PowerPoint-presentatie

advertisement
PowerPoint
Bodemprofilering
Bodem opbouw
Vloeibare fase
Water
Gasfase
Lucht
Vaste fase
Gronddeeltjes
Goede minerale bodem
Minerale delen
45%
Organische
stof
5%
Water
24%
Lucht
26%
Ontstaan van bodemprofiel
(1)
De plant groeit in twee milieus: lucht en grond .
De lucht is de bron van zuurstof en koolstofdioxide.
De bodem is de bron voor water en mineralen.
Het is belangrijk dat er gunstige voorwaarden worden geschapen
om tot een goede wortelontwikkeling te komen.
Ontstaan van bodemprofiel
(2)
Bij bodenvorming zijn een aantal factoren die daarbij een belangrijke rol
vervullen:
1. De aanvoer en omzetting van organische stof.
Organische stof is afkomstig van plantaardig en dierlijk materiaal.
Het profiel heeft een donkere kleur.
Organische stof in de bodem wordt humus genoemd, vandaar de
naam b.v. humeuze zandgrond.
Ontstaan van bodemprofiel
(3)
2. Oxidatie- en reductieverbindingen.
Als ijzer blootgesteld wordt aan lucht, dan gaat het roesten. Er
ontstaan roodbruine vlekken, niet oplosbaar in water.
Zonder zuurstof, de gereduceerde vorm, gaat het ijzer niet roesten.
Gereduceerde vorm is grijs van kleur en el oplosbaar in water.
3. Klimaat
In vochtige gebieden, zoals Nederland, waar meer regen valt dan er
verdampt, zal een neergaand transport vinden van water met de
daarin opgeloste zouten. Door dit proces zal de grond zuurder
worden.
Ontstaan van bodemprofiel
(4)
4. Invloed van mens, dier en plant.
De invloed van mens, dier en plant is in de bovenste laag zeer
groot. Dieren in de grond vermengen en woelen de grond om.
Planten zorgen dat de grond door wortelvorming luchtiger worden.
5. Water
Water zorgt voor de vochtigheid van de grond. Maar ook voor de
verdichting van de grond. Teven voor de toevoer van zouten.
Verversing lucht in de bodem
Grondwaterstandverschillen
Indringing van regenwater
Diffusie of uitwisseling
Grondbewerking
Richtlijnen lucht in de bodem
< 10 %: Grote kans op zuurstofgebrek en schade aan de actieve wortels
(wortelafsterving)
10 – 12 % Grote kans op wortelsterfte
12 – 16 % afhankelijk van de soort is groeistoornis mogelijk
> 16 % voldoende zuurstof voor een goede ontwikkeling.
Korrelgrootte
De eigenschappen van de grond worden voor een groot
deel bepaald door de hoeveelheid en afmetingen van de
samenstellende deeltjes; de korrelgrootte verdeling
1 korrelgrootte
2 korrelgrootten
meerdere
korrelgrootten
Verdeling naar korrelgrootte
Meestal worden de volgende klassegrenzen gebruikt voor korrelgrootte
indeling:
>2000 μm (> 2 mm)
grinddeeltjes
Grind
50 – 2000 μm
zanddeeltjes
Zand
2 – 50 μm
siltdeeltjes
2 – 16 μm
sloefdeeltjes
< 2 μm
lutumdeeltjes
μm (muu) = 1 / 1000 millimeter of 0,001 mm
Löss
Klei
Korrelgrootte verdeling 3 grondsoorten
Korrelgrootteklasse (μm)
Waterafzetting
Windafzetting
Komkleigrond
(Betuwe) (%)
Lössleemgrond
(Zuid Limburg (%)
2/3 deel van NL.
Korrelgrootteklasse (μm)
Dekzandgrond
(Achterhoek) (%)
0-2
55
15
0 - 50
5
2 - 16
25
15
50 - 105
15
16 - 50
15
60
105 – 150
25
50 - 105
5
10
150 – 210
30
210 – 420
20
420 - 2000
5
Zuurgraad bodem
De pH is een maat voor de concentratie van H-ionen in het bodemvocht.
Een hoge H-ionen concentratie betekent een lage pH (zuur).
