MRSA 3. U komt voor een polikliniekbezoek in het Gemini

advertisement
MRSA
3.
U komt voor een polikliniekbezoek in het
Gemini Ziekenhuis en u bent (mogelijk) drager
van de MRSA-bacterie
Bent u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis
behandeld óf heeft u beroepshalve contact met levende
varkens/vleeskalveren, dan is de kans aanwezig dat u drager bent
van de MRSA bacterie. De bacterie is een variant van de
huidbacterie Staphylococcus aureus en is resistent voor de meeste
antibiotica. Verdere informatie hierover treft u aan in folder nr. 1: ‘De
meest gestelde vragen en antwoorden over MRSA’.
Voor u naar het ziekenhuis komt, verzoeken wij u om telefonisch
contact op te nemen met de polikliniek van uw behandelend arts.
Daar krijgt u instructies waar en wanneer u ontvangen kunt worden
voor uw poliklinisch bezoek.
Bij patiënten die mogelijk drager zijn heeft het de voorkeur om voor
het polikliniek bezoek, éérst bacteriologisch onderzoek te verrichten,
door middel van het afnemen van kweken. Patiënten worden, indien
mogelijk, door de huisarts getest op dragerschap. Door een
uitstrijkje te maken met een wattenstokje van neus, keel en
perineum (bilnaad) en van eventuele wonden. De uitstrijkjes worden
in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van MRSA. Na
ongeveer vijf werkdagen is bekend of u deze bacterie daadwerkelijk
bij u draagt.
Is de uitslag negatief (géén MRSA) dan brengt de huisarts u en het
ziekenhuis hiervan op de hoogte zodat u zonder verdere
maatregelen de polikliniek kunt bezoeken.
Soms is uitstel van een bezoek aan de polikliniek niet wenselijk in
afwachting van de kweekuitslagen. Polikliniekbezoek is dan
toegestaan mits er géén lichamelijk onderzoek of behandeling
plaatsvindt, er hoeven dan geen extra maatregelen genomen te
worden.
In alle andere gevallen wordt u uitgenodigd op de MRSA-kamer bij
de Spoed Eisende Hulp óf wordt u aan het einde van het spreekuur
op de polikliniek gepland. De medewerkers dragen dan
beschermende kleding zoals een schort, muts, neus/mondmasker
en handschoenen.
Indien er nog niet eerder kweken zijn afgenomen zal dit tijdens uw
bezoek plaatsvinden.
Indien u opgenomen moet worden in het ziekenhuis, zullen er extra
maatregelen genomen worden om mogelijke verspreiding te
voorkomen. U wordt hierover geïnformeerd in folder 2: ‘U bent
opgenomen in het Gemini Ziekenhuis en (mogelijk) drager van de
MRSA bacterie’.
177415-PK267-01/08
Download