Overzicht hele website - Sara Bosman

advertisement
Overzicht hele website
Privépraktijk gedragstherapie
Sara Bosman is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. In haar praktijk te Edegem doet ze
individuele gedragstherapie en in Mortsel en Wilrijk geeft ze groepscursussen (omgeving ten
zuiden van Antwerpen).
De eerstvolgende groepscursussen gaan over 'Mindfulness en ACT', en 'Piekeren en angst'.
Zij maakt gebruik van zowel de klassiek gedragtherapeutische technieken (exposure, cognitieve
therapie, ...) als de nieuwe werkvormen in de gedragstherapie, nl. mindfulness en ACT
(Acceptance and Commitment Therapy).
Afhankelijk van de klachten en de voorkeur van de cliënt wordt er gekozen voor één van of een
combinatie van deze technieken.
Sara Bosman richt zich in haar privépraktijk voornamelijk op personen met angstklachten
(piekeren, dwang, fobieën, paniekstoornis, sociale fobie, …), depressieve klachten,
psychosomatische klachten en pijn, stress, vermoeidheid en CVS.
Wat is gedragstherapie?
Gedragstherapie wordt ook vaak cognitieve gedragstherapie genoemd. Het is een therapie die
gesteund is op wetenschappelijk onderzoek. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met methoden die
in onderzoek werkzaam zijn gebleken.
Gedragstherapie is een erg actieve en interactieve vorm van therapie. De cliënt en de therapeut
werken samen aan het ontdekken van de oorzaak van de klachten, de huidige probleemsamenhang
en aan het oplossen of anders omgaan met de klachten. Er wordt meestal gewerkt met allerlei
soorten huiswerkopdrachten om bewust te worden van gedachten, gevoelens, lichamelijke
gewaarwordingen en gedrag en om ander gedrag te leren stellen.
Het is dus niet zo dat de cliënt elke week zijn verhaal komt doen en dat er daar tussendoor niets
mee gebeurt.
Het is wel degelijk de bedoeling dat er zaken in het dagelijkse leven langzaamaan veranderd
worden. Men kan werken rond anders leren omgaan met gedachten, gevoelens en lichamelijke
gewaarwordingen en rond anders leren reageren op situaties.
Hieronder volgt het standaard verloop van een gedragstherapie. Maar uw therapie is sowieso een
therapie op maat. Al deze verschillende fasen kunnen een andere duur hebben of in een andere
volgorde doorgaan.
Tijdens de eerste sessies worden de klachten en de geschiedenis ervan grondig in kaart
gebracht. Er wordt ook gekeken naar de rest van uw leven, uw werk, uw hobby's, relaties enz.
Meestal na een drietal sessies (erg afhankelijk van de aard van de klacht) legt de therapeut u
een idee voor over hoe de problemen zijn ontstaan, hoe ze nu kunnen blijven bestaan en hoe ze
zouden kunnen aangepakt worden.
Er wordt dan samen beslist waaraan men eerst gaat werken en dan gaat men aan de slag. De
cliënt probeert onder begeleiding stapje per stapje oefeningen uit om zijn gedrag te veranderen.
Na een aantal sessies wordt het effect daarvan geëvalueerd en gaat men al dan niet verder in
dezelfde richting. Er is geen verborgen agenda.
Soms is de aanmeldingsklacht niet een typische gedragstherapeutische vraagstelling. Dan kan er
uiteraard afgeweken worden van deze manier van werken. Soms is een ander soort therapie
aangewezen.
Wat is mindfulness?
Mindfulness is één van de nieuwe technieken die men in de gedragstherapie gebruikt. In
mindfulnesscursussen leert men via meditatie een andere houding aannemen tot gedachten,
gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen.
In het dagelijks leven worden we meestal opgeslorpt of meegesleurd door gedachten en
gevoelens en reageren we op automatische piloot, op een manier die ons op lange termijn niet
verder helpt. Met mindfulness leren we om bewust te kiezen voor meer helpend gedrag en de
onvermijdelijke pijn daarbij te verdragen.
Men leert ook in het algemeen meer bewust te leven en de rijkdom van het leven meer te
ervaren.
Mindfulnessvaardigheden zijn effectief gebleken bij de behandeling van o.a. angststoornissen
(sociale fobie, faalangst, piekerstoornis, paniekstoornis, dwangstoornis, enkelvoudige fobieën,...),
stressklachten, burn-out, vermoeidheid, slaapstoornissen, depressieve klachten, allerlei
lichamelijke klachten, eetstoornissen, verslavings- en relatieproblemen. Iedereen kan zijn leven
ermee verrijken.
