ACT Academie Doen wat werkt! Folder 8-weken

advertisement
ACT Academie
Doen wat werkt!
Folder 8-weken-cursus te Mortsel
Opzet van de cursus
De cursus is bedoeld voor mensen die niet alles uit het leven halen dat ze eruit
zouden kúnnen halen. Voor mensen die graag willen leren omgaan met moeilijke
gevoelens en afstand willen leren nemen van storende gedachten.
Als je last hebt van “psychische klachten” leer je in een ACT-cursus mee omgaan.
Je kan deze cursus volgen als je bvb. last hebt van stress, overmatig piekeren,
piekerstoornis of gegeneraliseerde angst (GAS), paniekstoornis, agorafobie,
sociale fobie, hypochondrie, emetofobie (angst voor over te geven), dwang (OCD)
of andere onaangename emoties zoals schuldgevoelens, depressieve gevoelens en
futloosheid. Ook mensen met eetproblemen, CVS, burn-out en pijn zijn welkom
en zullen hier op een meer helpende manier leren omgaan met storende
gedachten, gevoelens en lichamelijk ongemak.
De therapievorm die gebruikt wordt, is ACT: Acceptance and Commitment
Therapy. Dit is één van de nieuwere therapievormen binnen de gedragstherapie
die wetenschappelijk bewezen is.
Essentiële onderdelen van ACT zijn: de strijd leren loslaten met ongewenste
gedachten en gevoelens, bewust aanwezig kunnen zijn in de realiteit en actie
kunnen ondernemen in de richting van je waarden. ACT gaat dus zowel over
acceptatie als over verandering in je leven brengen.
Werkwijze
In de cursus wordt gewerkt met allerlei oefeningen om je bewust te worden van
je gedachten en gevoelens, om deze te aanvaarden zoals ze nu zijn én er een
gezonde afstand van te leren nemen zodat je er niet meer door wordt opgeslorpt
en ze je gedrag –en dus je leven- niet meer bepalen.
De cursus is heel ervaringsgericht. Er wordt gewerkt met het vertellen van
verhalen, metaforen, doe-oefeningen en ervaringsgerichte oefeningen. Alles
wordt zeer down-to-earth gebracht, er is geen religieuze of spirituele tint.
Er worden opdrachten meegegeven voor thuis, een syllabus om te lezen, en CD’s
om de oefeningen mee te herhalen. Werken met het aangeboden materiaal thuis
1
ACT Academie: folder 8-weken-cursus Mortsel 13-05-2013
of op je werk is essentieel! We kunnen je niet leren fietsen door je naar een
fiets te laten kijken. Je moet er ook gaan op zitten.
Na de cursus krijg je gedurende 2 jaar ook nog elke maand een e-mail (een ACT
– reminder) met oefeningen, metaforen en inzichten rond ACT die je kan
toepassen in je leven.
De cursus gaat door in groep. Mogelijk zie je er tegen op om dingen van jezelf te
delen met de groep. Jij kiest wat je deelt in de groep en wanneer je dat wil
doen. Onze ervaring leert ons dat de setting van deze groepen zodanig veilig is
dat het meestal niet zolang duurt vooraleer mensen spontaan dingen over
zichzelf beginnen te vertellen. Maar ook als je ervoor kiest om eerder aan de
oppervlakte te blijven, kan je ontzettend veel leren in deze cursus! Als je dit
écht te moeilijk vindt of je denkt dat je heel veel gaat willen vertellen tijdens zo
een cursus waardoor je mogelijk kostbare tijd van de cursus inneemt, kan je
misschien beter kiezen voor de individuele therapiesessies waar meer op jouw
tempo en met jou als persoon kan gewerkt worden.
Waar en wanneer?
Het gaat om een 8-weken cursus in groep. Er start een cursus op dinsdagavond
10 september van 19-21u (cursus op 10, 17, 24 sept., 8, 15, 22 okt., 19 en 26 nov.
2013). Een reservesessie (voor in het geval de trainer een keer afwezig is door
ziekte) staat gepland op 3 dec. 2013. Het kan gebeuren dat er nog kleine
wijzigingen aan de geplande data worden aangebracht. Deze worden in de online
folder aangekondigd.
De sessies gaan door in het JOC te Mortsel: Lusthovenlaan 10
(éénrichtingsverkeer), 2640 Mortsel, een zijstraat van de Mechelsesteenweg
richting Mechelen. Het JOC ligt niet ver van het centrum van Mortsel en is dus
via allerlei trein- (station Mortsel Oude God), tram- en busverbindingen
gemakkelijk te bereiken.
Best niet deelnemen als…
Het volgen van de cursus is niet aangewezen voor mensen die in de acute fase van
een depressie zitten of een trauma aan het verwerken zijn. Deze groep wordt
ook niet opengesteld voor mensen met een persoonlijkheidsproblematiek
(borderline e.a.) of psychotische problematiek, een agressie-problematiek of
autisme. Indien men buiten de angst-, stress- of depressieve klachten last heeft
2
ACT Academie: folder 8-weken-cursus Mortsel 13-05-2013
van nog andere psychische klachten, wordt in overleg bekeken of deze cursus
geschikt is voor jou op dit moment of dat individuele therapie een betere optie
zou zijn.
Hoe inschrijven?
Je kan telefonisch of per mail contact nemen met:
Sara Bosman, ACT –trainer en –therapeut, medeoprichter ACT Academie
0486-617.625
[email protected]
Een eerste stap is het invullen van een vragenlijst. Dit is nodig om uit te maken
of er geen tegenindicaties zijn voor het volgen van deze cursus op dit moment en
om ervoor te zorgen dat de cursusinhoud aan jouw vraag of probleem is
aangepast. Indien nodig wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek (kostprijs
55 euro). Wanneer je al individuele therapie volgt –bij mij of elders- wordt deze
stap meestal overgeslagen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 320 euro (voor de cursus in sept. 2013). In deze
prijs zijn ook een syllabus (op CD), de CD’s met geluidsopnames inbegrepen en
een ACT-reminder (een mailing die je 2 jaar ontvangt met oefeningen, metaforen
en inzichten om ACT verder te integreren in je leven).
Indien het bedrag betaald is ten laatste 4 weken vóór de startdatum krijg je
een korting en bedraagt het inschrijvingsgeld slechts 297 euro (voor de cursus
in april 2013).
Jouw inschrijving wordt pas definitief na betaling van het volledige
inschrijvingsgeld (rek.nr. 780-5926700-13, IBAN: BE08 7805 9267 0013, BIC:
GKCCBEBB) met vermelding van jouw naam en startdatum van de cursus.
Als je de cursus herhaalt, krijg je een korting van 35%. Vermits je jouw plaats
reserveert voor de gehele cursus is er geen teruggave van inschrijvingsgeld
mogelijk. Enkel in geval van medische overmacht (met medisch attest voor
minstens 2 weken) kan u uw inschrijving verplaatsen naar een latere cursus
(administratiekost 50 euro).
3
ACT Academie: folder 8-weken-cursus Mortsel 13-05-2013
Download