KBO provincie Utrecht

advertisement
KBO-Koerier
28 augustus 2012
KBO
Nestorafdeling
Provincie Utrecht
Van de voorzitter
Nog een week of drie en de zomer is alweer voorbij. Was de zomer eigenlijk al begonnen?
Kijkend naar 2012 mag toch wel worden geconstateerd dat het weer een echte Hollandse
zomer was met zo hier en daar een paar flinke uitschieters. Nat, winderig, niet te veel zon en
lage temperaturen kenmerkte de zomer 2012, hoewel half augustus wel wat goedmaakte.
Wellicht wordt het najaar beter. Mogelijk wordt het zelfs een heet najaar in het kader van de
verkiezingen. 12 september mag elk stemgerechtigde Nederlander weer het rode potlood
hanteren en een vakje naar zijn of haar keuze inkleuren. Dan maar hopen dat er t.z.t. een
regering komt die het ouderenbeleid hoog in het vaandel heeft staan. De ouderen in
Nederland kijken daar verlangend naar uit. Nu eens niet korten op voorzieningen voor
ouderen en de pensioenen of bezuinigen op de zorg. Laten we maar het beste er van hopen.
In het najaar is nog een datum van belang. 1 oktober, dag van de ouderen. In haar resolutie
45/106 van 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de
eerste oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. Deze dag dient niet
verward te worden met Opa en Oma dag op 4 juni. Die kennen we alleen in Nederland.
Internationale Dag van de Ouderen is er om maatschappelijke problematiek rond ouderen in
de samenleving onder de aandacht te brengen. In diverse plaatsen wordt er het e.e.a.
georganiseerd. Zo is er op 27 september in de St.-Janskerk te Utrecht een oudereninformatiemarkt die om 13.00 uur door de burgermeester wordt geopend. Een markt waar
nuttige informatie voor ouderen verkrijgbaar is. KBO Leidsche Rijn en KBO Stad-Utrecht
zullen samen met een stand op deze markt aanwezig zijn.
Frans Brinkman
Als Je Begrijpt Wat Ik Bedoel
Algemene Ledenvergadering in het najaar
Reeds meerdere malen heeft het bestuur moeten besluiten om de Algemene Ledenvergadering niet te laten doorgaan. Het belangstellingsniveau van de leden voor een
dergelijk vergadering is helaas erg laag. Dit is dan ook de reden dat het bestuur in de loop
van de jaren besluiten heeft genomen zonder te kunnen overleggen met haar leden, wat
zeker geen goede zaak is. Het bestuur zou graag inspraak van de leden willen hebben.
Ook voor het komende najaar staat er weer een Algemene Ledenvergadering op het
programma. Het bestuur vraagt u nu het volgende: heeft u belangstelling om naar de
komende ALV te komen, welke gehouden zal worden in november? Mocht dit het geval zijn,
dan wordt u verzocht dit te melden bij onze secretaris mevr. A. Kreijns, tel.: 030-2623249 op
ma., di. en wo. tussen 9.00 en 13.00 uur. Bij uw aanmelding wordt u dan verzocht aan te
geven of u voorkeur heeft voor een bepaalde dag of dagdeel. Indien mogelijk zullen wij daar
dan rekening mee houden. U wordt verzocht vóór 1 oktober te reageren. Indien er geen
aanmeldingen komen, zal het bestuur ook deze keer besluiten geen ALV te houden.
Te bespreken onderwerpen zullen o.a. zijn: de begroting 2013 en de contributie 2013. Het
bestuur rekent op uw medewerking.
Het Bestuur
Uw inkomen en uw recht op toeslagen (2)
KBO-Nestorafdeling, Provincie Utrecht adres: Perudreef 8 kamer 21, 3563 VA UTRECHT
website www.kboprovincieutrecht.nl e-mail: [email protected] tel. (030) 2623249 bank: 13.62.23.893
KATHOLIEKE BOND VAN EN VOOR SENIOREN IN DE PROVINCIE UTRECHT
Hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen en hoeveel recht op toeslagen u heeft, wordt
onder meer berekend aan de hand van uw verzamelinkomen. Dat verzamelinkomen is het
saldo van al uw inkomsten verminderd met aftrekbare posten. Ik laat u aan de hand van een
voorbeeld zien hoe dat verzamelinkomen wordt opgebouwd. Ik gebruik daarbij cijfers van
2011.