Mindfulness is iets wat men moet ervaren. Men kan het niet louter theoretisch vatten. Het is
iets dat men na veel oefenen aanleert. Het is een proces waar men altijd verder in kan leren.
Mindfulness aanleren doe je dus door met verschillende soorten meditaties te oefenen:
ademhalingsmeditatie, lichaamsmeditatie, de bodyscan, mindfull yoga, stapmeditatie, kijk- en
luistermeditatie enz.
Mindfulnessmeditatie komt uit het boeddhisme maar is in de gedragstherapie ontdaan van alle
religieuze en spirituele aspecten.
Sara Bosman leert mindfulness aan op een heel "nuchtere" manier, helemaal "down to earth",
met de nadruk op het psychische en het therapeutische effect ervan.
Men kan mindfulness ofwel in individuele therapie aanleren ofwel de groepscursus "Mindfulness,
acceptatie en commitment" volgen. Het voordeel van een groepscursus is dat men andere mensen
ontmoet die gelijkaardige problemen ervaren.
Op één of andere manier hebben we immers allemaal last van storende gevoelens, gedachten of
lichamelijk ongemak en is het belangrijk dat we daar niet op een manier mee omgaan die ons op
termijn nog meer in de problemen brengt.
Een ander voordeel van mindfulness aanleren in groep is dat je dan meer geneigd bent om je te
houden aan het groepstempo en meer oefent. Dan is er natuurlijk nog het financiële voordeel:
hetzelfde aanleren in individuele therapie zou veel meer kosten.
Men kan individuele therapie en een groepscursus natuurlijk ook combineren. In veel gevallen is
dat zelfs het meest aangewezen. In individuele therapie leer je de mindfulnessvaardigheden
toepassen op jouw specifieke situatie en krijg je extra begeleiding bij de problemen die je
ondervindt.
Als je mindfulness wil gebruiken voor een specifieke klacht zoals bv. een paniekstoornis, vervangt
een groepscursus immers geen individuele therapie. Om te bespreken wat voor jou het meest
geschikt is, kan je een individueel gesprek aanvragen.
De groepscursus "Mindfulness, acceptatie en commitment" combineert Mindfulness en ACT.
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een andere nieuwe werkvorm binnen de
gedragstherapie. Het doel van ACT is dat je een waardevol leven leidt, dat je leeft op een manier
die strookt met wat belangrijk voor je is en waar je energie van krijgt. En dat je het ongemak
(moeilijke gedachten en gevoelens) dat je daarbij onvermijdelijk zal ervaren, leert dragen.
Wat is ACT (Acceptance and Commitment Therapy)?
ACT is één van de nieuwe therapievormen binnen de gedragstherapie. ACT is gebaseerd op een
wetenschappelijk onderzochte theorie, de Relational Frame Theory (daarover valt meer te lezen
op www.contextualpsychology.org).
Het doel van ACT is dat je een waardevol leven leidt, dat je leeft op een manier die strookt met
wat belangrijk voor je is en waar je energie van krijgt. En dat je het ongemak (moeilijke
gedachten en gevoelens) dat je daarbij onvermijdelijk zal ervaren, leert dragen.
Daartoe wordt veel gewerkt met metaforen en ervaringsgerichte oefeningen die je leren in het
hier en nu te leven, bewust te zijn van je innerlijke gedachten- en gevoelswereld en daar niet
op een ongezonde manier door opgeslorpt te worden. Mindfulness is een belangrijk onderdeel
binnen ACT.
ACT heeft (o.a.) veel te bieden op vlak van het werken rond waarden en gedragsverandering in
die richting. De metaforen en doe-oefeningen die ACT gebruikt zijn erg waardevol om bepaalde
concepten en ideeën te begrijpen en te kunnen toepassen op het dagelijks leven.
Daarom heeft Sara Bosman deze elementen verwoven in de cursus "Mindfulness, acceptatie en
commitment".
Individuele therapie
Sara Bosman is psycholoog en gedragstherapeut en werkt met jongeren vanaf 16 jaar en
volwassenen. Zij is gespecialiseerd in depressie, angststoornissen (algemene angst- of
spanningsklachten, piekeren, dwang, fobieën, paniekstoornis, sociale fobie,…), stress, pijn en
psychosomatische klachten, vermoeidheid en CVS.
Zij werkt niet met mensen met een mentale handicap, een persoonlijkheidsstoornis of
psychotische problematiek, autisme of studiemethodeproblemen.
