10 januari 2017

advertisement
KBO Nieuws
Editie 1, jaargang 4 – 10 januari 2017
KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden.
Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen op www.kbo.nl
Wilt u reageren op de artikelen? Graag! U kunt ons mailen via [email protected]
KBO-PCOB mikt op Zilveren stembusakkoord
KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie pleiten voor een
'zilveren stembusakkoord'. Doel is om tien belangrijke punten
uit een gezamenlijk manifest onderdeel te laten zijn van een nieuw
regeerakkoord. Het Algemeen Dagblad publiceerde onze gezamenlijke
oproep.
> Lees meer
Definitieve toeslagen uitsluitend digitaal?
In een nieuwe rapportage van de Belastingdienst staat dat
definitieve toeslagen voortaan uitsluitend nog digitaal verzonden
gaan worden. Voor veel ouderen zal dat flinke gevolgen hebben.
KBO-PCOB vraagt in een brief aan staatssecretaris Wiebes eerdere
toezeggingen na te komen.
> Lees meer
Veilig wonen met een sleutelkluisje
Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. Maar
soms is het nodig de sleutel letterlijk en figuurlijk
uit handen te geven, bijvoorbeeld aan de thuiszorg. Hiervoor
komt soms een sleutelkluisje aan de buitenkant van het huis
waarin de huissleutels met een code beveiligd zijn.
Maar is dat wel veilig?
> Lees meer
1
Fiscale veranderingen 2017
Een nieuw jaar betekent altijd fiscale
veranderingen. De KBO zet enkele
wijzigingen voor u op een rijtje. Zo gaat de
ouderenkorting en het heffingsvrij vermogen omhoog,
wordt de schenkingsvrijstelling verruimd en verandert de
berekening van vermogensbelasting.
> Lees meer
Voltooid leven (vervolg)
Het onderwerp Voltooid Leven is momenteel erg actueel. Nog voor de verkiezingen wil D66 een wet
behandelen die zelfdoding faciliteert bij ouderen die lijden aan een ‘voltooid leven’.
Op 15 februari organiseert de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig levenseinde (NVVE) een
publieksdebat rond het onderwerp Voltooid leven. KBO-PCOB levert hieraan een bijdrage.
> Lees meer
Verenigingsnieuws
Nieuwe ledenraadsleden op bezoek
Op 3 januari 2017 kwamen de nieuwe leden van de Unie KBOledenraad op bezoek bij directeur Manon Vanderkaa.
In de ledenraad van de Unie KBO zitten bestuurders van de
provinciale bonden. Leden die niet via een afdeling zijn
verbonden, zijn sinds kort vertegenwoordigd in de ledenraad van
de Unie KBO. Klik voor meer informatie.
KBO-PCOB verhuist naar Utrecht
De Unie KBO en de PCOB gaan voortaan verder als KBO-PCOB. Wij maken ons sterk voor een
samenleving waarin mensen omzien naar elkaar. Vanaf 23 januari vindt u ons in Utrecht.
> Lees meer
2
KBO-PCOB mikt op Zilveren stembusakkoord
KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie pleiten voor een
'Zilveren stembusakkoord'. Doel is om de belangrijke punten uit
een gezamenlijk manifest onderdeel te laten zijn van een nieuw
regeerakkoord. Het AD publiceerde onze aankondiging.
Als het aan de initiatiefnemers ligt, sluiten zoveel mogelijk politieke
partijen en maatschappelijke organisaties voor de verkiezingen een
Zilveren Stembusakkoord.
Doel is om de tien punten uit het manifest op de formatietafel
terecht te laten komen. Zodat een volgend kabinet zich serieus gaat
inzetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige
plaats hebben.
