Algemene voorwaarden vakanties

advertisement
Algemene voorwaarden vakanties
Criteria voor deelname aan vakanties:
1. Men moet lid zijn van De Hart&Vaatgroep. Het lidmaatschap is € 20,- per jaar en wordt door
een aantal zorgverzekeraars vergoedt.
2. Deelnemers mogen maximaal 2 keer met eenzelfde vakantie mee.
Bij over inschrijving van een vakantie, worden de onderstaande regels gehanteerd:
1. Mensen die nog niet eerder deel hebben genomen aan een vakantie hebben voorrang.
2. Deelnemers kunnen slechts één maal per jaar deelnemen aan een vakantie.
3. De indeling gaat op volgorde van binnenkomst van aanmelding.
Note:
2017 zal een overgangsjaar zijn voor wat betreft criterium 2. In 2017 zal dit punt nog onder de
regels vallen bij over inschrijvingen. Het maximum van twee keer zal als regel 3 gelden.
Inschrijven
Met hoge uitzondering (indien de ruimte het toelaat), kunnen wij deelnemers buiten de genoemde
voorwaarden nogmaals met een vakantie meenemen. Belangrijkste punt voor ons hierbij is of
deelname aan een andere vakantie mogelijk is, voor wat betreft de hartaandoening en eventuele
andere medische aandoeningen.
Opgave is mogelijk tot de bevestigingsdatum, genoemd bij de informatie van de desbetreffende
vakantie op onze website. Na de bevestigingsdatum kunt u zich nog wel opgeven, maar is
deelname alleen nog mogelijk indien er ruimte is. Wij adviseren deelnemers, waar mogelijk, door
te schuiven naar een andere vakantie, waarbij wij deelname kunnen garanderen.
Voor alle vakanties geldt een minimum- dan wel maximumleeftijd.
Als er minder dan vijftien deelnemers zijn, kan de vakantie helaas niet doorgaan.
Betalingen
•
Zodra de bevestigingsbrief is verstuurd, verwachten wij een aanbetaling. Het bedrag van de
aanbetaling en het termijn van betalen wordt in de factuur vermeld.
•
Op de factuur staat ook de tweede termijn van betalen.
•
Indien u niet op tijd betaalt, loopt u het risico dat uw plaats aan een andere deelnemer wordt
toegewezen en de administratiekosten ad € 15,00 in rekening worden gebracht.
Annuleren
•
Bij annulering minimaal 3 weken voorafgaand aan de vakantie, vindt terugbetaling plaats van de
aanbetaling of het totaalbedrag. Wel zullen administratiekosten van € 15,00 in rekening worden
gebracht.
•
Bij annulering binnen 3 weken ontvangt u geen geld terug, tenzij u om medische redenen moet
annuleren. In dat geval ontvangen wij graag een schriftelijk verklaring van een arts.
(Medische) gegevens
In de bevestigingsbrief zal een link worden opgenomen, dat u dient in te vullen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de medische gegevens (van het ziekenhuis). Wat
wij exact van u verlangen, zal in de bevestigingsbrief worden vermeld. Indien u niet op tijd de
(medische) gegevens aanlevert, loopt u het risico dat uw plaats aan een andere deelnemer wordt
toegewezen en de administratiekosten in rekening worden gebracht.
Verzekeringen
De Hart&Vaatgroep heeft een aanvullende reisverzekering, die de deelnemers verzekert. De
Hart&Vaatgroep is niet verzekerd voor schade aan, of het verliezen van bagage, kleding,
fototoestellen, telefoons e.d. Wij adviseren u (indien u bovenstaande onvoldoende acht) zelf een
reis- en ongevallen- en/of bagageverzekering af te sluiten. De reisverzekering van De
Hart&Vaatgroep is een aanvullende reisverzekering, dus secundair ten opzicht van de eigen
afgesloten verzekeringen.
Download