begeleidende brief

advertisement
Datum
Kenmerk
Betreft
: augustus 2012
: EO/12.2380/ar
: Uitnodiging congres “Hoe roze is de KBO?”
Geachte,
Het onderwerp roze ouderen doet veel stof opwaaien. Ook deze week kwam in het journaal
naar voren dat er nog veel roze ouderen eenzaam zijn in verzorgingshuizen. Niet alleen in
verzorgingshuizen maar ook daarbuiten zijn er veel ouderen die niet voor hun geaardheid
durven uitkomen. Dat geldt ook voor een aantal van onze leden.
De Unie KBO is tot nu toe niet actief geweest op dit terrein. Onlangs is via Nestor en in de
brainstormgroep roze KBO gevraagd naar persoonlijke ervaringen en ook hier kwamen
schrijnende praktijkvoorbeelden aan het licht (discriminatie en uitsluiting). We willen daarom
onderzoeken of de tijd rijp is om dit als KBO bespreekbaar te maken en activiteiten met en voor
roze ouderen te ontplooien. ‘In eigen huis’ is KBO Limburg al actief op dit gebied. KBO NoordHolland informeert leden over de Roze Ouderen Telefoon SBO-NH die oudere homoseksuelen in
de gelegenheid stelt om contact op te nemen met een vrijwilliger.
Tijdens het congres gaan we verder in op de volgende vragen: In hoeverre maken we dit
onderwerp bespreekbaar bij de provinciale KBO’s en de afdelingen? En voelen (roze) ouderen
zich thuis binnen de KBO? Lees alvast de bijgevoegde voorpublicatie uit Nestor om te zien wat er
leeft. En wat betreft het dagprogramma: dat is verrassend en zal u zeker niet onberoerd laten. U
krijgt door de toneelvoorstelling een inkijk in het leven van roze ouderen. Hebben partners,
kinderen, ouders en vrienden de situatie geaccepteerd? Is er dan vooral bevrijding of verdriet?
Het toneelstuk en de wetenschappelijke invalshoek ’s middags mag u niet missen en zal hoe dan
ook uw horizon verbreden.
Dit congres is in de eerste plaats bedoeld voor uzelf maar u kunt ook kaderleden uit uw
organisatie vragen om mee te gaan. Denk daarbij aan mensen die zich willen inzetten om
homoseksualiteit bespreekbaar te maken.
In verband met een beperkt aantal plaatsen (50 personen) vragen wij om u van te voren aan te
melden voor deze inspirerende dag. Dit kan per mail of telefonisch bij
Adinda Remigius. Mail naar [email protected] of bel 073-6123475 (ma t/m do).
U kunt zich uiterlijk aanmelden tot donderdag 4 oktober. Wees er snel bij want vol is vol.
We hopen u allen te mogen begroeten op 11 oktober!
Met vriendelijke groet,
Peter Zoglmann operationeel manager
Bijlagen:
Programma
Download