Inhoudstabel eerste graad GMP (good manufacturing practices)

advertisement
Deel 4: Besmettingsrisico’s
A.
Inhoud
1. Ziekte
2. Eten en drinken
1. Ziekte
1.1. Cartoon
Vul in:
Ik meld aan de chef als ik ziek ben
1.2. Leerdoelstellingen
Na de les over ziekte:


kunnen de leerlingen opsommen wanneer ze ziekte melden
kunnen de leerlingen in eigen woorden zeggen waarom ze hun ziek
zijn melden
1.3. Didactische tips
1.4. Leerinformatie
Bron: www.corbisimages.com
1.4.1. Wat?
Wat is ziek zijn en wanneer ben je ziek?
Een moeilijke vraag met een eenvoudig antwoord. Zodra je je misselijk
voelt, een lopende neus hebt, koorts of hoest- en niesbuien, dan ben je
voor de voedingssector eigenlijk ziek.
Iedereen zoals bezoekers, directieleden en leerkrachten, leveranciers,
techniekers en zelfs inspecteurs die in een voedingsomgeving terecht
komen, dienen volledig gezond te zijn.
Mensen met koorts, buikloop, lopende neus en hoestbuien mogen zeker
niet toegelaten worden in een omgeving waar men met voeding werkt.
Waarom?
Voeding kan door de ziekteverwekkers of bacteriën besmet worden. Zo
wordt de persoon die de voeding uiteindelijk opeet in gevaar gebracht.
Bovendien verhoog je de kans dat ook je medeleerlingen, familieleden en
anderen besmet worden.
Foto: Infectie tussen de tenen
Bron: www.corbisimages.com
Hoe?
Indien je je ziek voelt, of je merkt dat een persoon ziek is, waarschuw dan
altijd en zo snel mogelijk je verantwoordelijke. Hij zal dan beslissen wie al
dan niet toegelaten wordt in het klaslokaal, de praktijkruimte of andere
plaatsen waar je voeding vindt.
1.5. Oefeningen
2. Eten en drinken
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Cartoon
Leerdoelstellingen
Didactische tips
Leerinformatie
Bron : www.isditproductveilig.nl
2.4.1. Wat?
Eten of drinken in een plaats waar met voeding wordt gewerkt, is
verboden. Dit wil ook zeggen dat je er niet mag snoepen noch kauwgom
knabbelen.
Bron: www.corbisimages.com
2.4.2. Waarom?
Omdat, als je eet of drinkt, je ook de voedingswaren kan besmetten.
Het is al gebeurd dat leerlingen hun kauwgom uit hun mond laten vallen
en dat deze mee wordt verwerkt in de bereiding van voedsel.
Smakelijk!
2.4.3. Hoe?
Er wordt noch gegeten, noch gedronken tijdens de praktijkles of in de
plaatsen waar je voeding vindt. Tijdens iedere speeltijd of middagpauze
kan je eten en drinken.
Kauwgom kan nooit!
2.5. Algemene oefening besmettingsrisico’s
WAAR of NIET WAAR
Omcirkel het juiste antwoord.
1. Ik mag snoepen in de keuken, zolang men het niet ziet.
WAAR
NIET WAAR
2. Ik mag alleen drinken in een daarvoor voorziene ruimte.
WAAR
NIET WAAR
3. Als ik me ziek voel dan zeg ik beter niets aan mijn chef.
WAAR
NIET WAAR
2.6. Oplossing algemene oefening besmettingsrisico’s
WAAR of NIET WAAR
Omcirkel het juiste antwoord.
1. Ik mag snoepen in de keuken, zolang men het niet ziet.
WAAR
NIET WAAR
2. Ik mag alleen drinken in een daarvoor voorziene ruimte.
WAAR
NIET WAAR
3. Als ik me ziek voel dan zeg ik beter niets aan mijn chef.
WAAR
NIET WAAR
Download