Cognitieve controle

advertisement
Gecontroleerde en automatische
processen
Het Stroop effect
GROEN
ROOD
BLAUW
ROOD
GEEL
BLAUW
GROEN
ROOD
“rood”
“groen”
ROOD
GROEN
Werktitel: Stimulus en respons conflict
Promotor: Wim Notebaert
Aantal studenten: 1
Congruentietaken zoals het Stroop effect bestaan uit twee componenten. Wanneer de
irrelevante dimensie (woord) aan een andere responstoets is gekoppeld (ROOD in het groen,
en rood heeft ook een responstoets) dan is er sprake van stimulus én respons conflict. Er zijn
verschillende manieren om enkel stimulus conflict te induceren. Verschillende types stimulus
conflict worden onderling vergeleken.
ROOD
GEEL
GEEL
GEEL
Werktitel: Stroop onder de loep
Promotor: dr. Wendy De Moor
Begeleider: dr. Wim Notebaert
Aantal studenten: 1
Abstract: Stroopeffecten worden veroorzaakt door de automatische tendens om een woord te
lezen. Binnen het domein van de visuele woordherkenning zijn er een aantal variabelen
gedefinieerd (vb. frequentie, AoA) die de snelheid waarmee we een woord lezen beïnvloeden.
De vraag stelt zich of deze variabelen ook een effect hebben op het Stroopeffect.
HOND
levend
Niet
levend
EEND
levend
Niet
levend
Werktitel: Omkering van congruentie effecten
Promotor: Wim Notebaert
Copromotor: Wim Gevers
Aantal studenten: 1
Het Simon effect keert om wanneer proefpersonen eerst spatiaal incompatibel (links drukken
wanneer stimulus rechts komt) moeten reageren. Soms wordt de induceertaak (incompatibel
reageren) en de diagnostische taak (Simon) gelijktijdig gepresenteerd in een
taakafwisselingsdesign, soms eerst de induceertaak en dan de diagnostische taak in een
geblokt design. De verschillen tussen beide designs werden nog niet systematisch onderzocht.
Simon
x
L
R
l
r
X
x
x
L
R
l
r
Werktitel: Effecten van instructie
Promotor: Wim Notebaert
Aantal studenten: 1
Wanneer proefpersonen gezegd wordt dat ze links moeten drukken wanneer het woord
RECHTS wordt gepresenteerd dan keert het Simon effect om (stimuli op rechts sneller met
links). Dit effect werd gevonden ook wanneer de woorden nooit werden aangeboden, maar
wanneer de instructie heel sterk werd benadrukt. Dit effect werd echter niet altijd gerepliceerd.
De voorwaarden worden systematisch onderzocht.
X
RECHTS
x
Werktitel: Ervaring en associatiesterkte
Promotor: Wim Notebaert
Begeleider: Wendy De Moor
Aantal studenten: 1
Abstract: Er bestaan automatische associaties tussen spatiale concepten (zoals de woorden
LINKS en RECHTS) en spatiale responsen. Het werd aangetoond dat deze associaties
makkelijker om te keren zijn bij kinderen dan bij volwassenen. Dit werd geïnterpreteerd als een
gevolg van zwakkere associaties bij kinderen door minder ervaring. Deze hypothese wordt
verder onderzocht.
X
x
L
R
l
r
Werktitel: Links-rechts, thuis best?
Promotor: Prof. Robert Hartsuiker
Begeleider: Wim Notebaert
Aantal studenten: 1
Abstract: Er bestaan automatische associaties tussen spatiale concepten (zoals de woorden
LINKS en RECHTS) en spatiale responsen. Onlangs toonden we aan de deze associatie minder
sterk is voor spatiale woorden uit de tweede taal (GAUCHE en DROITE). Dit wordt verder
onderzocht aan de hand van concepten die een zwakkere spatiale betekenis hebben zoals
bijvoorbeeld OOST en WEST.
WEST
x
Download