Hallo Zon

advertisement
Medicatie
Hallo
Z
onnen brengt voor IBD-patiënten helaas extra risico’s met zich
mee. Net als op vakantie gaan. MDL-arts Ad van Bodegraven,
Zuyderland Medisch Centrum, en ziekenhuisapotheker-klinisch
Waar moet u op letten?
Op vakantie heeft u niet meer kans op het
oplopen van ziekten dan thuis, maar het
verloop kan wel ernstiger zijn. Bovendien
zijn er op sommige plaatsen in de wereld
farmacoloog Luc Derijks, Máxima Medisch Centrum, leggen ons uit
waar we deze zomer(vakantie) op moeten letten.
meer ziektekiemen. Dit geldt vooral bij
reizigersdiarree en buiktyfus, vooral als u
afweeronderdrukkende middelen zoals
anti-TNF, biologische middelen, thiopuri-
‘Verbranden zou voor ieder mens verbo-
gezond boerenverstand en volg de normale
nes of methotrexaat gebruikt. Belangrijk is
den moeten worden, omdat het de kans
adviezen voor zonnen nog beter op. Op dit
om deze risico’s zoveel mogelijk te voorko-
op huidkanker en kwaadaardige melano-
moment is het nog niet helemaal bekend
men of te vermijden en hygiëne- en voed-
men verhoogt’, zegt Van Bodegraven stel-
of en in welke mate dit ook voor andere
selveiligheidsadviezen nog beter te volgen.
lig. Daar komt bij dat het kleine risico op
afweeronderdrukkende middelen geldt,
Daarnaast mogen mensen die afweer-
huidkanker bij IBD-patiënten tweemaal
maar het verandert het advies toch niet:
onderdrukkende middelen gebruiken, niet
hoger is dan bij gezonde mensen. Hoe dat
een goede bescherming is raadzaam. En
gevaccineerd worden met levende virus-
komt weten we nog niet precies.
jaarlijkse huidscreening door de huisarts of
sen, omdat er complicaties kunnen op-
Gebruikt u ook nog thiopurines zoals
een dermatoloog kan ook geen kwaad.
treden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
azathioprine (Imuran®), 6-mercaptopurine
‘Zon is niet alleen maar slecht, het is zelfs
vaccinaties tegen gele koorts en rode
(Puri-Nethol®) of tioguanine
belangrijk’, vult Van Bodegraven aan. ‘De
hond. Hierdoor kunt u niet naar risico-
®
(Thiosix®/Lanvis ), dan moet u nog
zon zorgt voor de aanmaak van vitamine
gebieden, voornamelijk in Zuid-Amerika
alerter zijn, want het verhoogt het risico
D, die weer goed lijkt te zijn tegen ziekte-
en Afrika, reizen.
nog eens tweemaal. Dit is gebleken uit
activiteit bij IBD-patiënten.’
Ook kan tuberculose een risico zijn, vooral
epidemiologisch onderzoek bij grote
groepen IBD-patiënten.
‘De kans op huidkanker en melanomen
door zonnen is zeer klein. Het risico dat
verdubbeld wordt, blijft dus zeer klein’,
legt Derijks uit. U hoeft dus geen extra
maatregelen te nemen, maar gebruik
12
voor mensen die biologische middelen
Derijks:
‘Bescherm jezelf tegen de
zon zoals je je kind hier
tegen zou beschermen’
gebruiken. ‘Tuberculose in combinatie met
biologicals is levensgevaarlijk. Tuberculose
komt ook voor in landen betrekkelijk
dichtbij, zoals (de binnenlanden van)
Turkije en Egypte. Vermijd deze landen of
laat u bij terugkomst weer testen op tuber-
Tekst Sabrina van Loon
Zon
culose’, adviseert Van Bodegraven.
gevulde Humira®-spuit kan maxi-
HOE HEET UW GENEESMIDDEL?
Stomadragers moeten extra voorzichtig
maal 14 dagen bewaard worden bij
Als u een biologisch geneesmiddel krijgt voorge-
zijn in geval van maag- en darminfecties
een temperatuur tot maximaal 25
schreven, biologicals, dan kunt u de volgende
(voedselvergiftiging), omdat zij gevoeliger
graden Celsius. Deze geneesmidde-
namen tegenkomen:
zijn voor uitdroging en zouttekort.
len mogen ook niet bevriezen omdat
Van Bodegraven:
‘Je wilt risico’s zoveel
mogelijk beperken’
de werking dan teniet wordt gedaan.
Stofnaam
Merknaam
Uw apotheker kan u hierover infor-
Adalimumab
Humira®
vorm, is het verstandig de vakantie
Golimumab
Simponi®
tussen de giften door te plannen.
Infliximab
Remicade®
Infliximab
Remsima (biosimilar)
Infliximab
Inflectra® (biosimilar)
Vedolizumab
Entyvio
meren. Bij biologicals in infuus-
Deze middelen in het buitenland
krijgen is wel mogelijk, maar brengt
vaak eigen kosten met zich mee.
Medicatie op reis
Heeft u een stoma, neem voldoende
Neem altijd voldoende medicijnen en
stomamateriaal mee. Soms is het
hulpmiddelen mee op vakantie.
mogelijk extra medische bagage mee
‘Op reis gelden in principe dezelfde advie-
te nemen als u vliegt; meer informa-
zen als thuis. De meeste medicijnen kun-
tie vindt u op de website van de vliegtuig-
nen zonder problemen mee en kunnen op
maatschappij.
®
®
en neem de contactgegevens van uw eigen
arts en/of verpleegkundige mee. Uw apotheker kan advies geven over welke (extra)
kamertemperatuur bewaard worden, met
uitzondering van zetpillen (deze smelten
Algemene tips
medicijnen, zoals diarreeremmers en
boven de 35 graden). Vraag uw apotheker
‘Vakantie vraagt dus extra voorbereiding
O.R.S., u mee kunt nemen. Lees wel altijd
om advies als u vragen heeft’, adviseert
als IBD-patiënt. Niet alleen om je te oriën-
de bijsluiter van nieuwe medicijnen.
Derijks.
teren en het te bespreken met je arts, maar
Voor een makkelijke checklist om echt
Bij het vervoer van biologicals zoals
ook om praktische zaken te regelen’, zegt
niks te vergeten: kijk op
Humira® of Simponi® is een apart medi-
Van Bodegraven. Zo is het verstandig om
www.crohn-colitis.nl en download de bro-
cijnenpaspoort nodig en is het belangrijk
uw ziektekosten-, reis- en annuleringsver-
chure Vakantie. Want een goede voorbe-
om het bewaaradvies goed op te volgen:
zekering te controleren. Dit kan hoge kos-
reiding is het halve werk. Maar wat vooral
deze geneesmiddelen moeten gekoeld
ten voorkomen. Ook kunt u alvast kijken
ook belangrijk is: het is vakantie, dus
bewaard worden. Echter, een enkele voor-
waar lokale ziekenhuizen zich bevinden,
geniet! •
HANDIGE
WEBSITES:
www.travelclinic.com
www.ggd.nl
13
Download