PowerPoint-presentatie

advertisement
Geboorteplan
Dit plan is geschreven voor een ‘normale’ en ongecompliceerde bevalling. Mochten en complicaties zijn; deze graag helder communiceren cq uitleggen
aan ons en alle interventies graag pas uitvoeren pas na ‘infomed consent’ van ons als ouder(s). Mocht dit door spoed niet mogelijk zijn dan begrijpen wij
dat dit niet volledig mogelijk is. Joost (vader) graag betrekken in het ‘spoed’ proces.
Dank je voor het lezen en meewerken!
Fase 1
Fase 2
Thuisbevalling zonder
pijnbestrijding.
Vrije houding.
Baarkruk wens.
Water ontspant mij
Rust. Niet ‘tellen’
tijdens
persweeën.
Periodieke
monitoring
(doptone). Vrij
kunnen bewegen
Geen knip
Beperkt toucheren.
In overleg.
Rustig aan als het
hoofdje ‘staat’.
Coach mij.
Vliezen spontaan
Laten breken. In
Overleg.
Vader pakt de
baby aan bij
Uitdrijving.
Fase 3
Gelijk huid op
huid contact . 1
uur volledige
rust. Start
borstvoeding.
Indien niet
Mogelijk bij
moeder dan bij
vader.
Na de geboorte
Alle controles op
moeders borst.
Vitamine K na de
borstvoeding.
Navelstreng
helemaal wit
uitkloppen.
Vader knipt
Geen (fles)
bijvoeding of
speen.
Geen oxytocine
Baby niet wassen
Eventuele extra
Onderzoeken in
bijzijn van een
Ouder.
Download