BASISWETENSCHAPPEN VOOR OPLEIDING ERGOTHERAPIE

advertisement
BASISWETENSCHAPPEN VOOR OPLEIDING ERGOTHERAPIE, VERPLEEGKUNDE EN
VROEDKUNDE (PXL-Healthcare)
Gewenste voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.
Doelstellingen
Binnen deze cursus maak je kennis met specifieke vaardigheden die je vertrouwd maken met het
Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) en word je kennis opgefrist en/of bijgespijkerd van bepaalde
leerinhouden die je nodig hebt binnen je opleiding.
Doelgroep
Alle studenten die volgend jaar gaan studeren aan het departement PXL-Healthcare binnen de
opleidingen Ergotherapie, Verpleegkunde en Vroedkunde.
Deze cursus richt zich voornamelijk op studenten afkomstig uit het TSO en BSO. ASO studenten zijn
echter ook welkom.
Inhoud
- Anatomie: theorie en praktijk
- Communicatievaardigheden
- Ethiek in de gezondheidszorg
- Geestelijke gezondheidszorg
- Leren leren: kennismaking met leervaardigheden die je nodig hebt binnen het Probleem Gestuurd
Onderwijs
- Neuroanatomie
- Rekenkundige vaardigheden (enkel voor studenten verpleegkunde en vroedkunde)
- Werken met elektronische databanken
Opvatting
De cursus wordt aangeboden in geest van het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), de
onderwijsmethodiek die binnen diverse opleidingsonderdelen van de verschillende opleidingen binnen
het departement Healthcare wordt gehanteerd. Dit wil zeggen dat klassieke hoorcolleges worden
afgewisseld met interactieve lessen theorie en/of praktijk.
Duur
22,5 uur verdeeld over 5 dagen gedurende één week (tussen 9.30 en 15.30 uur)
De cursus wordt tweemaal georganiseerd. De eerste dag krijg je de juiste uurrooster met de inhoud.
Max. 40 deelnemers per groep
Studiemateriaal
Het studiemateriaal is te koop op het secretariaat van PXL-Healthcare de dag dat de cursus start.
De kostprijs: kopieprijs (+/- € 8)
Plaats
De cursus vindt plaats op de Campus Guffenslaan, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt
Wie tijdig inschrijft, krijgt enkele dagen voor de cursus via het opgegeven e-mailadres nog een
uitnodiging met vermelding van het leslokaal.
Download