De individuele therapie gaat door in de privépraktijk te Edegem, Gebroeders Van Raemdoncklaan
43 (zie ook onder contactgegevens).
Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Er wordt gesproken over de klachten en de
geschiedenis ervan maar ook over de rest van uw leven, uw werk, hobby's, relaties enz. Op het
einde van het gesprek wordt uitleg gegeven over de normale manier van werken. En dan kan u
beslissen om al dan niet een volgende afspraak te maken.
Als het om een typisch gedragstherapeutische vraagstelling gaat, zal er ook
gedragstherapeutisch gewerkt worden (voor de werkwijze, zie onder "wat is gedragstherapie?").
Als het om een ander soort probleem gaat, kan daar natuurlijk van afgeweken worden.
Afhankelijk van de klacht en de voorkeur van de cliënt, wordt er gewerkt met de klassieke
gedragstherapeutische methoden (zoals exposure, cognitieve therapie) of met de nieuwere
werkvormen zoals mindfulness en ACT (waarbij exposure ook een belangrijke rol speelt).
Een gesprek duurt ongeveer 55 minuten en kost 48 euro (vanaf januari 2009) . De meeste
mutaliteiten komen hier voor jongeren tot 18 jaar voor een stuk in tussen voor een beperkt
aantal sessies.
Groepscursussen praktijk “Gedragstherapie, mindfulness en
ACT”
Sara Bosman geeft groepscursussen in Wilrijk en in Mortsel.
De volgende cursussen staan gepland voor het voorjaar van 2009:
1.
Mindfulness, acceptatie en commitment
Een 8-weken-cursus op woensdagavond vanaf 22 april 2009. De sessies gaan door in
kasteel Steytelinck in de St-Bavostraat te Wilrijk (dicht bij de Bist in Wilrijk), telkens
van 18.45u tot 21u. De volgende cursus start op donderdag 20 augustus te Mortsel in het
JOC.
Zie bijlage onderaan “Mindfulness, acceptatie en commitment” voor meer
uitleg over de cursus.
2. Relaxatie
Een 5-wekencursus op maandagavond vanaf 20 april 2009. De sessies gaan door in het
JOC te Mortsel, dicht bij het centrum van Mortsel, telkens van 19u tot 20.30u. De
volgende 5-weken-cursus gaat door in het najaar.
Zie bijlage onderaan “Relaxatie” voor meer uitleg over de cursus.
3. Piekeren en spanningsklachten
Een 8-weken-cursus op maandagavond vanaf 16 mei 2009. De sessies gaan door in het
JOC te Mortsel, dicht bij het centrum van Mortsel, telkens van 19u tot 21u. De volgende
cursus gaat door in september.
Deze cursussen worden regelmatig herhaald.
Workshops en cursussen op maat
Buiten de aangeboden groepscursussen "Mindfulness, Acceptatie en Commitment", "Relaxatie" en
"Piekeren en spanningsklachten" kunnen ook groepscursussen en workshops op vraag
georganiseerd worden, bv. voor een bedrijf, voor een instelling, voor een specifieke groep
patiënten enz.
Contactgegevens privépraktijk gedragstherapie
"Gedragstherapie, mindfulness en ACT" - Sara Bosman
U kan terecht in de privépraktijk van Sara Bosman voor zowel individuele gedragstherapie
als voor allerlei groepscursussen, zoals en ACT', 'Relaxatie', 'Piekeren en angst', enz.
U kan telefonisch een afspraak maken of inlichtingen inwinnen op het nummer: 0486/617.625
Er zijn geen specifieke beluren voorzien. Tijdens het weekend en na 21h staat steeds het
antwoordapparaat op.
U kan ook mailen naar: [email protected]
De individuele therapie gaat door te Edegem op volgend adres:
Sara Bosman
Gebroeders Van Raemdoncklaan 43
2650 Edegem
U kan gemakkelijk parkeren in de straat. Gelieve niet op de oprit te parkeren.
Edegem ligt ten zuiden van Antwerpen. De praktijk ligt vlakbij het UZA (afrit UZA op de E19) en
het kruispunt van de Drie Eikenstraat en de Prins Bouwdewijnlaan. Bussen 32, 130 en 140 stoppen
dicht bij de praktijk.
De cursus "Mindfulness en ACT" gaat door te Wilrijk, in kasteel Steytelinck: St. Bavostr. 20 te
2610 Wilrijk-Antwerpen, op 500 m van het centrum (De Bist); dicht bij de afrit van de E19 voor
het UZA en gemakkelijk te bereiken via de Boomse Steenweg (wegbeschrijving op .steytelinck. ).
