Who chooses to become a teacher

advertisement
Bart Golsteyn, Stan Vermeulen, Inge de Wolf
Academische Werkplaats Onderwijs

Kwaliteit van leraren:

Van groot belang voor onderwijsopbrengsten

Veel onduidelijk over de determinanten

Vaardigheden van leraren  Voorspellende waarde voor
leerling-prestaties (bv. Hanushek, Piopiunik & Wiederhold, 2014; Metzler & Woessmann, 2012).


Mourshed, 2007).
(Hanushek, 2011; Barber &
(Hanushek & Rivkin, 2006).
Weten welk segment van de bevolking ervoor kiest om leraar te
worden is belangrijk om iets over de kwaliteit van het
lerarenkorps te kunnen zeggen.
Relevant voor het leggen van de focus van interventies om de
kwaliteit van leraren te verhogen.


Onderzoeksdoel:
In kaart brengen van verschillen in taal- en
rekenvaardigheden tussen leraren en de rest van de
bevolking voor verschillende landen.

Data:

OECD international assessment of adult competencies
(PIAAC en ALL).

Representatieve steekproeven van de volwassen bevolking.

Toetsen die taal- en rekenvaardigheden meten.

Gedetailleerde beroepsinformatie.

Belangrijkste Resultaten:

Leraren scoren bovengemiddeld in bijna alle
onderzochte landen.

Middelbare school leraren scoren gemiddeld hoger dan
basisschoolleraren.


Leraren scoren vooral hoger dan de rest van de
bevolking (en zelfs hoogopgeleiden) aan de onderkant
van de verdeling.
De beste leraren doen niet onder voor de beste andere
respondenten.

Eerder onderzoek:

Leraarvaardigheden liggen onder het gemiddelde voor hoogopgeleiden
(Hanushek
& Pace, 1995).

Neerwaartse trend in leraarvaardigheden

Lerarenberoep is niet aantrekkelijk voor mensen met hoge vaardigheden
(Bacolod, 2007).
(Chevalier et al., 2007).

Onze toevoeging:

Wij focussen ons met name op de vorm van de verdeling van vaardigheden.

Met onze data kunnen we verschillende landen met elkaar vergelijken.

PIAAC & ALL  Internationale vaardigheidstoetsen uitgezet door de
OECD.

ALL:

Eerste ronde: 2003; tweede ronde: 2006-2008.
10 landen.

PIAAC:


Eerste ronde, eerste cyclus: 2008-2013; tweede cyclus: 2012-2016.
24 landen.

Nederland, Noorwegen & Italië zijn aanwezig in beide datasets.

Taal- & rekenvaardigheidstoetsen zijn vergelijkbaar.


Waarom kijken we naar het verschil in distributie?


Leraren gebruiken hun vaardigheden misschien
meer  Effect gedreven door oefening.
De hoge vaardigheden van ‘oude’ leraren zouden
de lage vaardigheden van ‘jonge/nieuwe’ leraren
kunnen verbloemen (Bacolod, 2007).

Leraren scoren vooral hoger dan de rest van de
bevolking (zelfs hoogopgeleiden) aan de onderkant
van de verdeling.

De beste leraren doen qua vaardigheden niet onder
voor de beste andere respondenten.

Resultaten zijn niet te verklaren door
vaardigheidsgebruik of achtergrond kenmerken.

Publieke opinie van lage leraarvaardigheden wordt
niet gesteund door onze data.



Het verhogen van selectiecriteria is mogelijk geen
goed middel om de kwaliteit van leraren te
verhogen.
Interventies gericht op de factoren die mensen met
hoge vaardigheden ertoe drijft leraar te worden is
wellicht effectiever.
Verder onderzoek is nodig om de kenmerken en
motivatie van deze hoog scorende leraren in kaart
te brengen.


Wat drijft mensen met hoge vaardigheden om leraar te
worden?
Hoe kunnen we de verschillen tussen landen verklaren?
(v.b. salaris? (Hanushek, Piopiunik & Wiederhold, 2014).


Simulatiestudies om de effecten van interventies op de
vaardigheidsverdeling te schatten.
Is er een lineair verband tussen leraarvaardigheden en
leerlingprestaties over de gehele distributie?

*table 3*

Bacolod, M. (2007b). Who teaches and where they choose to teach: College graduates of the 1990s. Educational
Evaluation and Policy Analysis, 29(3), 155-168.

Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world's best-performing schools systems come out on top.
McKinsey & Company.

Chevalier, A., Dolton, P., & McIntosh, S. (2007). Recruiting and Retaining Teachers in the UK: An Analysis of
Graduate Occupation Choice from the 1960s to the 1990s. Economica, 74(293), 69-96.

Hanushek, E. A. (2011). The economic value of higher teacher quality. Economics of Education Review, 30(3),
466-479.

Hanushek, E. A., & Pace, R. R. (1995). Who chooses to teach (and why)?. Economics of Education Review, 14(2),
101-117.

Hanushek, E. A., Piopiunik, M., & Wiederhold, S. (2014). The Value of Smarter Teachers: International Evidence
on Teacher Cognitive Skills and Student Performance. NBER Working Paper No. 20727.

Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2006). Teacher quality. Handbook of the Economics of Education, 2, 10511078.

Metzler, J., & Woessmann, L. (2012). The impact of teacher subject knowledge on student achievement: Evidence
from within-teacher within-student variation. Journal of Development Economics, 99(2), 486-496.
Download