DOCTORAAT IN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN: SOCIOLOGIE

advertisement
DOCTORAAT IN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN: SOCIOLOGIE
VANTHOMME Katrien (31 mei 2017) "The Social Distribution of Cancer in Belgium. Social
inequalities in cancer mortality around the turn of the century - A fundamental cause
perspective" - Promotoren: prof. dr. Sylvie Gadeyne en prof. dr. Hadewijch Vandenheede
VAN TIENOVEN Theun Pieter (20 januari 2017) "Daily Routines. Studying Temporal
Structures and the Organization of Everyday Life" - Promotor: prof. dr. Ignace Glorieux
CAPURCHANDE Rehana (19 december 2016) "Unravelling the Mosaic Discourses and
Practices about Family Planning in Two Settings of Maputo Province, Mozambique: A
phenomenological study" - Promotor: prof. dr. Gily Coene (VUB) en prof. dr. Herman
Meulemans (UA)
BOSMANS Kim (8 juni 2016) "Workers’ Perceptions of Precarious Employment. A
qualitative study of the psychosocial processes linking employment experiences to mental
well-being" - Promotors: prof. dr. Christoph Vanroelen en prof. dr. Freddy Louckx
DE MOORTEL Deborah (7 Juni 2016) "Mentall Well-Being & Employment Quality in
Europe. Analysing gender and social class differences from a cross-national comparative
perspective" - Promotor: prof. dr. Christoph Vanroelen
DANIELS Sarah (23 mei 2016) "Meer dan honger stillen? Een sociaalhistorisch onderzoek
naar de rol van gemaksvoeding in de Belgische naoorlogse huiskeuken" - Promotors: prof.
dr. Ignace Glorieux en prof. dr Peter Scholliers
VAN DROOGENBROECK Filip (14 april 2016) "Too Tired to Teach? Key determinants of
mental health and early retirement among senior teachers: a comparative and teacherspecific perspective’" - Promotor: prof. dr. Bram Spruyt
DE GRANDE Hannelore (1 oktober 2015) "Brussels: Young and Healthy!? Educational
Inequalities in Health and Mortality among Young Persons in the Brussels-Capital Region" Promotors: prof. dr. Patrick Deboosere and prof. dr. Hadewijch Vandenheede
DE KEERE Kobe (24 april 2015) "Struggling over Self and Society: A Cultural-sociological
Analysis of Individualism in Modern Society." - Promotors: prof. dr. Bram Spruyt en prof.
dr. em. Mark Elchardus.
DE WACHTER David (10 juli 2013) "Postponement or Renouncement? A Longitudinal
Analysis of New Patterns of Family Formation using the 1991 and 2001 Census. " Promotors: prof. dr. Patrick Deboosere (VUB) and Karel Neels (UA)
VANDEBROECK Dieter (3 mei 2013)"Harnessing the Flesh. Social Class and Reflexive
Embodiment." Promotor: prof. dr. Ignace Glorieux
SMITS Wendy (28 september 2012) 'Binding en burgerschap. De samenhang tussen
maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapshoudingen.' - Promotor: prof. dr. Mark
Elchardus
LAURIJSSEN Ilse (28 augustus 2012) “Verdeeld tussen arbeid en gezin. Een panelstudie
naar de context en dynamiek van de keuze voor deeltijds werk.” - Promotor: prof. dr.
Ignace Glorieux
ROGGEMANS Lilith (18 juni 2012) "En ze leefden nog lang en gelukkig. De ideale
levensloop van jongeren en hun verwachtingen voor de toekomst." - Promotor: prof. dr.
Mark Elchardus
CLAEYS Jan (16 maart 2012) "Heimwee naar het Zelf. Een cultuursociologische exploratie
van het spirituele milieu en zijn zingevend vermogen" - Promotor: prof. dr. Mark Elchardus
SPRUYT Bram (24 februari 2012) “Living Apart Together? Over de gevolgen van de
opleidingsverschillen in de symbolische samenleving”. - Promotor: prof. dr. Mark Elchardus
VANDENHEEDE Hadewijch (3 november 2011) “Key Determinants of Ethnic Differences
in Diabetes Morbidity and Mortality.” - Promotor: prof. dr. Patrick Deboosere
RAVESLOOT Saskia (23 september 2011) “Gender mainstreaming en vakbonden.
Hindernissen en hefbomen voor een syndicaal gelijkekansenbeleid.” – Promotoren: prof.
dr. Alison Woodward en prof. em. Maxime Stroobant.
VANDEWEYER Jessie (10 november 2010) “Werkt loopbaanonderbreking?
Arbeidsoriëntaties, tijdsbesteding en drukte bij loopbaanonderbrekers in Vlaanderen.” –
promotor: prof. dr. I. Glorieux
SMIT Lucia (29 juni 2010) "De activiteiten van doctoreren in de ondernemingssector,
valoriseren zij hun kennis en vaardigheden." – promotor: prof. dr. R. S’ Jegers
DEBOOSERE Patrick (21 mei 2008) “The Belgian Health Transition at the Dawn of the
21st Century: the Contribution of Social Factors to Inequality and Progress in Population
Health” - promotor: prof. dr. F. Louckx
SIONGERS Jessy (26 oktober 2007) “Van generatie op generatie. Een
cultuursociologische benadering van de gelijkenissen in houdingen en smaken tussen
ouders en hun adolescente kinderen.” – promotor: prof. dr. M. Elchardus
MESTDAG Inge (21 september 2007) “Destructuration of the Belgian meal pattern?
Changes in the temporal, social and spatial aspects of eating practices by means of timeuse data.” – promotor: prof. dr. I. Glorieux, co-promotor: prof. dr. P. Scholliers
HOEDEMAKERS Caroline ( 25 mei 2007) “Manager aller landen, verenigt u? Opzet en
evaluatie van een interventie gericht op collectieve coping.” - promotor: prof. dr. R.
Pepermans - copromotor: prof. dr. J. Vilrokx
MACHADO GARCIA Carlos (20 december 2006) “Embedding learning technologies in
developing countries. E-readiness: concept, application, analysis and comparison between
five higher education institiutions”. - Promoter: prof. dr. J. Vilrokx
MOENS Maarten (17 februari 2006) “Handelen onder druk. Een sociologische analyse van
tijdsdruk als meervoudige ervaring.” - Promotor: prof. dr. I. Glorieux
KOELET Suzana (27 mei 2005) “Standvastige verschillen. Een analyse van theoretische
benaderingen over de verdeling van het huishoudelijke werk tussen vrouwen en mannen
op basis van tijdsbudgetonderzoek.” – Promotor: prof. dr. I. Glorieux
GADEYNE Sylvie (23 augustus 2005) “The Ultimate Inequality. Socio-economic
differences in all-cause and cause-specific mortality in Belgium in the first part of the
1990’s.” - Promotor: prof. dr. R. Lesthaeghe
NEELS Karel (29 oktober 2004) “Reproductive Strategies in Belgian Fertility, 1930-1990.”
- Promotor: prof. dr. R. Lesthaege
COFFE Hilde (4 mei 2004) “Groot in Vlaanderen, klein(er) in Wallonië. Een analyse van
het electorale succes van de extreem-rechtse partijen.” - Promotor: prof. dr. K.
Deschouwer
Download