VAK: Nederlands KLAS: atheneum / gymnasium 1 DATUM: 23

advertisement
VAK: Nederlands
KLAS: atheneum / gymnasium 1
DATUM: 23-02-2016
TIJD: 10 minuten
Toets: oefentoets woorden
STOF: § 4.3, § 5.3 en § 6.3
Antwoorden
Naam en klas:
1) Je gaat een spreekwoord opzoeken, omdat je de betekenis zou willen weten.
Je kijkt dan naar het belangrijkste woord in het spreekwoord en die zoek je op.
Wat voor woordsoort heeft het belangrijkste woord meestal?
a) Werkwoord
b) Bijvoeglijk naamwoord
c) Zelfstandig naamwoord
d) Bijwoord
2) Wat zijn manieren om een betekenis van een woord te achterhalen? Kies de
juiste antwoorden. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
a) Kijken of het een samenstelling is en of je een deel kent.
b) De omschrijving in de tekst eromheen bekijken.
c) Kijken of er een synoniem of antoniem in de buurt staat.
3) In de volgende zinnen is steeds één woord onderstreept. Wat betekenen de
woorden? Kies uit de betekenissen 1, 2, 3 of 4.
a) Ik dacht dat jij verbonden was aan dat grote bedrijf?
2
b) Er was grote ontzetting na de voorstelling.
3
1.
2.
3.
4.
Ontslagen bij
Werkzaam bij, behorend bij
Hevige schrik als er iets naars gebeurt
Blijdschap
c) Dat is een nieuwe, gewichtige taak.
d) De toekomstige uitzendingen zal de miljoenen
tv-kijkers zeker de adem benemen.
1.
2.
3.
4.
Leuke
Belangrijke
Angst aanjagen
Verbaasd doen staan
4) Vul het spreekwoord aan
Voorkomen is beter dan genezen
2
4
5) Vul op de open plekken in onderstaande zinnen het best passende woord in.
Kies uit: een beeld schetsen, comfort, daadwerkelijk, sterker nog, van
oudsher, financieren, daarentegen, intriest, dramatisch, schatten. Je mag elk
woord één keer gebruiken en soms moet je het woord een beetje aanpassen.
Je hebt niet alle woorden nodig
Op vakantie naar de ruimte
Op een gegeven moment kunnen mensen op vakantie naar de ruimte. We
komen steeds dichterbij het moment dat we voor ons plezier de ruim te in
kunnen gaan. 1 Sterker nog, het moet over een paar jaar al gebeuren. Het
kost wel wat. De onderzoekers 2 schatten dat je enkele tienduizenden dollars
nodig hebt om de reis te 3 financieren.
Je kan dan voor enkele maanden de ruimte in. Het is niet voor mensen
bedoeld die van 4 comfort houden op hun vakantie. Je zit met vijf mensen in
een kleine capsule, 5 daarentegen kun je wel genieten van het uitzicht op de
aarde.
Download