Jan is een alleenstaande en alleenwonende man. Hij woont in een huurwoning. Naast zijn
AOW ( € 13.543) kreeg hij in 2011 nog € 4.403 bruto van zijn pensioenfonds en € 907 bruto
van een verzekeringsmaatschappij, in totaal € 18.853. Het 'vermogen' van Jan bestond uit
een gewone en een spaarrekening bij zijn bank waar op 1 januari 2011 in totaal € 35.922 op
stond. Daarvan is, mede afhankelijk van zijn totale pensioeninkomen, € 34.543 vrijgesteld.
Over de rest van dat vermogen, € 1.379, rekent de Belastingdienst 4 % ofwel € 55 als
inkomen. Jan heeft recht op aftrek vanwege specifieke zorgkosten tot een bedrag van € 358
en vanwege giften mag hij nog € 232 op zijn inkomen in mindering brengen.
We kunnen nu het verzamelinkomen van Jan berekenen:
€ 18.853
€
55+
€ 18 908
Pensioeninkomen:
Inkomen uit vermogen:
Totaal:
Aftrek vanwege specifieke zorgkosten:
Aftrek vanwege giften:
Totaal:
€ 358€ 232€
590-
€ 18.318
Verzamelinkomen:
Specifieke zorgkosten en giften verlagen dus uw verzamelinkomen en dat betekent weer dat
uw recht op zorgtoeslag en/of huurtoeslag er hoger door wordt. Maar daarover gaat het de
volgende keer.
Theo Sluis
Penningmeester KBO Leidsche Rijn
NUZO: Is alles besproken, voor NU, ZO en later?
Vergeet u wel eens iets met uw huisarts of andere zorgverlener/ ondersteuner te bespreken?
Weet u waar hulpverleners u allemaal mee zouden kunnen helpen? De Werkgroep Ethiek en
Ouderenperspectief van het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) heeft een folder
ontwikkeld die kan helpen vooraf te bedenken wat men zou kunnen en willen bespreken. De
kaart is bestemd voor ouderen, om bijvoorbeeld samen met een zorgverlener in te vullen.
De tekst op de kaart luidt: “Zorgverleners kunnen met veel dingen helpen, niet alleen met
klachten, ook met andere zaken die belangrijk zijn om zo aangenaam mogelijk te kunnen
leven. Zij moeten dan wel voldoende van u weten. U bepaalt wat u belangrijk vindt en wat u
wel of niet wilt bespreken. Voor iedereen zijn dezelfde zaken meestal belangrijk (door de
Wereld Gezondheidsraad vastgestelde domeinen). Dit is jezelf goed voelen, zowel
lichamelijk als mentaal, sturing over je eigen leven hebben, fijne contacten hebben en steun
krijgen, een goede leefomgeving en vertrouwen in de toekomst hebben. In de folder wordt
nader ingegaan op vragen als: “Wat maakt dat uw leven goed genoeg is? Wat hebt u
daarvoor nodig? Wat moet er geregeld worden als het minder goed gaat?” en er wordt dieper
ingegaan op de steun die men nodig kan hebben. Voor antwoorden op deze vragen is de
volgende bijeenkomst gepland:
Bijeenkomst 10 oktober
2
Bovenvermelde kaart/folder met een 7-tal vragen van Werkgroep Ethiek en
Ouderenperspectief van het NUZO wordt aan de afdelingen van KBO, PCOB en ANBO
aangeboden om te gebruiken voor hun leden. Vooral voor VOA’s (Vrijwillige Ouderen
Adviseurs) en ouderenbezoekers is dit een interessant hulpmiddel. In de kaart kan men
opschrijven waar men last van heeft of wat men heeft meegemaakt. Deze kaart/folder wordt
op 10 oktober 2012 gepresenteerd tijdens een middag voor bestuursleden, VOA’s en
belangstellenden in Zorgcentrum Zuylenstede, Perudreef 8 te Utrecht van 14.00 uur tot
ongeveer 16.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. U kunt zich nu al
opgeven via [email protected]
Veiligheid op de weg.
Natuurlijk is uw trouwe vriend “uw auto” in een topconditie. U tankt
regelmatig benzine, wast elk week het vuil eraf, en als u een goede
bui heeft, wordt hij ook nog gepoetst. In de wintermaanden wellicht
wat minder, maar zomers staat u trouwe vierwieler te glimmen dat
het een lieve lust is.
