MRSA Controle

advertisement
Infobrochure
MRSA
Controle
Hebt u nog bijkomende of persoonlijke vragen?
Aarzel dan niet om contact te nemen met een medewerker van de afdeling
ziekenhuishygiene: tel. 011 826 463.
Versie: september 2012
Mariaziekenhuis vzw
Tel. +32 11 826 000
Maesensveld 1
3900 Overpelt
Fax +32 11 826 001
[email protected]
www.mariaziekenhuis.be
mensen zorgen…
voor mensen
Hoe krijgt u MRSA en hoe wordt het overgedragen?
Beste patiënt
U wordt binnenkort in het Mariaziekenhuis opgenomen voor een geplande operatie.
Ter preventie van infecties, is het erg belangrijk dat wij nagaan of u drager bent van de
MRSA-bacterie, ook gekend als de ‘ziekenhuisbacterie’.
MRSA kan een gevaar betekenen voor mensen met een ernstig verminderde weerstand
en voor mensen die recent geopereerd zijn of moeten worden geopereerd.
Uw behandelende arts bezorgt u een voorschrift en verwijst u door naar de ambulante
bloedafname om deze controle te laten uitvoeren.
Mogelijk was u al drager van MRSA voor u naar het ziekenhuis kwam. Misschien hebt u
MRSA in het ziekenhuis verworven.
De overdracht van deze bacterie gebeurt voornamelijk via de handen. Doorgedreven
handhygiëne van al onze ziekenhuiswerkers en bezoekers is dan ook absoluut
noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan.
Controle voor de operatie
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, mag u steeds uw arts
Om na te gaan of u de MRSA bacterie bij zich draagt zullen enkele controlestalen
contacteren.
afgenomen worden.
Daarvoor meldt u zich met het voorschrift op de ambulante bloedafname (maandag tot
vrijdag, 8 tot 12 uur en 13 tot 18 uur).
Team ziekenhuishygiëne
Controle
Wat is MRSA?
Een verpleegkundige van de bloedafname neemt met een wattenstaafje stalen van uw
MRSA staat voor methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A).
Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de
neus of op de huid. Deze bacteriën zijn vaak verantwoordelijk voor steenpuistjes en
ontstoken wondjes.
MRSA is een variant van deze bacterie en is niet meer gevoelig aan de klassieke
antibiotica. Als u enkel drager bent van deze bacterie in de neus of op de huid, dan
zal deze kiem net als de gewone stafylokok weinig onheil aanrichten. Voor gezonde
personen is er dus geen gevaar.
Deze bacterie kan zich echter ook verspreiden naar andere plaatsen in het lichaam,
bijvoorbeeld naar de blaas, de longen of een open wonde. In dat geval wordt het
risico op een infectie bij een ingreep groter. Ze kan zich ook verspreiden naar andere
patiënten.
Het ziekenhuis levert maximale
inspanningen om overdracht van MRSA
te voorkomen. Toch kan elke vorm van
contact, ook huidcontact, een besmetting
veroorzaken. Het risico volledig uitsluiten
kan dus nooit.
slijmvlies in de keel- en neusholte, en van de huid diep in het perineum. Dit materiaal
gaat naar het labo voor onderzoek.
Resultaat
Na enkele dagen is het resultaat bekend.
Is het resultaat positief? Dan bent u drager van de bacterie. Dat betekent niet
noodzakelijk dat u ziek bent, maar er worden wel maatregelen genomen voor de
operatie kan plaatsvinden.
Als het resultaat positief is, hoort u dat binnen de week van een medewerker van het
secretariaat van uw arts. U ontvangt dan de verdere instructies.
Is het resultaat negatief? Dan bent u geen drager van de bacterie en kan de operatie
gewoon plaatsvinden.
Download