1
2
3
4
zuur
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
basisch
Bij een zeer te lage en zeer te hoge pH wordt het wortelgestel van de
planten aangetast! Dit gebeurt niet bij een pH van 3 tot 9.
pH waarde?
Optimale pH waarde in de bodem
Gazons
pH - waarde
6,0 – 7,0
Borders algemeen
5,5 – 6,0
Kalkminnende beplanting
druif, roos en buxus
6,0 – 7,0
Zuurminnende beplanting
skimmia, hortensia en coniferen
5,0 – 6,0
Rhododendron, Azalea en heide
4,0 – 5,5
pH – waarde veranderen
pH – waarde verhogen naar pH 6,5?
pH 4,0
± 8 kg / 10m²
pH 4,5
± 6 kg / 10m²
pH 5,0
± 5 kg / 10m²
pH 5,5
± 4 kg / 10m²
pH 6,0
± 1 kg / 10m²
pH 6,5
± 1 kg / 10m²
* Maximale kalkgifte
bedraagt 3 kg / 10 m².
Is er meer kalk
gewenst? Verdeel dit
in meerdere giften per
jaar.
Mijnbodemconditie.nl
Bedekkingsgraad
Mijnbodemconditie.nl
Score ______________________
GOED
bedekkingsgraad meer dan 80 %
MATIG
bedekkingsgraad tussen 40 en 80 %
ONVOLDOENDE
bedekkingsgraad onder de 40%
Beworteling
Mijnbodemconditie.nl
In Nederland kan tot 50 cm diepte een verstoring van de beworteling
plaatsvinden. Daarom beoordelen tot 50 cm.
Score________________________________
GOED = 2 Max wortelgroei 50 cm
MATIG = 1 Max wortelgroei 30 cm
ONVOLDOENDE = 0 Max wortelgroei 20 cm
Verdichting 20 – 40 cm
Mijnbodemconditie.nl
GOED = 2
Geen verschillen in weerstand poriën aanwezig in alle dieptes
Goede wortelgroei
MATIG = 1
Matig verschillen in weerstand poriën aanwezig in alle dieptes.
Goede wortelgroei. Verschil in kleuren tussen lagen.
ONVOLDOENDE = 0
Er is een groot contrast in de weerstand voelbaar met het mes. Wortels
hebben een blauwe kleur.
Regenwormen
Mijnbodemconditie.nl
Score ______________________
GOED > 6
+ 3 soorten
MATIG 3 – 6
+ 2 soorten
ONVOLDOENDE < 3 + 1 soort
Strooisel bewoners (rood) eten plantenresten en organische
mest. Ze zijn actief in de eerste 20 cm van de bodem en zijn
verantwoordelijk voor de vertering van organisch materiaal.
Bodembewoners (grauw) eten organische stof en zijn actief in
de eerst 40 cm van de bodem en zijn verantwoordelijk
voor de structuur verbetering.
Pendelaars (rood/roze) eten plantenresten en kunnen actief zijn
tot 300 cm en zijn verantwoordelijk voor de beluchting in de
grond.
Bodemstructuur
1.
2.
3.
Mijnbodemconditie.nl
Laat het blok 3 keer vallen vanuit ongeveer 1 meter hoogte op de plastic zak.
Sorteer de agregaten op de plasticzak zoals op de foto: de grootste delen
bovenaan en daaronder de kleinere, enz.
Vergelijk het resultaat met de referentie, zoek op aggregaten (dat zijn
samenhangende bodemdeeltjes die met organisch materiaal een stabiele
structuur vormen)
Bodemstructuur
2 = GOED
Mijnbodemconditie.nl
1 = MATIG
0 = ONVOLDOENDE
Zuurgraad
Mijnbodemconditie.nl
Score
___________________
GOED
6–8
MATIG
5 - 6 of 8 - 9
ONVOLDOENDE < 5 of > 9
Organische stof
2 = GOED
Mijnbodemconditie.nl
1 = MATIG
0 = ONVOLDOENDE
Gekleurde vlekken
2 = GOED
Mijnbodemconditie.nl
1 = MATIG
0 = ONVOLDOENDE
EINDE
Download