MRSA Behandeling

advertisement
Algemene voorzorgsmaatregelen
Zorg thuis voor een goede persoonlijke hygiëne.
• Bedek wonden en houd natte wonden bedekt met schoon, droog verband.
Pus van geïnfecteerde wonden kan MRSA bevatten en daarom is het van belang
de wond bedekt te houden en verspreiding naar uw huisgenoten en anderen zoveel
Infobrochure
mogelijk te voorkomen.
• Was regelmatig de handen met warm water en zeep of een alcoholgel, vooral na het
wisselen van wondverband. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.
• Deel geen persoonlijke spullen zoals handdoeken, washandjes, scheermesjes, kleding
die mogelijk in contact zijn geweest met de geïnfecteerde huid. Wasgoed wordt op de
hoogst mogelijke temperatuur gewassen.
• Geef bij elk bezoek aan een arts of zorginstelling aan dat u MRSA-drager bent. Dan
kunnen de juiste maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.
MRSA
Behandeling
Hebt u nog bijkomende of persoonlijke vragen?
Aarzel dan niet om contact te nemen met een medewerker van de afdeling
ziekenhuishygiene: tel. 011 826 463.
Versie: september 2012
Mariaziekenhuis vzw
Tel. +32 11 826 000
Maesensveld 1
3900 Overpelt
Fax +32 11 826 001
[email protected]
www.mariaziekenhuis.be
mensen zorgen…
voor mensen
Behandeling
Beste patiënt
Bij de controle die werd uitgevoerd naar aanleiding van uw geplande operatie blijkt
dat u de MRSA-bacterie bij u draagt. Een MRSA-infectie kan het genezingsproces
bemoeilijken of vertragen. Daarom wordt er een behandeling gestart.
Hoe de behandeling en opvolging verloopt leest u in deze folder. Voor bijkomende
informatie kan u steeds uw behandelende arts contacteren.
U krijgt een aantal producten om de behandeling te starten en een nieuw voorschrift
voor screening mee naar huis.
Deze behandeling duurt 5 dagen. Op dag 6 en 7 is er geen behandeling en op dag 8
meldt u zich met het voorschrift op de ambulante bloedafname tussen 8 en 12 uur of
tussen 13 en 18 uur voor een controle (tenzij dit een weekenddag is, dan komt u op
maandag).
Team ziekenhuishygiëne
Behandeling
Wat is MRSA?
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
x
x
x
x
x
Dag 6
Dag 7
Dag 8
(neus, keel, huid)
MRSA staat voor methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A).
Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de
Haren wassen
neus of op de huid. Deze bacteriën zijn vaak verantwoordelijk voor steenpuistjes en
Controle in het
ontstoken wondjes.
MRSA is een variant van deze bacterie en is niet meer gevoelig aan de klassieke
antibiotica. Als u enkel drager bent van deze bacterie in de neus of op de huid, dan
zal deze kiem net als de gewone stafylokok weinig onheil aanrichten. Voor gezonde
personen is er dus geen gevaar.
x
x
x
ziekenhuis
Ontsmetting van de neus: behandeling met neuszalf (Bactroban)
3 keer per dag aanbrengen, 5 dagen lang.
Breng de neuszalf aan op een wattenstokje, en breng dit tot in het nokje van de
Deze bacterie kan zich echter ook
verspreiden naar andere plaatsen in het
Het ziekenhuis levert maximale
lichaam, bijvoorbeeld naar de blaas, de
inspanningen om overdracht van MRSA
longen of een open wonde. In dat geval
te voorkomen. Toch kan elke vorm van
wordt het risico op een infectie bij een
contact, ook huidcontact, een besmetting
ingreep groter. Ze kan zich ook verspreiden
veroorzaken. Het risico volledig uitsluiten
naar andere patiënten
Dag 1
kan dus nooit.
neusgaten. Daarna kunt u de zalf in de neus verspreiden door uitwendige massage.
Ontsmetting van de huid: behandeling met antiseptische zeep (Isobetadine)
Was 1 keer per dag het lichaam zeer grondig met deze zeep, 5 dagen lang.
Gebruik elke dag een nieuwe, volledige flacon.
Door wrijving verkleurt de zeep wit. Pas als de verkleuring optreedt, werkt de zeep
ontsmettend.
Was op dag 1 en op dag 5 ook de haren met deze zeep.
Hoe krijgt u MRSA en hoe wordt het overgedragen?
Mogelijk was u al drager van MRSA voor u naar het ziekenhuis kwam. Misschien hebt u
MRSA in het ziekenhuis verworven.
De overdracht van deze bacterie gebeurt voornamelijk via de handen. Doorgedreven
Bij irritatie: stop de behandeling onmiddellijk en contacteer uw arts.
Ontsmetting van de keel: behandeling met zuigtabletten
Gebruik 3 keer per dag één zuigtablet, 5 dagen lang.
Zuig lang genoeg op de tablet: ze is niet meer effectief als u ze stuk bijt.
handhygiëne van al onze ziekenhuiswerkers en bezoekers is dan ook absoluut
noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan.
Als na de controle blijkt dat de bacterie nog steeds aanwezig is, hoort u van ons en
worden verdere maatregelen genomen.
Download