patiënten informatie - Maasstad Ziekenhuis

advertisement
PATIËNTENINFORMATIE
PATIËNTEN
INFORMATIE
Polikliniek
Afhankelijk van de uitslag van de MRSA-test
worden er tijdens het polikliniekbezoek
maatregelen genomen. Zolang nog niet bekend of
u drager bent van MRSA, worden isolatiemaatregelen genomen. Afhankelijk van het soort onderzoek
of behandeling tijdens uw afspraak worden extra
voorzorgsmaatregelen genomen.
Herhaalde kweek
Komt u beroepsmatig in contact met levende
varkens of vleeskalveren of woont u op een
varkens- of vleeskalverenboerderij? In dat geval
heeft u continue de kans dat u besmet raakt met de
MRSA-bacterie. In deze gevallen heeft een
negatieve kweek een geldigheid van twee
maanden. Na twee maanden bent u weer verdacht
voor MRSA dragerschap en zullen opnieuw kweken
afgenomen worden.
Methicilline Resistente
Staphylococcus Aureus
MRSA
De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
Informatie voor mogelijke dragers
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
E: [email protected]
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
mzp2571 november 2016
Tot slot
Wij beseffen dat deze situatie voor u ingrijpend of
onaangenaam kan zijn. Het ziekenhuis neemt deze
maatregelen echter om de eventuele besmetting
van andere patiënten en medewerkers te
voorkomen. Dergelijke maatregelen zijn gebaseerd
op landelijke richtlijnen en worden in alle
Nederlandse ziekenhuizen toegepast. Mocht u na
het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan
kunt u deze bespreken met uw behandelend arts of
verpleegkundige.
PATIËNTENINFORMATIE
Wat is MRSA?
De MRSA-bacterie is een variant van de bacterie
Staphylococcus aureus die ongevoelig is geworden
voor veel gebruikte antibiotica. Staphylococcus
aureus is een bacterie die bij veel mensen normaal
voorkomt op de huid en in de neus. Meestal
veroorzaakt deze bacterie geen problemen.
In sommige gevallen kan de bacterie echter infecties
veroorzaken zoals wondinfecties na operaties. Indien
het nodig is deze infecties te behandelen met
antibiotica, is slechts een beperkt aantal middelen
beschikbaar.
In een ziekenhuis liggen patiënten die een
verminderde weerstand kunnen hebben of operaties
moeten ondergaan. Overdracht van de
MRSA-bacterie naar deze patiënten kan complicaties
veroorzaken en behandelingsmogelijkheden zijn
beperkter; dit is de reden dat Nederlandse
ziekenhuizen er alles aan doen om te voorkomen dat
de MRSA zich kan verspreiden.
Wanneer heeft u een verhoogde kans op
besmetting met MRSA?
De kans op MRSA dragerschap is groter bij patiënten
die:
−− in de afgelopen twee maanden opgenomen zijn
geweest in een buitenlands ziekenhuis,
−− in de afgelopen twee maanden opgenomen zijn
geweest in een Nederlands ziekenhuis of
verpleeghuis waar MRSA aanwezig was,
−− beroepsmatig in contact komen met levende
varkens of vleeskalveren,
−− woonachtig zijn op een bedrijf met varkens of
vleeskalveren,
−− recent vanuit het buitenland geadopteerd zijn en
een medische voorgeschiedenis hebben,
−− ooit besmet zijn geweest met MRSA,
−− tijdens de ziekenhuis opname mogelijk
blootgesteld zijn, aan besmetting met MRSA door
een andere patiënt met een MRSA dragerschap.
MRSA opsporing
Mogelijk draagt u de MRSA bacterie bij u, zonder dat
u het weet. Daarom kunnen er een of meerdere
kweken bij u worden afgenomen. Met een
wattenstokje strijkt een medewerker langs de huid
en/of slijmvliezen en eventuele wonden. Ook kan een
kweekpakket met kweekinstructie naar u gestuurd
worden met een informatiebrief, zodat u zelf thuis de
kweken kunt afnemen.
Deze kweken worden onderzocht op het
Laboratorium Medische Microbiologie van het
Maasstad Ziekenhuis. Het liefst controleren we voor
uw opname of polikliniekbezoek of u drager bent van
MRSA.
Opname
Zolang de uitslag van het onderzoek niet bekend is,
wordt u verpleegd op een isolatiekamer. Dit is een
eenpersoonskamer met een voorkamer (sluis). U mag
deze kamer niet verlaten, tenzij onderzoek of
behandeling elders in het ziekenhuis noodzakelijk is.
Medewerkers nemen speciale (isolatie) maatregelen
om te voorkomen dat zij de bacterie van de ene
patiënt naar de andere patiënt kunnen
overbrengen. Zij dragen daarom een schort, muts
en een mond-neusmasker en handschoenen. Als er
geen MRSA-bacteriën in de kweken worden
gevonden, bent u MRSA-negatief en kunnen de
MRSA-isolatiemaatregelen opgeheven worden.
Meestal duurt het enkele dagen voordat de
kweekuitslag bekend is. Er kunnen redenen zijn
om de isolatiemaatregelen toch nog niet op te
heffen. Voorbeelden hiervan zijn verdenking op of
bekend dragerschap met een andere resistente
bacterie, of de aanwezigheid van bepaalde
klinische (infectieuze) verschijnselen.
Onderzoek en behandeling
Alle noodzakelijke onderzoeken en behandelingen
kunnen gewoon plaats vinden. Om organisatorische redenen worden deze vaak aan het einde van
de dag gepland. Bij onderzoek en behandeling
dragen ziekenhuismedewerkers
isolatiemaatregelen.
Bezoekers
Tijdens uw opname kunt u gewoon bezoek
ontvangen. Ook zwangere vrouwen en kinderen
kunnen u zonder risico bezoeken. Uw bezoek dient
zich eerst te melden bij de verpleegkundige.
Bezoekers wordt gevraagd om eventuele andere
visites in het ziekenhuis eerst af te leggen en pas
daarna naar u toe te komen. Het bezoek moet bij
vertrek de handen wassen of desinfecteren en
daarna meteen het ziekenhuis verlaten.
Download