Masterproefseminarie 2016-2017

advertisement
Masterproefseminarie
2016-2017
MoSa Masterproefseminarie Congres
24 maart 2017
9u00-10u00 | Welkom | MSI 00.20
Keynote: Prof. dr. Pieter Lagrou (ULB)
Het volk is soeverein! Een korte geschiedenis van de democratie van 1789 tot
Trump
GROEP 1 | Locatie MSI 00.20
10u00-11u10 | Sessie 1: Mensenrechten & (de)kolonisatie | Discussant: C.
Vekemans | Chair: P. Vanhees
Alexander Breysem, Beacon of Ideals: Redefining Amnesty International
through the History of Human Rights and Humanitarianism (1970-2000)
(promotor: P. Pasture)
Toon De Clerck, Het belang van de mensenrechten in de Europese en
koloniale politiek van België, 1949-1959 (promotor: P. Pasture)
Tim Quataert, Europese integratie en dekolonisatie 1958-1963: België en de
Conventie van Yaoundé (promotor: P. Pasture)
Guillaume Damman, De Congoreis van kardinaal Van Roey in 1948: inzet,
achtergronden, weerklank (promotor: J. De Maeyer)
11u10-12u00 | Sessie 2: Sport | Discussant: S. Cosemans | Chair: D. Claeys
Maxim Verkouille, KBVB in het interbellum: voetbal en het oorlogsverleden
(promotor: M. Kohlrausch)
Bavo Boutsen, De elite zet zichzelf buitenspel: de maatschappelijke inbedding
van het voetbal in Brussel (1890-1914) (promotor: D. Vanysacker)
1
12u00-13u00: Lunch | MSI Hal
13u00-14u00 | Sessie 3: Azië | Discussant: B. Steegen | Chair: S. Cosemans
Karel Reniers, Diplomatie van de Verenigde Staten en België met Zuid-Azië na
de onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh (promotor: I. Goddeeris)
Peter Van Cutsem, Lievens' vuur blijft branden, Calcutta Sponsor Aid en de
hernieuwde samenwerking tussen West-Vlaanderen en India (promotor: I.
Goddeeris)
Kimberley Eeftink, Herinneringsculturen van de Koreaanse oorlog (promotor:
I. Goddeeris)
14u00-15u00 | Sessie 4: Internationaal conflict | Discussant: M. Rodriguez
| Chair: B. Steegen
Felix Schamp, Culturele constructies in de Britse pers voor de weergave van
Mohammad Mossadegh tussen 1951-1953 (promotor: G. Verbeeck)
Jill Emmerechts, Westerse inmenging in postkoloniaal Afrika: de Belgen in de
Shaba-oorlogen (1977-1978) (promotor: I. Goddeeris)
15u00-15u20: Koffiepauze | MSI Hal
15u20-16u30 | Sessie 5: Media & Middenveld | Discussant: B. Steegen |
Chair: S. Cosemans
Hendrik Dockx, Adelshuwelijk als een publiek evenement: het huwelijk van
hertog Engelbert-Marie van Arenberg uitgelicht door de pers (promotor: M.
Kohlrausch)
Charlotte Lippens, Het veiligheidsthema in Belgische media tijdens nucleair
debat in jaren 1980 (promotor: M. Kohlrausch)
2
Thijs Ceunen, Coöperatie en tegenstand: De veranderlijke houding van het
ACV ten opzichte van de eigen katholieke zuil en de socialistische vakbond in
1936-1958 (promotor: J. De Graaf)
Elias Dierickx, De weerspiegeling van de communautaire agenda in
internationale organisaties voor en na de eerste staatshervorming
(promotor: M. Rodriguez)
16u30-17u30 | Sessie 6: (Post-)Koude Oorlog | Discussant: L. Verpoest |
Chair: L. Eskens
Hans Pieters, Invloed van een NGO: perceptieonderzoek van het
vrijhandelsdebat in Vlaanderen (promotor: I. Goddeeris)
Mara Zutterman, The production of 'sovietness' in the public space of Putin's
Moscow. A case study of VDNKh (promotor: I. Goddeeris)
Eric Peêrs, Globalising Spaak: Van kind van het internationalisme tot vader
van Europa (promotor: P. Pasture)
17u30-17u45 | Slotbeschouwing | MSI 00.20
17u45: Receptie | MSI Hal
3
MoSa Masterproefseminarie Congres
24 maart 2017
9u00-10u00 | Welkom | MSI 00.20
Keynote: Prof. dr. Pieter Lagrou (ULB)
Het volk is soeverein! Een korte geschiedenis van de democratie van 1789 tot
Trump
GROEP 2 | Locatie MSI 02.08
10u00-11u10 | Sessie 1: Voedsel | Discussant: L. Eskens | Chair: M. Wilke
Joris Bollen, Het agrarische landschap van België in (r)evolutie: AVEVE van
1945 tot 1975 (promotor: Y. Segers)
Leonie Callens, Evolutie van voedseladviezen in het
huishoudonderwijs tussen 1890 en 1940 (promotor: Y. Segers)
Belgische
Bram Scheers, De voedselvoorziening van Leuven tijdens en vlak na de Eerste
Wereldoorlog (promotor: Y. Segers)
Hannes Tirez, Soldatenkost in het Belgische leger tijdens de Eerste
Wereldoorlog (promotor: Y. Segers)
11u10-12u00 | Sessie 2: Onderwijs | Discussant: M. Wilke | Chair: P.
