Nieuwsbrief nr. 63, maart 2017 W at is dat leuk als je nu buiten komt

advertisement
Nieuwsbrief nr. 63, maart 2017
W
at is dat leuk als je nu buiten komt.
De bloemen gaan weer bloeien en er
komt weer leven in de natuur.
Ook krijgen we een nieuwe regering. We
hebben gekozen en nu afwachten wat er
allemaal waargemaakt wordt van de
verkiezingsbeloften.
Als je sommige lijsttrekkers hoorde, worden we nog slapende rijk.
We wachten maar af.
Eerst maar eens kijken wat de activiteitencommissies voor ons bedacht
hebben.
Agenda:
KBO. Dinsdag 18 april is de Algemene Ledenvergadering.
Zoals gewoonlijk wordt deze gehouden in de Ariënsstaete,
Lijsterstraat 30. U krijgt bij deze Nestor en Nieuwsbrief het
Jaarverslag, verslag van de vorige vergadering (14 april 2016)
en de uitnodiging met de agenda. Dus genoeg om te lezen.
KBO. Woensdag 17 mei is er weer een muziekmiddag .
Deze wordt weer verzorgd door Walter Fennis.
Hij is trompettist bij enkele orkesten.
De moeite waard om te komen!
KBO. Woensdag 21 juni maken we er een vrolijke boel van.
Een ontspanningsmiddag met spelletjes. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugde.
PCOB.12 april Algemene Ledenvergadering
PCOB. 10 mei Busdagtocht.
Onderweg koffie drinken, bezoek aan een tapijtmuseum, lunch,
boottocht en tot slot een diner.
►Kosten € 50,►Opgeven bij: Johan Slaa, tel.: 053 435 04 72
of per e-mail: [email protected]
Locatie en Aanvangstijd Themamiddagen:
KBO:
Speeltuingebouw, Voortsweg 225, aanvang 14.00 uur
PCOB:
Immanuëlkerk, W.Nijkampstraat 95, aanvang 14.30 uur
Contributie.
eze maand is de contributiemaand.
Als u automatisch betaald wordt het deze maand afgeschreven .
Betaald u niet automatisch dan krijgt u bij deze Nieuwsbrief een nota
met daarop alle gegevens om te betalen.
Bedankt voor uw medewerking.
D
De enquête.
lle bodes zijn druk geweest met het rondbrengen en ophalen van de
enquête formulieren.
Het weer werkte niet mee, maar ze hebben het
wel gedaan.
Dank aan al deze mensen, die weer of geen
weer, vakantie of niet, altijd weer klaar staan
om u de Nestor en andere gegevens te brengen.
A
De Seniorenbeurs.
ens in de twee jaar wordt er een Seniorenbeurs gehouden.
De organisatie wordt gedaan door Alifa Welzijn Ouderen.
Meer dan 60 organisaties, instellingen en bedrijven op het gebied van
wonen, zorg, gezondheid, vrije tijd, mobiliteit en veiligheid, presenteren
zich op deze beurs.
Ook de KBO en PCOB zijn
vertegenwoordigd op deze beurs.
Deze beurs wordt gehouden in de
Diekmanhal, J.J. van Deinselaan 22
Donderdag 20 april 2017
Van 10.00-16.00 uur
E
►Toegang is gratis.
►U BENT VAN HARTE WELKOM
ALIFA WELZIJN OUDEREN.
eet u dat Alifa Welzijn Ouderen ondersteuning biedt aan ouderen
vanaf 65 jaar in hun streven zelfstandig te blijven en te blijven
deelnemen aan de samenleving.
Weet u dat u terecht kunt bij Alifa Welzijn Ouderen voor een gratis
abonnement op de Stadspost.
Weet u dat je bij Alifa Welzijn Ouderen de
Ouder(en) Wijzer kunt ophalen? Gratis! Hierin
staan adressen en informatie over hulpverlening,
zorgverlening, praktische hulp, vrijwilligershujp
en mantelzorg, belangenbehartiging, migranten ouderen, geheugen en
psychische problemen, geldzaken, wonen, vervoer, ontspanning en tot
slot.
Het adres is: Alifa Welzijn Ouderen, Pathmossingel 202, 7513 CM; tel.
053-432 01 22; e-mail: [email protected]
W
Van de Bestuurstafel:
e hebben tijdens de bestuursvergadering uitvoerig gesproken
over hoe te handelen tijdens de jaarvergadering.
Wat er nog gedaan moet worden voor de
Seniorenbeurs.
Het ontwikkelen van activiteiten, die gericht
zijn op het behouden, versterken en zichtbaar maken van de KBO, vanuit de vijf
thema’s.
De thema’s zijn:
KBO geld; KBO digitaal; KBO thuis; KBO veilig; KBO zingeving.
Hoe kun je dat het beste doen.
W
En dan nog dit:
e busreis van de PCOB. (10 mei)
Wilt u ook mee, dan moet u niet
wachten met het opgeven want het loopt
aardig.
Opgeven bij: Johan Slaa, tel. 053-435 04 72
of per e-mail: [email protected]
D
THEMAMIDDAG
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dinsdag 18 APRIL 2017
Deze wordt gehouden in de Ariënsstaete
Ingang Lijsterstraat 30
ook
Mekkelholtsweg 125
De vergadering begint om 14.00 uur
en we eindigen met een
► gezamenlijke maaltijd!
Alle informatie staat in de papieren die u bij deze
Nestor en Nieuwsbrief krijgt
Opgeven tot 8 april 2017
bij de
Activiteitencommissie
Door Hackmann
Hillie Geilenkirchen
Rob van der Horst
tel. 431 81 30
tel. 435 79 66
tel. 435 58 09
Download