MRSA-bacterie kan afweer vernietigen

advertisement
MRSA-bacterie kan afweer vernietigen
Door onze redactie wetenschap
ROTTERDAM, 13 NOV. De in ziekenhuizen beruchte bacterie MRSAdie ongevoelig is voor veel soorten antibiotica, maakt ook buiten
ziekenhuizen steeds meer mensen
ziek. En dat gebeurt steeds vaker
door een variant van de bacterie
die cellen van het menselijk afweersysteem (neutrofielen) aanvalt en doodt.
De ziekenhuis bacterie MRSA
veroorzaakte tot de eeuwwisseling
eigenlijk alleen ziekte bij verzwakte patiënten die wonden hebben,
of waar drains, katheters en infusen door de huid zijn ingebracht.
In Nederland en andere NoordEuropese landen wordt die MRSA
in ziekenhuizen bestreden door
ontsmetting en isolatie. In andere
landen zetten de artsen meestal
moderne (en dure) antibiotica in,
met het gevaar dat de MRSA ook
tegen die antibiotica resistent
wordt. Buiten het ziekenhuis, bij
gezonde mensen, kon de MRSA
zich tot nu toe niet handhaven. Hij
werd verdrongen door andere bacteriën die met miljoenen op huid
en slijmvliezen groeien.
Sinds een aantal jaren zijn er
MRSA-stammen die ook buiten
het ziekenhuis weten te overleven.
Ze heten CA-MRSA's, waarbij CA
staat voor community associated. En
sommige van die CA-MRSA-bacteriën veroorzaken ziekten. Er is één
erg vervelende MRSA-stam die
huidinfecties en longontstekin-
gen veroorzaakt waarbij veel van
het geïnfecteerde weefsel sterft.
Deze necrotiserende longontstekingen zijn levensbedreigend. CAM RSAis in de Verenigde Staten inmiddels de bacterie die voor de
meeste acute opnamen voor infectieziekten zorgt. In Europa is hij
nog niet zo wijdverbreid, zeker de
ernstig ziekmakende waarvan nu
het mechanisme is gevonden niet.
In Nederland komt de MRSA buiten het ziekenhuis in het noorden
van het land meer voor dan in het
zuiden. Hij veroorzaakt dan
meestal steenpuisten. Een beroemde besmeting vond plaats
binnen een voetbalvereniging in
de provincie Utrecht, in 2005. Van
de 35 trainingsmaten hadden er
een tiental last van huidontstekingen. Zulke groepsinfectics zijn
ook bekend binnen Amerikaanse
sportteams.
Amerikaanse
onderzoekers,
voornamelijk van het National Institute of Allergy and Infectious
Diseases in Hamilton, Montana,
hebben een tot nu toe onbekend
mechanisme ontdekt waardoor
CA-MRSA-bacteriën zo schadelijk
kunnen zijn. Hun publicatie is afgelopen zondag online gezet door
het tijdschrift Nature medicine. De
necrotiserende stammen scheiden
kleine eiwitten uit die cellen van
het afweersysteem aantrekken en
vernietigen. Vooral de neutrofielen zijn het slachtoffer en dat is het
type afweercc1 dat eigenlijk bin-
nengedrongen bacteriën moet opzoeken, verzwelgen en verteren.
Neutrofielen zijn veelvoorkomende afweercellen en hun activiteit
bij een wondinfectie zorgt voor
het ontstaan van pus. Dat is eigenlijk de inhoud van door verteerde
bacteriën afgedankte neutrofielen.
De ontdekte eiwitjes zijn tot nu
toe aan ieders aandacht ontsnapt,
schrijven de onderzoekers. omdat
de genen met de erfelijke code ervoor zo kort zijn dat ze onder de
drempel voor de definitie van een
gen vielen. Ze zijn ontdekt doordat de onderzoekers de eiwitinhoud van de MRSA-bacteriën met
gaschromatografie en massaspectrometrie analyseerden.
Download