Op de weg bent u een voorbeeldig chauffeur, rijdt nooit te hard,
haalt nooit rechts in, rijdt nooit door rood, stopt keurig voor een
zebrapad en het gebruik van de richtingaanwijzers is bij u in goede
handen. Zowel bij het uit- als bij het invoegen, maar ook bij het verwisselen van rijbaan
gebruikt u natuurlijk de richtingaanwijzers.
Maar hoe zit het met de onderdanen van uw glimmende vriend? Ik hoor het u zeggen “prima
in orde” de juiste spanning en een goed profiel. Als wij, mensen, wat ouder worden krijgen
we meer rimpels, maar bij uw autobanden is dat net andersom. Het profiel verdwijnt. Wat
betreft de spanning, als we ouder worden dan neemt die wat af en dat is bij autobanden ook
zo.
DAAROM:
Controleer regelmatig de bandenspanning
Het is van groot belang om regelmatig de bandenspanning van uw auto te controleren.
Vooral tussen de seizoenen als de temperatuur afneemt en/of toeneemt, kan de
bandenspanning sterk fluctueren.
Controleer regelmatig het profiel
Het profiel in uw banden heeft een aantal taken o.a. een goede grip op het wegdek, maar
ook het water dat zich eventueel op de weg bevindt tussen de groeven door af te voeren. Dit
om aquaplaning te voorkomen. Het wettelijk voorgeschreven minimale bandenprofiel is 1,6
millimeter in de hoofdgroeven. Dit is de huidige APK eis. Echter wordt algemeen geadviseerd
uw autobanden te vervangen bij 2 mm restprofiel. Zeker bij nat weer is de profieldiepte van
uw banden bepalend voor uw remweg. Hoe meer profiel, hoe korter uw remweg.
Denk ook een eens aan uw fiets of scootmobiel. Ook hiervoor geldt: niet met slappe banden
rijden en zorg voor voldoende profiel. Dit is zeker van toepassing als u een elektrische fiets
heeft, want daarmee rijdt u meestal sneller.
3
Lijsttrekkersdebat 5 en 6 september
Op vijf en zes september organiseert de PCOB, samen met de Unie KBO, NVOG, NOOM en
Omroep MAX, een lijsttrekkersdebat over seniorenthema’s.
Woensdag 5 september 17.35 - 18.20 uur met de ‘kleine’ partijen:
D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdD, Democratisch
Politiek Keerpunt (DPK).
Donderdag 6 september van 17.35 - 18.20 uur met de ‘grote’
partijen: VVD, PvdA, PVV, CDA, SP.
Bron: PCOB Nieuwsbrief
Unie KBO en de verkiezingen 2012
Woensdag 12 september is het zover, dan mag heel stemgerechtigd Nederland een stem
uitbrengen op de volksvertegenwoordiger van zijn of haar keuze. In de aanloop naar de
verkiezingen houdt de Unie KBO op haar website een verkiezingsdossier bij.
In dit online dossier, dat op www.kbo.nl actueel gehouden wordt,
worden de belangrijkste artikelen verzameld rondom de
aankomende verkiezingen. Hier leest u onder meer over de
gesprekken die de KBO voert of heeft gevoerd met de grootste
politieke partijen en zijn de manifeste van de Unie KBO en de CSO
te lezen.
Dat er geen minister voor seniorenbeleid gaat komen is wel zeker,
blijkt uit de onlangs gelanceerde Programmavergelijker Ouderen
van de CSO.
De Programmavergelijker Senioren maakt het mogelijk om snel uit te
zoeken wat de standpunten zijn van de politieke partijen op zaken
die vooral voor ouderen van belang zijn.
In veertig stellingen worden de diverse programma’s van de politieke
partijen over ouderenthema’s vergeleken.
De programmavergelijker gaat onder meer in op de thema’s wonen,
zorg en pensioen.
Op de homepage van www.kbo.nl ziet u een afbeelding van het ‘KBO verkiezingsdossier’,
waar ook de programmavergelijker te benaderen is.
De programmavergelijker is ontwikkeld door de CSO, de koepel van de seniorenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en Noom in samenwerking met Kieskompas BV.
Naar de stembus? Gebruik de programmavergelijker.
Volgende uitgave 25 september 2012
Lidmaatschap KBO Nestorafdeling
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd telkens
met één jaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail voor 1 december voorafgaande aan
het kalenderjaar dat het lidmaatschap moet stoppen.
Opzeggen bij het secretariaat. Perudreef 8, kamer 21 3536 VA Utrecht,
of per e-mail: [email protected]
4
Download