Borstvoeding begeleiden, cursus gebaseerd op het Baby Friendly

advertisement
Borstvoeding begeleiden, cursus gebaseerd op
het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)
SITUERING
LOCATIE
Borstvoeding is een intense en persoonlijke beleving
tussen moeder en kind. Elke borstvoeding is uniek.
Meestal verloopt het goed, soms verloopt het anders
dan verwacht. Een kwalitatieve begeleiding bij
borstvoeding is belangrijk voor moeder en kind.
Deze 3-daagse cursus vindt plaats in het voorjaar en
najaar. De lesdagen gaan door op campus LiZa,
Schiepse bos 5, 3600 Genk van 8.30- 16.30 uur.
Deze cursus , gebaseerd op het baby vriendelijke
ziekenhuisinitiatief, wil handvaten aanbieden om de
begeleiding bij borstvoeding te optimaliseren. De
cursus legt de focus op het toepassen van de kennis en
vaardigheden van de zorgverlener in de dagelijkse
praktijk.
Borstvoeding begeleiden doe je niet alleen maar met
andere zorgverleners samen. Daarom is in deze cursus
ook aandacht voor interdisciplinair samen werken met
andere disciplines in de moeder/kind zorg.
DOELGROEP
Alle gezondheids medewerkers werkzaam in de
moeder-kindzorg zoals, vroedvrouwen,
verpleegkundigen, diëtisten, huisartsen, gynaecologen,
kinderartsen, psychologen en andere hulp- en
zorgverleners betrokken in het begeleiden van
zwangeren, moeders en baby’s.
LOCATIE
Kan individueel op de campus LiZa of op de eigen
locatie indien een groep van minimaal 15 personen
bijgeschoold willen worden.
PRIJS
Individueel: € 245,- , inclusief cursus documenten en
deelname certificaat ( goedkeuring permanente
opleiding voor vroedvrouwen is aangevraagd bij de
Federale Raad voor vroedvrouwen).
Per groep op locatie in overleg. Er kan offerte
aangevraagd worden voor een dienstverleningspakket
op verplaatsing bij Sandra Martin:
[email protected]
CONTACT EN INLICHTINGEN
Liebe Manon, [email protected] of Sandra Martin,
[email protected]
PROGRAMMA
Lesdag 1: Borstvoedingsbegeleiding volgens het BFHI, de 10 vuistregels, van het eerste aanleggen t/m de volgende
dagen
- Borstvoedingsvriendelijke management. De tien vuistregels als basis van een geslaagde borstvoeding
- WHO Internationale gedragscode zuigelingenvoeding
- Moeder vriendelijk ziekenhuis
- Anatomie en fysiologie lactatie
- Huid-huidcontact en het eerste voeden
- Het aanleggen: aandachtspunten en begeleiding
- De volgende dagen: een goed borstvoedingsmanagement
- Kolven met de hand: theorie en oefening
- Voeding van de moeder
- Borstvoeding en anticonceptie
Lesdag 2: Beïnvloedende factoren, borstvoedingspromotie, als het niet verloopt zoals gehoopt.
- Beïnvloedende factoren, borstvoedingspromotie en educatie
- Casuïstiek: problemen m.b.t. de borstvoeding (o.a. aanlegproblemen, tepel en borstproblemen)
- Symptomen, oorzaken en behandeling
- Medicatie en borstvoeding
- Borstchirurgie
- Afkolven, bewaren en ontdooien van moedermelk
Lesdag 3: Borstvoeding geven in speciale situaties, een aangepast management, zuigelingenbeleid,
veranderingsproces
- Belang van een beleid, aandachtspunten bij verandering
- Klinische richtlijn m.b.t. exclusieve borstvoeding
- Na verloskundige interventies: inductie, epidurale verdoving, secio, …
- Prematuriteit/dysmaturiteit
- Hyperbilirubinemie
- Aangeboren afwijkingen: schisis, syndroom van Down
- Tweelingen/tandemvoeden
- De oudere primipara/vrouwen met fertiliteitsproblemen
- Toegepaste casuïstiek
Graag geven we nog even mee dat de volgorde van onderwerpen mogelijks
wijzigt.
Download