De cursus die start in augustus gaat door te Mortsel.
De andere cursussen, de "Relaxatie" en de "Pieker en angst" gaan door in het JOC te Mortsel:
Lusthovenlaan 10, 2640 Mortsel, een zijstraat van de Mechelse steenweg richting Mechelen.
Het JOC ligt niet ver van het centrum van Mortsel en is dus via allerlei tram- en busverbindingen
gemakkelijk te bereiken.
MINDFULNESS
ACCEPTATIE
&
EN
COMMITMENT
Een andere manier om om te gaan met moeilijke gevoelens, gedachten
en lichamelijk ongemak
~
Niet meegesleept worden en handelen op ‘automatische piloot’, maar
kiezen voor wat écht voor jou belangrijk is
~
De natuurlijke rijkdom van het huidige moment beleven
Voor angst- en depressieve klachten, stress, vermoeidheid of
pijnklachten
... of gewoonweg voor een “rijker” leven
8-weken cursus vanaf 7 januari 2009
(volgende april 2009), door Sara Bosman,
psycholoog en gedragstherapeut
te Wilrijk (Antwerpen) in kasteel Steytelinck
De cursus is een mengeling van
therapy.
mindfulness en ACT, acceptance and commitment
Wat is mindfulness en ACT?
Een ander woord voor mindfulness is opmerkzaamheid. Het gaat om bewuste, nietoordelende aandacht geven aan het huidige ogenblik. Aandacht geven aan en ruimte
maken voor je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, zowel de
aangename als de onaangename gedachten.
Aanvaarden van wat er momenteel is. Niet om erin te berusten maar om ‘wijze’
beslissingen te nemen over wat je er best mee doet.
Niet meegesleept worden door moeilijke gedachten en gevoelens en handelen op
‘automatische piloot’, maar kiezen voor wat écht voor jou belangrijk is.
Je laten leiden door je waarden en doelen en het onvermijdelijke ongemak en pijn
daarbij voor lief nemen (= commitment).
Het gaat om een 8-weken cursus in groep. Elke sessie duurt 2 uur en een kwartier. De
eerstvolgende groep start op woensdag 7 januari 2009. Het gaat om volgende data: 7,
14, 21 en 28 jan., 4, 11, 18 en 25 jan. telkens van 18.45h tot 21h. Een reservesessie staat
gepland op 4 maart (voor in het geval de trainer eens afwezig is wegens ziekte). De
daarop volgende cursus start op 22 april 2009. De geplande data zijn 22 en 29 april, 6,
13 en 27 mei, 3, 10 en 17 juni. Een reservesessie staat gepland op 24 juni (op een andere
locatie: in het JOC te Mortsel, Lusthovenlaan 10).
Waarvoor?
Mindfulnessvaardigheden en ACT zijn effectief gebleken bij de behandeling van o.a.
angststoornissen
(sociale
fobie,
faalangst,
piekerstoornis,
paniekstoornis,
dwangstoornis, enkelvoudige fobieën,...), stressklachten, burn-out, vermoeidheid,
slaapstoornissen, depressieve klachten, allerlei lichamelijke klachten, eetstoornissen,
verslavings- en relatieproblemen.
Op welke manier?
De cursus is zeer ervaringsgericht. We doen allerhande oefeningen waarmee we de
mindfulnesshouding cultiveren. Elke sessie start met één of andere soort meditatie:
adem- en/of lichaamsmeditatie (begeleid), bodyscan, yoga, stap-, kijk- en
luistermeditatie. Er worden ook ‘informele mindfulnessoefeningen’ aangeboden: bewust
eten, zitten, aardappelen schillen enz.
We halen inzichten uit de traditionele cognitieve gedragstherapie aan en we doen
oefeningen uit ACT. Oefeningen op waarden en doelen komen ook aan bod. De oefeningen
en de achtergrond ervan worden op een zeer “nuchtere” wijze gegeven, d.w.z. ontdaan
van spiritualiteit of religie. De nadruk ligt op het psychische en therapeutische effect.
Voor wie?
De groep staat open voor mensen met allerlei soorten problemen of klachten en voor
mensen die gewoonweg de kwaliteit van hun leven willen verhogen. Ze is voornamelijk
gericht op personen met angst- of depressieve klachten (niét acute depressie),
stressgerelateerde of vermoeidheidsklachten en op personen die willen omgaan met
pijnklachten.
