Borstvoeding

advertisement
Borstvoeding
Borstvoeding
kan er
er helpen
wiewiekan
helpen
Sociale omgeving
Microniveau: partner, familie, vrienden
Mesoniveau: zorgverleners, werkgever, collega
Macroniveau: maatschappij
Karen van Drongelen
Projectmanager Gezonde Start
Microniveau
Mesoniveau
Naaste omgeving speelt vaak doorslaggevende rol
Zorgverleners:
Lange keten met verschillende schakels
sociale steun en druk
modelling
Partner en grootmoeder belangrijk (van Eijsden, 2009)
Weinig support voor flesvoeding heeft positief
voorspellende waarde op duur BV (Kools, 2004)
Tips werk & borstvoeding
Wijzen op het wettelijk recht om van de werkgever de
gelegenheid te krijgen om (doorbetaald) te kolven/voeden op
het werk
Adviseer tijdig te overleggen met de werkgever over de
Werkomgeving:
Werkgever, collega’s
Macroniveau
Borstvoeding is in Nederland
niet de norm:
-
BV is beste voeding,
maar flesvoeding is
mogelijkheden, kom zelf met een plan
normaal;
-
45% vindt dat voeden in openbaar niet kan (Centerdata 2010)
Oefen met kolven en uit de fles laten drinken van de baby
Zorg voor een voorraadje in de vriezer
Combineren van borstvoeding en kunstvoeding is ook een optie
1
Sociale omgeving
Borstvoeding en schuldgevoel
Onderzoek 2011 door IPM
Combinatie kwantitatief en kwalitatief
Onderzoeksvragen:
Zijn er vrouwen met schuldgevoel irt borstvoeding?
Ontstaat dit schuldgevoel of wordt dit versterkt voor
communicatie-uitingen over borstvoeding?
Hoe ontstaat dit schuldgevoel, door welke elementen wordt
dit getriggerd?
http://www.youtube.com/watch?v=8a0lu-Uv5-4
Onderzoeksgroep
Associaties
Kwantitatief deel:
Past meer bij borstvoeding:
Vragenlijst + associatief onderzoek
N= 311, waarvan:
214 gestopt voor 6 maanden
97 nooit begonnen
Kwalitatief deel:
Online diepte-interviews
N= 10
Resultaten
Schuldgevoel na stoppen:
58% geen last van schuldgevoel
31% direct na stoppen, maar nu niet meer
11% toen last en nu nog steeds (wel eens)
Vrouwen die nooit begonnen waren, hadden minder last van
Bijzonder, intimiteit, onvergetelijk
Natuurlijk, beste voor je kind
Stress, frustratie, onzekerheid
Sociale druk, fysiek ongemak
Past meer bij flesvoeding
Blij, vrolijke moeder
Zekerheid, vrijheid, gemak
Resultaten
Schuldgevoel irt communicatie-uitingen
Niet per definitie hierdoor versterkt
Afhankelijk van inhoud
Benadrukken dat borstvoeding het
beste is
Zelf aangesproken worden of meer
algemeen
schuldgevoel (22 versus 50%)
2
Resultaten
Resultaten
Schuldgevoel:
Positief gevoel:
Vooral bij vrouwen die vooraf erg overtuigd waren van het
Gezondheidsvoordelen
mooie / gezonde van borstvoeding
Intimiteit met het kind
Bij niet doorzetten op moment van fysieke pijn / uitputting
Realistisch beeld van borstvoeding met aandacht voor
Wordt getriggerd als vrouwen worden gewezen op de
oplossingen
gezondheidsvoordelen, maar vaak combinatie met spijt en
irritatie:
Paradox: voornaamste redenen om borstvoeding te geven
Erkenning dat het niet altijd goed gaat
ook de redenen die sterkste appelleren aan schuldgevoel
Vaak te rooskleurig voorgesteld
Ultieme streven
Een samenleving waarin het geven van borstvoeding gewoon is
Iedereen bekend is met de voordelen van borstvoeding
Ouders weloverwogen keuzes kunnen maken over de voeding van hun
baby
Vrouwen in staat zijn hun kinderen borstvoeding te geven zolang zij
willen
Realiseren door:
De kwaliteit en continuïteit van de zorg tav BV te verbeteren
Maatschappelijke belemmeringen weg te nemen
Het zelfvertrouwen van moeders en hun eventuele partners te
versterken
Samen met werkgevers en werknemers een werkklimaat scheppen
waarin het geven van BV gewoon is
WHO-code implementeren
3
Download