Vormen van dementie

advertisement
Een
haperend
geheugen
Programma
1. Kennismaking en doel bijeenkomst
2. Wat is vergeetachtigheid
3. Verschil vergeetachtigheid en dementie
4. Filmfragment
5. Dementie
6. Alzheimer Nederland en U
7. Quiz
1. Kennismaking en doel
2. Vergeetachtigheid
• Waar ligt mijn bril?
• Namen vergeten, hoe heet hij ook al weer?
• Wat moest ik hier nu in de keuken halen?
Oorzaken vergeetachtigheid
• Oudere leeftijd
• Geneesmiddelen
• Voeding
• Ziekten
• Te veel zorgen
• Te weinig prikkels
Wat kun je doen aan
vergeetachtigheid?
• Herhaal dingen in uw hoofd of hardop
• Concentreer op 1 ding tegelijk
• Blijf actief
• Gebruik een agenda of kalender
• Geheugentraining
• Schaam u niet, iedereen heeft er wel eens last van
3. Verschil vergeetachtigheid en
dementie
• Dementie is veel meer dan vergeten
• Dementie is een ernstige stoornis in de informatieverwerking door
de hersenen
• Dementie ontregelt het dagelijks leven
• Dementie is niet te genezen
• Klachten verergeren en leiden uiteindelijk tot de dood
4. Filmfragment
5. Dementie
• Bril
Bril ligt in de oven, “mijn bril is gestolen!”
• Namen
“Heb ik kleinkinderen, wie zijn dat dan?”
• Keuken
“Geen idee wat er achter die kastjes zit!”
Verschijnselen dementie
• Geheugen (ophalen van informatie, herkenning)
• Taal (moeite met woorden)
• Besef van tijd, plaats en persoon raakt verstoord
• Plannen en organiseren wordt lastig
• Schoolse vaardigheden worden moeilijker
• Normen en waarden worden vergeten
Vormen van dementie
Veelgestelde vraag:
“Is dementie hetzelfde als de ziekte van Alzheimer?”
Meer dan 100 oorzaken voor dementie
Belangrijkste vormen:
•Alzheimer
•Vasculaire dementie
•Frontotemporale dementie
•Lewy body dementie
Cijfers & feiten
• 256.000 mensen, in 2040: 500.000 mensen!
• Men leeft gemiddeld 8 jaar met de ziekte
• Kans 1 op 5 dat men dementie krijgt
• 12.000 jongeren met dementie (< 65 jaar)
• 70% met dementie woont thuis
• 80% van de mantelzorgers is overbelast
• 300.000 mantelzorgers geven meer dan 20 uur zorg per week
Kosten
• Per jaar ca. 4,2 miljard aan dementiezorg
• 97% hiervan gaat naar verpleeghuiszorg
• 80.000 mensen zijn opgenomen (ca. 50.000 euro p.p.p.j.)
• 3% gaat naar 70% van de thuiswonende mensen met dementie
• Een maand later opnemen scheelt per jaar 150 miljoen
• Dus beleid op langer thuisblijven levert veel geld op
Lokale en provinciale cijfers
Kun je dementie voorkomen?
Dementie is niet te voorkomen maar gezond leven verkleint het risico op
dementie wel.
• Niet roken
• Gezond eten
• Veel bewegen
Houd de hersenen actief
(leren, sociale contacten)
Belang van diagnose
• Uitsluiten andere ziekten
• Eerder starten met behandeling en begeleiding
• Eindelijk duidelijkheid
• Zelf nog zaken kunnen regelen voor later
• Delen ervaringen met lotgenoten
• Leren omgaan met gedrag door het ziektebeeld
Belang begeleiding en behandeling
• Medische zorg
• Praktische steun
• Emotionele steun
• Overname van zorg
Omgaan met mensen met
dementie
10 omgangstips:
1.
Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
2.
Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en
eenvoudige vragen en vermijd waarom-vragen.
3.
Kijk goed of u wordt begrepen: maak oogcontact en stem uw contact
bij voorkeur op dezelfde ooghoogte af. Ook lichaamstaal helpt om u te
begrijpen.
4.
Vermijd correcties en conclusies of vragen waarbij iemand uit zijn
recente verleden moet putten.
5.
Spreek niet over het hoofd van de persoon met dementie.
Omgaan met mensen met
dementie
6. Zeg wat u doet zoals: ‘ik ga nu eerst een kopje koffie bestellen’.
7. Verleid in plaats van dwingen, dit geeft rust en zelfvertrouwen.
8. Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen
maar benadruk wat nog wel goed gaat.
9. Voel u niet persoonlijk aangesproken bij kritiek.
10. Bekijk per situatie wat u het beste kan doen. Overweeg het informeren
van partner, familie, vrienden of huisarts.
6. Alzheimer Nederland en U
• Alzheimertelefoon 0800-5088
• 220 Alzheimer Cafés
• Forum en chat op het internet
• Website www.alzheimer-nederland.nl
• Belangenbehartiging en lobby
• Informatiemateriaal
Hoe kunt u helpen?
• Word donateur
Bank 2502
• Word collectant
033 303 25 51
• Met uw nalatenschap
033 303 25 51
• Sms ‘alzheimer’ naar
4333
Bedenk een actie www.actievooralzheimer.nl
Word vrijwilliger
• Bestuurslid, Alzheimer café, voorlichter, stand/beurswerk, Alzheimer
telefoon
• Belangenbehartiger: Dementievriendelijke gemeenschap, aandacht
voor elkaar
7. Quiz
• Wat was de kleur van het overhemd van mijnheer?
• Wat zit op schoot bij mevrouw?
• Wie draagt een bril?
Steun ons werk
per SMS
Sms ‘alzheimer’ naar nummer 4333 en geef
eenmalig € 2 euro
(na aftrek van kosten ontvangt Alzheimer Nederland hiervan € 1,75).
Uw bijdrage wordt verrekend met uw telefoonrekening of beltegoed.
Dank u voor
uw aandacht.
Download