Hoofdpunten manifest (lees hier de volledige versie)
1. Minister voor ouderenbeleid
2. Herwaardering ouderdom
3. Eenzaamheid voorkomen
4. Ondersteun mantelzorg
5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker
6. Jongeren helpen ouderen
7. Stimuleer ontmoeting
8. Meer passende woonvormen
9. Betere palliatieve zorg
10. Investeer in levensbegeleiders
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Wij als initiatiefnemers vinden dat ouderen nu te vaak
gezien worden als een kostenpost. Maatschappelijke organisaties en politiek moeten de handen
ineen slaan om er samen voor te zorgen dat ouderen een volwaardige plaats hebben in de
samenleving.”
Politieke partijen en maatschappelijke organisaties worden opgeroepen dit manifest te
ondersteunen, maar ook de leden van KBO en PCOB roepen we op het manifest te tekenen.
Meer informatie staat binnenkort op een website die is gericht op het manifest en het akkoord.
Veilig wonen met een sleutelkluisje
Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. Maar soms is het nodig de sleutel letterlijk en figuurlijk
uit handen te geven, bijvoorbeeld aan de thuiszorg. Hiervoor komt soms een sleutelkluisje aan de
buitenkant van het huis, waarin de huissleutels met een code beveiligd zijn. Maar is dat wel veilig?
De angst van mensen is vaak dat inbrekers toch toegang weten te krijgen tot de inhoud van de
sleutelkluis. Een getest en goedgekeurd sleutelkluisje heeft het SKG logo en 2 sterren of 3 sterren.
Een tweesterrenkluis is in staat om een inbreker drie minuten te weerstaan, een driesterrenkluis
3
haalt zelfs de vijf minuten. Deze geteste en gecertificeerde kluisjes staan op de productenlijst van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Code veranderen
Belangrijk is dat u (of uw zorgverlener) regelmatig de code van de kluis verandert. Codes worden
anders publiek geheim en uw sleutel ligt dan bij wijze van spreken op straat. Zorg dat u de code
minimaal één keer per drie maanden wijzigt.
Montage
Installeer het kluisje volgens de
montagehandleiding. Zo weet u zeker dat een
inbreker het kluisje niet zomaar van de muur kan
halen of openbreekt. De meeste inbrekers staken
hun pogingen als het langer dan een paar minuten
duurt. U kunt ook uw woningcorporatie of
zorgverzekeraar vragen om de montage van de
kluis voor u te regelen.
Definitieve toeslagen uitsluitend digitaal?
In een nieuwe rapportage van de Belastingdienst staat dat
definitieve toeslagen voortaan uitsluitend nog digitaal
verzonden gaan worden. Voor veel ouderen zal dat flinke
gevolgen hebben. KBO-PCOB vraagt in een brief aan
staatssecretaris Wiebes eerdere toezeggingen na te komen.
KBO-PCOB vindt het belangrijk dat ook mensen die niet op
internet zitten, met de Belastingdienst kunnen blijven
communiceren. Eerder gaf de staatssecretaris aan dat burgers berichten op papier kunnen blijven
ontvangen (maatwerk).
Wat we nu zien, is dat de Belastingdienst vooral inzet op ondersteuning voor het vinden van digitale
hulp. Slechts enkele tientallen burgers blijken hiermee te worden bereikt. Veel meer mensen melden
zich juist aan voor de maatwerkoplossing op papier. Hieruit mogen we concluderen dat de (digitale)
oplossingen die geboden worden niet aan de behoeften voldoen.
KBO-PCOB vraagt daarom in een brief van 20 december aan de staatssecretaris om de ‘papieren
maatwerkoplossing’ in stand te houden en burgers hierover actief en goed te informeren!

Lees hier de brief van KBO-PCOB aan staatssecretaris Wiebes
4
Fiscale veranderingen 2017
Een nieuw jaar betekent altijd fiscale veranderingen.
De KBO zet enkele wijzigingen voor u op een rijtje. Zo gaat
de ouderenkorting en het heffingsvrij vermogen omhoog,
wordt de schenkingsvrijstelling verruimd en verandert de
berekening van vermogensbelasting.