Het volgen van de cursus is niet aangewezen voor mensen die in de acute fase van een
depressie zitten. Deze groep wordt ook niet opengesteld voor mensen met een
persoonlijkheidsstoornis (borderline e.a.), psychotische kenmerken of een agressieproblematiek.
Omdat het oefenen tussen de sessies door zo belangrijk is, is het nodig dat de
deelnemers bereid zijn om dagelijks ongeveer drie kwartier te besteden aan meditatie
en de andere oefeningen.
Een vereiste voor deelname is dat men zich houdt aan geheimhouding van informatie
over de deelnemers binnen de groep.
U kan steeds een individueel gesprek aanvragen om te bespreken of deze cursus
geschikt is voor u. Er zijn immers nog andere mogelijkheden binnen deze privépraktijk
(en daarbuiten natuurlijk): het volgen van een andere cursus of individuele therapie.
Hoe inschrijven?
Neem contact op met Sara Bosman:
- gsm: 0486/617.625 (ook voor meer info)
- email: @yahoo.com
U krijgt dan een vragenlijst toegestuurd (u kan deze ook downloaden op deze site) en
wordt, indien nodig, uitgenodigd voor een intakegesprek (kostprijs 48 euro/uur).
Het inschrijvingsgeld bedraagt 290 euro. In deze prijs zijn ook 5 CD’s met de
meditaties op en een syllabus inbegrepen. Uw inschrijving wordt pas definitief na
betaling van een voorschot van 100 euro (rek.nr. 979-6408134-28). Het saldo dient
gestort te worden één week voor de aanvang van de cursus. Het aantal plaatsen is
beperkt. Er dienen minstens 5 deelnemers te zijn opdat de cursus zou doorgaan.
Waar?
De sessies gaan door in Kasteel Steytelinck, St. Bavostr. 20 te 2610 Wilrijk-Antwerpen,
op 500 m van het centrum (De Bist); dicht bij de afrit van de E19 voor het UZA en
gemakkelijk te bereiken via de Boomse Steenweg (wegbeschrijving en parkinginfo op
.steytelinck.be).
De lessen gaan door in de Severeynszaal (of de Legrellezaal) ( -of - verdieping via trap
of lift). Vanaf 18.20h kan u hier terecht. Vooraf kan u iets nuttigen in de brasserie op
het gelijkvloers.
CURSUS
MINDFULNESSMEDITATIE
ACCEPTATIE EN COMMITMENT
in Kasteel Steytelinck te Wilrijk
door Sara Bosman, psycholoog en gedragstherapeut
- gsm: 0486/617.625
- email: @yahoo.com
- www.gedragstherapie-mindfulness-en-ACT
Start cursussen:
- 7 januari 2009
- 22 april 2009
Voor andere groepscursussen van Sara Bosman kijk op www. gedragstherapiemindfulness-en-ACT
- Relaxatie vanaf 2 feb. ’09 en vanaf 20 april ‘09
- Piekeren en spanningsklachten vanaf 18 mei ‘09
Relaxatie
Relaxeren kan je leren.
Uitleg over de opbouw van spanningen en stress en de noodzaak van
het regelmatig stoom aflaten.
Inoefenen van verschillende ontspanningstechnieken zodat jij de
voor jou meest geschikte vindt.
Voor symptoomverlichting bij angst, stress, slaapklachten,
pijnklachten, CVS, enz.
... of gewoonweg voor een meer ontspannen leven
5-weken cursus vanaf 2 februari 2009
(volgende 20 april 2009), door Sara Bosman,
psycholoog en gedragstherapeut
te Mortsel in het JOC
folder is under construction: prijzen en inhoud van het programma zijn onder
voorbehoud!
Wat is relaxatie?
folder is under construction ……………….
Het gaat om een 5-weken cursus in groep. Elke sessie duurt 1.5 uur. De eerstvolgende
groep start op maandag 2 februari 2009. Het gaat om volgende data: 2, 9, 16 en 23
februari en 2 maart telkens van 19h tot 20.30h. Een reservesessie staat gepland op 9
maart (voor in het geval de trainer eens afwezig is wegens ziekte). De daarop volgende
cursus start op 20 april 2009. De geplande data zijn 20 en 27 april, 4, 11 en 20 (!) mei.
Waarvoor?
