Meld je in ieder geval uiterlijk een half uur voor aanvang van de

advertisement
Meld je in ieder geval uiterlijk een half uur voor aanvang van de werkzaamheden af bij jouw
opdrachtgever en uiterlijk voor 10:00 uur bij YoungCapital.
Word je tijdens het werken ziek? Meld je dan bij jouw direct leidinggevende en vervolgens bij
jouw contactpersoon van YoungCapital.
Een ziekmelding dient, voor zo ver dat mogelijk is, persoonlijk te gebeuren. YoungCapital geeft
de ziekmelding door aan Qare Flex.
YoungCapital kijkt naar wat iemand nog wel kan. Daar zetten wij ons dan ook volledig voor in.
Van jou verwachten we dat jij er alles aan doet om zo snel mogelijk weer je werk te kunnen
hervatten.
Het is belangrijk dat je bereikbaar bent voor Qare Flex en YoungCapital. Indien je telefonisch
niet goed bereikbaar bent kan dit gevolgen hebben voor jouw loondoorbetaling tijdens ziekte.
Verblijf je op een ander adres, bijvoorbeeld een zorgadres, laat dit dan weten aan Qare Flex en
aan YoungCapital.
Word je opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts, dan ben je verplicht om hier naar
toe te gaan. Lukt het niet om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen? Geef dit dan
tijdig, uiterlijk 48 uur van te voren, aan bij Qare Flex.
Kom je niet naar het spreekuur zonder ons daarvan op de hoogte te stellen en/of zonder
geldige reden, dan kan dit gevolgen hebben voor jouw loondoorbetaling tijdens ziekte. Voor
vragen kan je contact opnemen met Qare Flex (zie contactgegevens).
Ondanks dat je ziek bent, heb je nog wel recht op vakantie. Vraag de vakantie op tijd aan, in
ieder geval 2 weken van te voren. Het aanvragen van vakantie gebeurt via jouw contactpersoon
bij YoungCapital. In overleg met Qare Flex bekijkt YoungCapital of je hier toestemming voor
krijgt. Belangrijk is dat de vakantie geen belemmering vormt voor het herstel!
Word je ziek en heb je een vakantie gepland staan, dan zal je opnieuw toestemming voor je
vakantie moeten aanvragen.
Wanneer je ziek wordt tijdens je vakantie, meld je dit zo snel mogelijk, binnen 24 uur, bij jouw
contactpersoon van YoungCapital. Ben je op vakantie in het buitenland, raadpleeg dan een
bevoegde buitenlandse arts en zorg voor een schriftelijke verklaring van arbeidsongeschiktheid,
opgesteld in het Nederlands of in het Engels. In de verklaring dient de reden van
arbeidsongeschiktheid en de eerste arbeidsongeschiktheidsdag te zijn opgenomen. De
verklaring mail je naar jouw contactpersoon van YoungCapital. Direct na thuiskomst zorg je
ervoor dat het origineel van de verklaring opgestuurd wordt naar YoungCapital.
YoungCapital kijkt naar wat iemand nog wel kan. Samen met jou maken we een plan van
aanpak om te zorgen dat je snel je werk weer kunt hervatten.
Als het nodig is kijken we samen met de opdrachtgever of er passende werkzaamheden zijn die
je kunt uitvoeren totdat je weer volledig hersteld bent voor je eigen werk.
Zodra je beter bent meld je dit direct bij jouw contactpersoon van YoungCapital en bij je
opdrachtgever.
Als je ziek wordt is de eerste ziektedag voor eigen rekening. We noemen dat een wachtdag.
Daarna betaalt YoungCapital 91% van het loon door over de afgesproken uren in het eerste
jaar. In het tweede ziektejaar is dat 81%.
Ben je nog ziek en eindigt je contract? Dan ga je ziek uit dienst. Wat dat voor jou betekent kun
je hier lezen.
Qare Flex
Utopialaan 38
5232 CE Den Bosch
Tel: 088-102 16 00
Download