Productblad

advertisement
-Add
PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN (NUTRIËNTEN EN ORGANISCHE MATERIALEN)
NUTRIËNTEN EN ORGANISCHE MATERIALEN DIE DE WORTELGROEI STIMULEREN EN DE PLANTEN VITALER
MAAKT
V-Add is een vloeibaar extract op basis van nutriënten en organische materialen. Het product versterkt de
plantwortels, stimuleert de wortelgroei en maakt de plant vitaler. De nutriënten en organische stoffen
realiseren een voedingsbodem waardoor de biodiversiteit goed op peil blijft. V-Add is een stimulans voor de
producten Hansebac® en Hansespor® en draagt zo bij aan een verhoogde biologische activiteit in het
groeimedium.
TOEPASSING
V-Add toepassen in de opkweek fase voor een effectieve werking. Op het zaai-, en stekgoed om de week
toepassen. Na het verplanten om de week toepassen. Beide toepassingen dezelfde hoeveelheid aanhouden.
Dosering bedraagt 1 ml. V-Add/m². Verdun V-Add met water en verspreid de oplossing via aangieten,
druppelbevloeiing of regenleiding. Het product kan met meststoffen worden gecombineerd.
BEWARING
Bewaar V-Add op een koele, donkere en droge plaats in de originele verpakking bij temperaturen tussen de
6°C - 18°C.
FYTOPRO SYSTEEM
Het fytopro systeem bestaat uit drie onderdelen:
1) multi species producten (microbiële organismen);
2) nutriënten en organische materialen;
3) coaching.
V-Add is onderdeel van het fytopro systeem. Fytopro staat voor een totaal (integraal) systeem waarin
producten elkaar versterken en zo de effectiviteit in één systeem is gewaarborgd. Het fytopro systeem dient
als bouwsteen voor uw beheersstrategieën tegen ziekten en plagen. De focus ligt op het creëren van een
vitaal gewas. Het fytopro systeem bundelt kracht en kennis in één systeem.
MEER WETEN?
Neemt u contact op met Biopol Natural (+31) (0)187 493 422.
Biopol Natural, Stellendam, Nederland | T. +31 (0)187 493 422 | [email protected] | www.fytopro.nl |
Download