Ontspanningstechnieken zijn zinvol voor iedereen. In deze veeleisende maatschappij is
af en toe een adempauze nemen en opgebouwde spanningen loslaten eigenlijk
noodzakelijk. Zo kan men veel lichamelijke ziektes helemaal of de verergering ervan
voorkomen.
In deze zin is de cursus voor (bijna) iedereen geschikt. Maar! Men moet opletten dat
men niet blijft dweilen met de kraan open. D.w.z.: soms is het beter om rond de
oorzaken van de angsten, pijn of slaapklachten te werken in plaats van op de symptomen
ervan te werken. De cursus is goed om de symptomen van angststoornissen, slaap- en
pijnklachten enz. aan te pakken maar daarmee pakt men nog niet de oorzaak van de
angststoornis aan. Dan is het vaak aangewezen om hiernaast (of in eerste instantie) een
ander soort van therapie of cursus te volgen.
In een individueel gesprek kan besproken worden wat voor u het meest geschikt is.
Op welke manier?
De cursus is voornamelijk ervaringsgericht. Er wordt uitleg gegeven over stress, de
opbouw ervan en de noodzaak van regelmatige ontspanning. Maar we doen vooral allerlei
ontspanningsoefeningen. Er worden vele verschillende manieren van ontspannen
aangeleerd zodat ieder zijn favoriete techniek(-en) kan vinden.
Een paar technieken die aan bod zullen komen:
- progressieve relaxatie
- autogene relaxatie
- buikademhaling en de yoga-ademhaling
- ademhalingsmeditatie
- de bodyscan
- visuele imaginatie
- mindfull yoga
- snelle relaxatie
Er worden CD’s meegegeven met de oefeningen op zodat men thuis kan oefenen.
folder is under construction: prijzen en inhoud van het programma zijn onder
voorbehoud!
Voor wie?
De groep staat open voor mensen die meer ontspanningsmomenten in hun leven willen
inbouwen en voor mensen die verlichting zoeken van de symptomen van bepaalde
klachten of stoornissen, zoals angst, burn-out, slaapproblemen, pijnklachten, CVS enz.
Soms is het niet aangewezen om de cursus –op dit moment- te volgen. In plaats daarvan
kan individuele therapie of een ander soort cursus gevolgd worden. Dit kan besproken
worden in een individueel gesprek.
Deze groep wordt ook niet opengesteld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis
(borderline e.a.), psychotische kenmerken of een agressie-problematiek. Ook voor
mensen die momenteel een traumatische gebeurtenis aan het verwerken zijn, is deze
groepscursus niet geschikt.
Hoe inschrijven?
Neem contact op met Sara Bosman:
- gsm: 0486/617.625 (ook voor meer info)
- email: @yahoo.
U krijgt dan een vragenlijst toegestuurd en wordt, indien nodig, uitgenodigd voor een
intakegesprek (kostprijs 48 euro/uur).
Het inschrijvingsgeld bedraagt 140 euro. In deze prijs zijn ook de CD’s met de
ontspanningsoefeningen op en een syllabus inbegrepen. Uw inschrijving wordt pas
definitief na betaling van een voorschot van 60 euro (rek.nr. 979-6408134-28). Het
saldo dient gestort te worden één week voor de aanvang van de cursus. Het aantal
plaatsen is beperkt. Er dienen minstens 5 deelnemers te zijn opdat de cursus zou
doorgaan.
Waar?
De sessies gaan door in het JOC te Mortsel: Lusthovenlaan 10, 2640 Mortsel, een
zijstraat van de Mechelse steenweg richting Mechelen.
Het JOC ligt niet ver van het centrum van Mortsel en is dus via allerlei tram- en
busverbindingen gemakkelijk te bereiken.
De lessen gaan door in zaal 2 op het eerste verdiep. Vanaf 18.50h kan u hier terecht.
folder is under construction: prijzen en inhoud van het programma zijn onder
voorbehoud!
CURSUS RELAXATIE
in het JOC te Mortsel, Lusthovenlaan 10
door Sara Bosman, psycholoog en gedragstherapeut
- gsm: 0486/617.625
- email: [email protected]
- www. gedragstherapie-mindfulness-en-ACT
Start cursussen:
-
-
2 februari 2009
- 20 april 2009
Voor andere groepscursussen van Sara Bosman kijk op
www. gedragstherapie-mindfulness-en-ACT
Mindfulness, acceptatie en commitment vanaf 7 jan. ’09 en 22 april ‘09
- Piekeren en spanningsklachten vanaf 18 mei ‘09
folder is under construction: prijzen en inhoud van het programma zijn onder
voorbehoud!
Download