Patiënteninformatie - Waterlandziekenhuis

advertisement
Patiënteninformatie
MRSA-informatie voor klinische patiënten
Wanneer u kort geleden in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, bestaat de kans
dat u de MRSA-bacterie bij u draagt. U kunt deze bacterie bij u dragen zonder dat u
daar klachten van heeft.
Bacteriën
Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Bacteriën komen overal voor op en in het lichaam.
Ze zijn vaak nuttig en in het algemeen hebben mensen er geen last van. Er is echter ook
een bacterie, de Staphylococcus aureus, die met name in ziekenhuizen problemen kan
geven. De S. aureus is een bacterie die veel mensen bij zich dragen, in de neus of op
de huid. Soms kan deze bacterie bijvoorbeeld een steenpuist veroorzaken of ontstoken
wondjes. Dit soort infecties geneest in de regel vanzelf, soms is behandeling nodig. In
een ziekenhuis kan de S. aureus ernstiger infecties veroorzaken. De kans op besmetting
is groter omdat er veel mensen dicht bij elkaar zijn. Bovendien zijn patiënten gevoeliger
voor infecties, bijvoorbeeld door operatiewonden. In een ziekenhuis wordt daarom altijd
aandacht besteed aan het voorkomen van infecties door deze bacterie. Als er toch een
infectie ontstaat, kan deze goed behandeld worden met antibiotica.
Uitleg over de bacterie
De Meticilline resistente S. aureus-bacterie is in feite niets anders dan de gewone S.
aureus. In buitenlandse ziekenhuizen komt de MRSA-bacterie veel voor. Ze geeft niet
vaker en geen ernstiger infecties dan de gewone S. aureus. Het bijzondere van de
MRSA-bacterie is alleen dat zij niet goed reageert op de gebruikelijke antibiotica. Bij een
infectie met deze bacterie zijn speciale antibiotica nodig, die vaak ook meer bijwerkingen
hebben. Het ziekenhuis neemt daarom extra maatregelen om te voorkomen dat andere
patiënten met MRSA besmet worden.
Welke maatregelen?
• Om vast te stellen of u besmet bent geraakt met MRSA worden met een wattenstaafje uitstrijkjes gemaakt van keel, neus, perineum en van een eventuele wond. De
uitstrijkjes worden in het laboratorium gecontroleerd op de aanwezigheid van MRSA.
De uitslag hiervan is na 5 dagen bekend.
• Als u opgenomen moet worden ligt u alleen op een kamer.
• Medisch noodzakelijke onderzoeken/behandelingen zullen ten alle tijden uitgevoerd
worden. Tijdens uw behandeling zullen de ziekenhuismedewerkers een overschort,
handschoenen, neusmondmasker en een muts dragen. U mag de kamer niet
verlaten, daarom zult u een eigen toilet of postoel moeten gebruiken.
• Indien uit de uitslagen blijkt dat u niet besmet bent met MRSA worden alle maatregelen opgeheven.
Postbus 250
1440 AG Purmerend
T (0299) 457 457
06627 augustus 2015/ZD
Bezoek:
• Alvorens men u bezoekt moet eerst contact worden opgenomen met de verpleging.
• U mag niet meer dan twee bezoekers per keer ontvangen.
• Na het bezoek aan u dient men de handen te desinfecteren met de aanwezige
handenalcohol.
• Na u te hebben bezocht dient men het ziekenhuis direct te verlaten en geen andere
patiënten te bezoeken om besmetting te voorkomen.
Mocht u nog vragen hebben, dan zal de verpleegkundige die graag beantwoorden.
Download