patiënten informatie - Maasstad Ziekenhuis

advertisement
PATIËNTENINFORMATIE
PATIËNTEN
INFORMATIE
Mrsa
Een ongewone
bacterie
De ziekenhuishygiënisten zijn te bereiken via
onderstaande telefoonnummers
(010) 291 35 52, (010) 291 36 74, (010) 291 32 36 en
(010) 291 15 28
Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
T: 010 - 291 19 11
E: [email protected]
I: www.maasstadziekenhuis.nl
mzp2053 februari 2015
Tot slot
Wij beseffen dat dit alles voor u als patiënt en uw
familie ingrijpend en onaangenaam kan zijn, en
proberen samen met u de situatie zo aangenaam
mogelijk te maken. Meer specifieke informatie is te
verkrijgen bij de afdeling Infectiepreventie.
PATIËNTENINFORMATIE
Deze folder geeft informatie over de Meticilline
Resistente Staphylococus aureus, ook wel genoemd
de MRSA bacterie.
Algemeen
Ongeveer 30% van de gezonde mensen draagt de
Staphylococcus aureus bacterie bij zich. Meestal in de
neus of op de huid. Bij gezonde mensen veroorzaakt
de bacterie geen klachten. Ziekenhuispatiënten
kunnen gevoeliger zijn voor infecties omdat hun
weerstand vaak verminderd is. De bacterie kan dan
voor infecties zorgen, bijvoorbeeld een wondinfectie.
In Nederland kunnen deze infecties met verschillende
soorten antibiotica worden behandeld. De in het
buitenland voorkomende bacterie is vaak ongevoelig
(resistent) voor een groot aantal soorten antibiotica.
Daarom is het belangrijk om verspreiding van MRSA
bacteriën naar andere patiënten te voorkómen.
MRSA bacteriën veroorzaken weliswaar dezelfde
infecties als de gevoelige Staphylococcus aureus
bacteriën, maar behandeling van een infectie met
MRSA is alleen mogelijk met speciale antibiotica, die
via een infuus moeten worden gegeven.
Wanneer worden maatregelen genomen
Het ziekenhuis neemt maatregelen wanneer u
mogelijk besmet kunt zijn met de MRSA-bacterie. De
kans op deze besmetting ontstaat bij bezoek aan een
buitenlands ziekenhuis of contact met besmette
mensen in een Nederlands ziekenhuis.
Waarom maatregelen in het ziekenhuis
Om verspreiding van de MRSA bacterie binnen het
ziekenhuis te voorkómen, wordt een patiënt die
(mogelijk) besmet is, geïsoleerd verpleegd. Dit houdt
in dat u op een afzonderlijke kamer wordt verpleegd
waarvan de deur gesloten blijft. U mag deze kamer
niet verlaten. Als dat toch nodig is, bijvoorbeeld voor
het uitvoeren van onderzoek of behandeling, dan
worden er beschermende maatregelen getroffen. De
verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers die
bij u komen, dragen een overschort, mondneusmasker, muts en handschoenen. Deze kleding trekken zij
bij het verlaten van de kamer pas uit. Op deze manier
wordt voorkómen dat zij de MRSA-bacterie via kleren
en handen naar andere patiënten verspreiden.
Kweken
Bij opname worden direct ‘kweken’ afgenomen, om
na te gaan of u de bacterie bij u draagt. Het afnemen
van deze kweken gaat met een wattenstokje. De
plaatsen waar deze kweken worden afgenomen zijn:
−− de neus
−− de keel
−− bilnaad
−− eventuele wonden
Deze kweken worden in het laboratorium
gecontroleerd op aanwezigheid van de bacterie.
De uitslag is na enkele dagen bekend.
Indien de uitslag negatief is en u dus MRSA-vrij
bent, worden de isolatiemaatregelen opgeheven.
Uw bezoek
Wanneer u geïsoleerd wordt verpleegd, kunt u
gewoon bezoek ontvangen. Als het bezoek is
afgelopen, moeten de bezoekers de handen
inwrijven met handalcohol, dat aanwezig is op de
afdeling. De handalcohol moet u laten drogen in
de lucht en niet afdrogen. Verder geldt dat uw
bezoekers het bezoek aan u niet mogen
combineren met een bezoek aan andere patiënten
of andere afdelingen in het ziekenhuis.
Nadat men bij u is geweest kan men het ziekenhuis
het best, via de kortste weg, zo spoedig mogelijk
verlaten.
Indien men toch iemand anders wil bezoeken in het
ziekenhuis, moet dit voorafgaande aan uw bezoek
gebeuren. Dit om elk risico van het eventueel
verspreiden van de bacterie uit te sluiten. De kans
op besmetting en verspreiding is bij een juiste
uitvoering van de voorschriften minimaal. Wij
rekenen hierin volledig op de medewerking van u
en uw bezoek.
Verdere informatie
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen
hebt kunt u deze stellen aan uw verpleegkundige of
de ziekenhuishygiënisten.
Download