Wereld Borstvoeding Week 2011, van 3 tot 10 oktober:

advertisement
Wereld Borstvoeding Week 2011, van 3 tot 10 oktober:
Borstvoeding, zeg het maar!
De World Alliance for Breastfeeding Action heeft dit jaar
gekozen voor het thema ‘Talk to me! Breastfeeding - a
3D experience'. De samenwerkende
Borstvoedingorganisaties SBO komen tot een
eenvoudige versie hiervan met de slogan: ‘Borstvoeding,
zeg het maar!'
Daarmee geven we aan dat goede communicatie
essentieel is om bijvoorbeeld uit te leggen waarom
borstvoeding ertoe doet, om kennis te verspreiden en
voorlichting te geven, om een lans te breken voor
ontspannen kolven op de werkplek of om over te brengen
dat langer voeden dan zes of negen maanden heel
gewoon is.
Maar wat is goede communicatie? Het gaat niet alleen
om de inhoudelijke informatie, maar ook om een stijl die bij je past. En natuurlijk is het
belangrijk rekening te houden met de situatie en omgeving van de ander, wil je boodschap
overkomen.
De woorden die we kiezen doen ertoe. Diane Weissinger heeft dat al heel wat jaren geleden
mooi uiteengezet in haar artikel ‘Watch your language'. Zo stelt zij dat we woorden als ‘de
beste voeding', ‘optimale keuze', ‘voordelen van borstvoeding' moeten vermijden. Waarom?
Dit soort woorden geven het idee dat borstvoeding iets heel bijzonders is, iets extra's, terwijl
het gaat om een normaal onderdeel van het dagelijks leven. We hoeven niet perfect te zijn;
borstvoeding lijkt door al die superlatieven ineens te hoog gegrepen. En als borstvoeding
gewoon is, wordt het alternatief, kunstmatige zuigelingenvoeding, minder goed dan de
normale voeding, in feite tweede keus.
Het blijkt nog lastig dit consequent toe te passen. Tegelijk waarschuwt ze voor creëren of
bevestigen van schuldgevoel. Vrouwen maken hun keuzes en soms zullen ze teleurgesteld
of boos zijn omdat ze niet de juiste informatie op het juiste moment hadden, maar het
schuldgevoel ligt altijd op de loer.
Een andere valkuil is de neiging gedetailleerd in te gaan op de techniek en het product
moedermelk, en daarbij de emoties en het proces, de band tussen moeder en kind, uit het
oog te verliezen. Kortom over de communicatie is veel te zeggen, dus juist in week 40:
Borstvoeding, zeg het maar!
Overgenomen van de site van de Stichting Zorg voor Borstvoeding: www.zorgvoorborstvoeding.nl
Download