Vanhees
Caroline Gilops, Burgerschapseducatie in het geschiedenisonderwijs
(promotor: K. Van Nieuwenhuyse)
Olivier Le Jeune, Antropologisch onderzoek naar de evolutie van het
geschiedonderwijs vanaf 1970 (promotor: K. Van Nieuwenhuyse)
4
12u00-13u00: Lunch | MSI Hal
13u00-14u00 | Sessie 3: Prostitutie & vrouwelijke arbeid | Discussant: P.
Vanhees | Chair: M. Rodriguez
Tom Vandenberg, De prijs van een lichaam: Prostitutie en mensenhandel in
het interbellum (promotor: M. Rodriguez)
Ellen Soetens, Prostitutie in de Eerste Wereldoorlog: de stem van de vrouw
(promotor: M. Rodriguez)
Hanne Van den Keybus, De kerk in het midden? Een zuilvergelijkende studie
naar de debatten rond parttime werk voor vrouwen in de lange jaren 1960
(promotor: L. Van Molle)
14u00-15u00 | Sessie 4: Migratie | Discussant: S. Cosemans | Chair: L.
Eskens
Maïté Van Vyve, The Good, the Bad and the Ugly: representaties van de
vreemdeling in de kamerdebatten van 1845 tot 1875 in België (promotor: I.
Goddeeris)
Rani Goelen, Integratie door de ogen van Marokkaanse vrouwen in Mechelen
(promotor: M. Rodriguez)
Mara Hofmans, Een vergelijkende studie van vrouwelijke economische
migranten in Brussel sinds de val van de Muur (promotor: M. Rodriguez)
15u00-15u20: Koffiepauze | MSI Hal
15u20-16u30 | Sessie 5: Technologie & economie | Discussant: D. Claeys |
Chair: C. Vekemans
Jasper Schouterden, Van stoom naar stroom: standpunten van vakbonden en
personeel ten opzichte van de modernisering van de tractievoertuigen bij de
NMBS (promotor: J. De Graaf)
5
Toon Van Overbeke, Loont wonen? Een historisch onderzoek naar provinciale
inkomensevoluties en pendel in de Belgische nijverheid tussen 1953 en 1981
(promotor: E. Buyst)
Wendy Broothaerts, Praktijk vs theorie. Een blik op de evolutie van
melkveestallen in Vlaanderen (1945-1980) (promotor: Y. Segers)
Pieter Geeraert, Herstel van het platteland van Oostduinkerke na de Eerste
Wereldoorlog (promotor: Y. Segers)
16u30-17u30 | Sessie 6: Belgische politiek | Discussant: C. Vekemans |
Chair: D. Claeys
Florian Vancayseele, Verkiezingscampagne van de Christelijke Volkspartij in
1958 (promotor: M. Kohlrausch)
Samuel De Mondt, De visie op landbouwpolitiek bij de BWP in de jaren 1930
(promotor: L. Van Molle)
Lindsey Gillard, Marguerite De Riemaecker-Legot: de eerste vrouwelijke
minister van België (1965-1968) (promotor: L. Van Molle)
17u30-17u45 | Slotbeschouwing | MSI 00.20
17u45: Receptie | MSI Hal
6
Download