1. De ouderenkorting gaat omhoog
Voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot € 36.057 gaat de ouderenkorting gaat dit jaar
omhoog van € 1.187 naar € 1.292. Voor een inkomen daarboven bedraagt de ouderenkorting
€ 71. Door de heffingskorting, die automatisch verrekend wordt, betaalt u minder belasting.
2. De schenkingsvrijstelling wordt verruimd
Vanaf 1 januari 2017 komt de hogere eenmalige vrijstelling terug voor de schenkbelasting voor
de eigen woning. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Let op: aan deze regeling
zijn bepaalde voorwaarden verbonden. U leest meer op de site van de Belastingdienst, klik hier.
3. Heffingsvrij vermogen gaat omhoog, berekening van vermogensbelasting verandert
In 2017 gaat het heffingsvrije vermogen – het deel van uw vermogen waar u geen belasting over
hoeft te betalen – omhoog naar € 25.000 per persoon. Ook verandert de berekening van de
belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn vanaf dit jaar 3 vermogensschijven.
De Belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen
groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf wordt daarom een hoger percentage gebruikt om
dat voordeel te berekenen. Meer leest u hier.
Publieksdebat Voltooid leven 15 februari
Het onderwerp Voltooid Leven is momenteel erg actueel. Nog voor de
verkiezingen wil D66 een wet behandelen die zelfdoding faciliteert bij
ouderen die lijden aan een ‘voltooid leven’.
Op 15 februari organiseert de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig
levenseinde (NVVE) een publieksdebat rond het onderwerp Voltooid
leven. KBO-PCOB levert hieraan een bijdrage.
5
Het voorstel van D66 voor de wetsaanpassing staat diametraal op het advies van een Commissie van
Wijzen onder leiding van Paul Schnabel (ook D66) die vorig jaar een uitgebreid en weloverwogen
rapport ‘Voltooid Leven’ aanbood aan Minister Schippers en Minister van der Steur.
Deze commissie zag juist géén noodzaak om de huidige
euthanasiewet hier op aan te passen of met nieuwe
wetgeving te komen. KBO-PCOB vindt dat bij deze
kwestie zorgvuldigheid boven snelheid moet gaan en
bovendien is dit wetsvoorstel geen passend antwoord op
dit existentiële probleem. Lees hier meer
KBO-PCOB levert een bijdrage aan het debat van 15
februari. Onze mening over het onderwerp hebben we
meermaals verwoord en in eerdere edities van onze
nieuwsbrief gedeeld. > Lees meer: Wet Voltooid Leven negeert levenskunst ouderen en Kamerdebat
over voltooid leven: KBO-PCOB geeft input
Recent publiceerden we een brochure ‘Onmisbare informatie rond het levenseinde’, die ingaat op de
relatieve onbekendheid met het sterven. Lees hier meer
Deel uw verhaal of mening met ons
Directeur Manon Vanderkaa zal aanwezig zijn tijdens het NVVE-debat op 15 februari. Zij zal haar
reactie geven op het onderwerp en op de wetsvoorstellen die er nu liggen. KBO-PCOB heeft in
voorbereiding op de bijeenkomst aan tientallen 70-plussers in onze achterban gevraagd naar hun
ervaringen en kijk op deze kwestie. Graag zouden we ook úw ervaring inbrengen in het debat.
Mail ons uw verhaal, mening of vragen: [email protected] (Agnes van Balkom, beleidsadviseur).
Wie ons mailt, ontvangt na 15 februari een bundeling van alle reacties.


Voor meer informatie, kijk op de site van de NVVE: https://www.nvve.nl/debat
Er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. Mail naar [email protected] als u interesse heeft.
KBO-PCOB verhuist naar Utrecht
De Unie KBO en de PCOB gaan voortaan verder als
KBO-PCOB. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen
en mensen omzien naar elkaar.
Wij verhuizen op 19 en 20 januari 2017. U vindt ons vanaf maandag 23 januari 2017 aan de
Europalaan 40, 3526 KS Utrecht. Tel. 030 – 3400 600. www.kbo-pcob.nl, [email protected]
6
Download