisgenoten. Uw
dagelijkse persoonlijke hygiëne is belangrijk. Eens thuis, hoeft u dus geen
extra maatregelen te nemen voor het wassen van kledij en bedlinnen, de
vaatwas, het eetgerief en het afval. De gebruikelijke poetsmiddelen voldoen
prima. Sociale contacten mogen gewoon zoals vroeger verlopen, maar
vermijd rechtstreeks lichaamscontact (kussen, hand geven) met ernstig zieke
of verzwakte personen. Voor rust- en verzorgingstehuizen gelden specifieke
maatregelen. Ook daar worden maatregelen genomen om te voorkomen
dat MRSA verspreid wordt tussen de bewoners. Deze maatregelen kunnen
verschillend zijn van deze in het ziekenhuis omdat in een woonzorgcentrum
minder zieke mensen verblijven. In alle andere gevallen zal uw arts u op de
hoogte brengen.
9. Tot slot
We hopen dat u begrip kan opbrengen voor de ongemakken die u en uw
bezoekers ondervinden bij de genomen voorzorgsmaatregelen. Ze zijn
zo opgesteld dat ze u zo weinig mogelijk last bezorgen, en toch efficiënt
zijn. We rekenen daarom ook op u. Uw medewerking is noodzakelijk om de
verspreiding van de bacteriën in het ziekenhuis te vermijden.
Heeft u na het lezen van deze informatiebrochure nog vragen? Aarzel niet
en stel ze aan de verpleegkundigen en/of uw behandelende arts.
Wij wensen u een spoedig herstel toe.
7
Dienst ziekenhuishygiëne
Dr. Reinoud Cartuyvels
Dr. Koen Magerman
Dr. Alex Mewis
Dr. Jean-Luc Rummens
Dr. Luc Waumans
Annemie Forier
Door Jouck
Ine Collas
8
Download