(vul in wat van toepassing is): Gegevens

advertisement
 Aanvullende informatie didactische gebieden (vul in wat van toepassing is): Gegevens van de leerling Naam kind School : _____________________________ M V : _____________________________ : : : : : : Aandachtsgebied Taal: •
•
•
•
•
•
Articulatie Woordenschat passief Woordenschat actief Actief taalgebruik Schriftelijk taalgebruik Zinsbouw onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende matig matig matig matig matig matig voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende goed goed goed goed goed goed Opvallendheden taalontwikkeling: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Gebruikte methode Taal: ___________________________________________________________________________ Aandachtsgebied Lezen: Leesvoorwaarden Auditief • Taalbegrippen • Discriminatie • Synthese • Analyse • Geheugen • Rijmen : : : : : : onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende matig matig matig matig matig matig voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende goed goed goed goed goed goed Leesvoorwaarden Visueel • Discriminatie • Detailwaarneming • Geheugen • Kleurenkennis : : : : onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende matig matig matig matig voldoende voldoende voldoende voldoende goed goed goed goed Aanvankelijk lezen: Letterkennis : onvoldoende matig voldoende goed Tempo van benoemen : onvoldoende matig voldoende goed Leest eenlettergrepige woorden : onvoldoende matig voldoende goed Leest tweelettergrepige woorden : onvoldoende matig voldoende goed Leest meerlettergrepige woorden : onvoldoende matig voldoende goed Leesstrategie : spellen radend Leesmotivatie : onvoldoende matig voldoende goed Opvallendheden technisch lezen: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Gebruikte methode Aanvankelijk Technisch lezen: ___________________________________________________________________________ Gebruikte methode Voortgezet Technisch lezen: ___________________________________________________________________________ Begrijpend lezen Opvallendheden begrijpend lezen: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Gebruikte methode Begrijpend lezen: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Aandachtsgebied Spelling: Letterkennis (dicteren) : onvoldoende matig voldoende goed Spelling (vrij opstel) : onvoldoende matig voldoende goed Spelling (dictee) : onvoldoende matig voldoende goed Motivatie : onvoldoende matig voldoende goed Foutenanalyse spelling: fouten m.b.t. klank-­‐tekenkoppeling -­‐ zonder omkering (f / v) fouten m.b.t. klank-­‐tekenkoppeling -­‐ met omkering (ei / ie) fouten m.b.t. klankstructuur -­‐ weglaten van klanken (knop / kop) fouten m.b.t. klankstructuur -­‐ toevoegen van klanken fouten m.b.t. klankstructuur -­‐ volgorde (drop / dorp) fouten bij het toepassen van spellingsregels, namelijk: Gebruikte methode Spelling: ______________________________________________________________________________ Aandachtsgebied Rekenen: Rekenvoorwaarden: Ruimtelijke oriëntatie : Logisch rangschikken : Sorteren : Vergelijken : Tijdsbesef : Kwantitatief (veel, weinig, meer, minder) : Kwalitatief (groot, klein) : Plaatsbepalend (voor, achter, naast) : Tijdsbesef : Aanvankelijk rekenen: Tellen: vooruit : Tellen: achteruit : Rekentaal (erbij, eraf) : Cijferkennis : Optellen tot 10 : : Aftrekken tot 10 Splitsen : Plaatsbepalend (voor, achter, naast) : Tijdsbesef : onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende matig matig matig matig matig matig matig matig matig voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende goed goed goed goed goed goed goed goed goed onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende matig matig matig matig matig matig matig matig matig voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende goed goed goed goed goed goed goed goed goed Voortgezet rekenen Optellen/aftrekken tot 20: : onvoldoende matig voldoende goed Optellen/aftrekken tot 100: : onvoldoende matig voldoende goed Cijferend optellen/aftrekken : onvoldoende matig voldoende goed Tafels van vermenigvuldiging : onvoldoende matig voldoende goed Deeltafels : onvoldoende matig voldoende goed : Redactierekenen/vraagstukjes onvoldoende matig voldoende goed Breuken : onvoldoende matig voldoende goed Procenten : onvoldoende matig voldoende goed Klokkijken : onvoldoende matig voldoende goed Geldrekenen : onvoldoende matig voldoende goed Metriek stelsel : onvoldoende matig voldoende goed Gebruikte methode Rekenen: ______________________________________________________________________________ Aandachtsgebied Motoriek/ schrijven: Knippen : Tekenen : Oog-­‐handcoördinatie : Pengreep : Schrijftempo : : Schrijfletters (methodisch) Verbonden schrift (methodisch) : Schrijft links-­‐/rechtshandig : Grove motoriek: Lopen : Springen : Evenwicht : Gooien/vangen : Is de leerling motorisch onrustig? : Durft de leerling zich vrijuit te bewegen? : onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende links matig matig matig matig matig matig matig rechts voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende matig matig matig matig voldoende voldoende voldoende voldoende ja ja nee nee goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed Aandachtsgebied Taak-­‐ en werkhouding: Wat valt u op ten aanzien van de taak-­‐/werkhouding (bijv. taakaanpak, luisterhouding, zelfstandigheid, tempo, nauwkeurigheid, interesse, motivatie, aandacht/concentratie)? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Op welke momenten (bijv. moment van de dag/week, soort activiteit: instructie, zelfstandig werken, samenwerken, spel)? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Aandachtsgebied Sociaal-­‐emotionele ontwikkeling en gedrag: Wat valt u op ten aanzien van het gedrag (bijv. zelfvertrouwen, sociale omgang met volwassenen/leeftijdsgenoten en gedragskenmerken)? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Op welke momenten (bijv. tijdens instructie, zelfstandig werken, samenwerken, spel)? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Zijn er opvallendheden ten aanzien van de vakken gymnastiek, muziek, zaakvakken, creatieve vakken (bijv. een sterke afkeer of juist veel interesse)? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Komt het kind met plezier naar school? ja nee 
Download