210 kB - Kind en Ziek-zijn

advertisement
Inleiding
Komende periode gaan we het hebben over
kinderen die ziek-zijn:
•Verzorging,
•Het herkennen van de
•Wat kun/moet je doen
symptomen/de klachten
om de klachten te
verlichten
•Wat moet je wel/niet doen?
•Ziekten en aandoeningen
•Vaccinatie-programma 0-12 jarigen
Wat is ziek-zijn?
In de praktijk is het vaak wel duidelijk wanneer er sprake is
van ziekte.
Hoewel…iemand die een bepaalde ziekte of aandoening heeft
voelt zich niet altijd ziek.
Kun je dit uitleggen?
Is iemand die blind is ziek? Leg uit
Is iemand die dement is ziek? Leg uit
Ziek of ziek?
Mensen kunnen lichamelijk ziek zijn, maar ook geestelijk
(psychisch).
Kun je een aantal voorbeelden geven van lichamelijke ziekten?
Kun je een aantal voorbeelden geven van psychische ziekten?
Noem een aantal ziekten en aandoeningen die je zou
kunnen tegenkomen in je werk als PW-er.
Schrijf voor jezelf 10 klachten op waar je last van kunt
hebben wanneer je op een of andere manier ziek bent.
De klachten die je net hebt opgeschreven moet je
gaan verdelen in het volgende schema:
Objectieve klachten
Subjectieve klachten
=
= te zien, ruiken, voelen,
proeven, horen, meten
= te maken met gevoel
= voor een ander
waarneembaar
= niet voor een ander
waarneembaar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wat kun je observeren/zien/merken/voelen/horen aan een kind
dat zich niet lekker voelt, en/of pijn heeft?
Wat moet je doen?
Hoe licht je de ouders in? Wat zeg je tegen ze?
Ziekteverschijnselen
Met welke ziekten, aandoeningen, ziekteverschijnselen
(symptomen) en klachten kun je in je werk te maken
krijgen?
Ziekten:
Aandoeningen:
Ziekteverschijnselen/klachten:
Besmettelijk?
Wanneer het besmettelijk is, zie je vaak dat
meerdere kinderen in de groep aan de beurt
komen.
Bv. Verkoudheid, griep, waterpokken, diarree,
krentenbaard.
Hoe kun/moet jij voorkomen dat meerdere kinderen (en
personeel) besmet raken?
Welke maatregelen moet jij treffen als PW-er?
Ziekte signaleren
Wanneer je beroepsmatig met kinderen werkt, ben je
medeverantwoordelijk voor de gezondheid van kinderen.
Je zult goed moeten observeren, kijken, signaleren, veranderend gedrag
in de gaten houden, etc.
Het is belangrijk dat je ziekte signaleert. Dat je weet wanneer je de
ouders in moet schakelen. Dat je weet hoe je een kind de eerste opvang
biedt en verzorgt, totdat zijn ouders hem komen ophalen.
Je hebt nu geleerd dat er subjectieve en objectieve symptomen zijn.
Bij het signaleren van een ziekte vormen de symptomen een belangrijke
aanwijzing.
Een ziekte signaleer je, omdat iemand bepaalde verschijnselen heeft.
Wat zul je aan een baby van 5 maanden kunnen merken,
die zich niet lekker voelt of een ziekte/aandoening onder
de leden heeft?
Wat moet jij doen wanneer je dit merkt?
Bedenk wel dat een kind dat niet lekker is, of zich echt
ziek voelt, uit zijn doen is.
Elke eis die je hem stelt is hem te veel.
Een klein kind wil misschien het liefst bij je op schoot
blijven zitten, terwijl een ouder kind het liefst bij je in de
buurt is en je moet kunnen zien.
Ouders waarschuwen
Wanneer vind jij dat ouders gewaarschuwd moeten
worden?
Wanneer vind je dat ouders hun kind moeten komen
ophalen?
Wat zijn de regels binnen jouw BPV-instelling?
(Zoek/vraag naar het protocol en neem dit mee naar de
les.)
Zet ouders in elk geval nooit aan tot haast.
Dat vergroot de kans op ongelukken en fouten.
Blijf rustig en stel ze gerust dat het kind in goede
handen is bij jou.
Welke informatie moet je ouders doorgeven als ze hun
kind ophalen?
Download