uitleen - Depotwijzer.be

advertisement
UITLEEN
MATERIAAL
ERFGOEDZORG
Als erfgoedzorger wil je je
collectie in de beste omstandigheden
behouden en beheren. Om je te ondersteunen bij
deze taak, stelt de provincie gespecialiseerd materiaal ter
beschikking. De medewerkers van de dienst erfgoed geven je graag
raad over het correcte gebruik van deze toestellen en bij de eventuele
aanschaf van dit materiaal. Omdat de uitleentermijn beperkt is, biedt
dit materiaal vaak een tijdelijke oplossing. Vraag gerust vrijblijvend
advies om jouw erfgoed op lange termijn veilig te stellen.
MATERIAAL VOOR
REGISTRATIE EN
INVENTARISATIE
2
Doordachte registratie en inventarisatie zijn cruciale
voorwaarden voor het behoud en beheer van je erfgoedcollectie. Zo krijg je een duidelijk beeld van de objecten
in je verzameling en de zorg die deze nodig hebben.
Dankzij de professionele toestellen in het uitleenaanbod
kan je zelf snel aan de slag.
SCANNEN
1
Met een A3 scanner (1) scan je afbeeldingen (foto’s, prenten,
affiches, dia’s, negatieven, etc.) op hoge resolutie en beeldkwaliteit.
Een laptop (2) met de nodige software staat je toe om deze
scanners te bedienen, de beelden op te slaan, te bewerken en in
een digitale databank zoals erfgoedplus.be te ontsluiten.
FOTOGRAFEREN
Voor het fotograferen van erfgoedobjecten kan je gebruik maken
van de digitale fototoestellen (3).
4
3
5
Dankzij de flits- (4) en achtergrondinstallatie (5) creëer je zelf
een professionele omgeving voor de helderste foto’s. Die kunnen
ook dienen voor publicaties en digitale ontsluiting. Zo komt je collectie volledig tot haar recht.
GEÏLLUSTREERD LEXICON
6
Het lexicon religieus erfgoed (6) is een onmisbaar hulpmiddel
voor de inventarisatie van religieuze voorwerpen en interieurelementen. Je vindt er niet enkel hun correcte benaming maar ook heldere
omschrijvingen, verduidelijkt met honderden illustraties.
MATERIAAL
VOOR BEHOUD
EN BEHEER
KLIMAAT METEN
Aangepaste klimaatcondities zijn essentieel voor het lang
leven van erfgoed.
Een verkeerde temperatuur of relatieve vochtigheidsgraad kan rampzalige gevolgen hebben voor je collectie. Ze leiden tot onomkeerbare schade
aan materialen als hout, papier, textiel, metalen en zelfs kunststoffen.
Een warm en vochtig binnenklimaat schept ook een ideale omgeving
voor schimmels. De schade veroorzaakt door een ongunstig klimaat treedt
vaak erg traag op. Als het opgemerkt wordt, is het dikwijls al te laat.
Gebruik deze toestellen om de klimaatomstandigheden rond je erfgoed
zorgvuldig te meten en tijdig en efficiënt in te grijpen.
8
Met de digitale datalogger (7) meet je de temperatuur en relatieve
vochtigheid in een bewaarruimte voor erfgoed. Aan de hand van specifieke software analyseer je de gegevens in alle details.
9
Zonder computer biedt de analoge thermohygrograaf (8) een
oplossing. De klimaatgegevens worden meteen op papier neergepend
zodat je ze onmiddellijk kan aflezen en interpreteren.
7
De materiaalvochtigheidsmeter (9) peilt naar het vochtgehalte
in voorwerpen en bouwmaterialen. Het is dan ook een handig instrument
in het opsporen van vochtproblemen en het risico op schimmelgroei.
10
Met de thermografische camera (10) kan je gedetailleerde infrarood opnames maken om problematische temperatuurverschillen in een
bouwconstructie op te sporen.
KLIMAAT BEHEERSEN
12
Heb je een problematische vochtigheidsgraad vastgesteld in een ruimte
met een erfgoedcollectie, grijp dan snel in door de compacte en mobiele luchtontvochtigings- en luchtbevochtigingstoestellen
(11) (12) te ontlenen.
11
ONGEDIERTE EN SCHIMMELS BESTRIJDEN
Ongedierte (insecten, knaagdieren, etc.) en schimmels
kunnen veel schade aanrichten in erfgoedcollecties.
13
Erfgoedobjecten gemaakt uit hout en textiel trekken insecten aan. Met
de anoxiekit (13) worden kleine en grote objecten luchtdicht verpakt. Vervolgens wordt de zuurstof uit deze verpakking onttrokken zodat
de insecten worden gedood. Een anoxiebehandeling is geen preventieve
ingreep. Het verhindert niet dat insecten zich opnieuw in het materiaal
nestelen.
14
De museumstofzuiger (14) verwijdert vuil en schimmels van
een erfgoedobject. Het toestel is klein, licht en makkelijk draagbaar.
Het heeft een regelbare zuigkracht en een HEPA-filter zorgt ervoor
dat zelfs de kleinste stofdeeltjes en schimmelsporen veilig verwijderd worden.
Schimmels zijn ook ongezond voor de mens. Draag daarom altijd
beschermende kledij, handschoenen en een mondmasker.
KWETSBARE OBJECTEN TRANSPORTEREN
16
Erfgoedcollecties met kwetsbare en breekbare objecten hebben een extra voorzichtige aanpak nodig bij
transport.
Een kunststof krat met deksel (15) biedt een stevig omhulsel om een collectie tijdens het transport in op te bergen. Deze
kratten zijn licht en makkelijk stapelbaar.
15
Je kan de kratten vullen met zachte opvulkussens (16) die
schokken en stoten tijdens het vervoer opvangen.
VOORWAARDEN
Je vindt het ‘uitleenreglement uitleendienst’
en het ‘reglement betreffende het uitlenen
van presentatie- en klimaatregistratiemateriaal voor de museumsector’, terug op: www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst
VOOR WIE?
Lokale besturen en diensten, verenigingen en
organisaties die een erfgoedcollectie beheren
(musea, documentatiecentra, bibliotheken,
kerkraden,…). De aanvrager moet gevestigd
zijn in de provincie Vlaams-Brabant.
Aanvragen voor commercieel of louter particulier gebruik worden afgewezen.
HOEVEEL KOST HET MATERIAAL?
Het ontlenen van het materiaal en toebehoren is gratis. Afhalen en terugbrengen van het
materiaal gebeurt op kosten van de aanvrager. Je kan een verzekeringspremie betalen.
VOOR HOELANG?
Je kan het materiaal in principe voor twee
maanden ontlenen. In overleg met de dienst
erfgoed kan deze periode verlengd worden.
Nieuwe aanvragen krijgen voorrang op verlengingen van bestaande ontleningen.
IS BEGELEIDING DOOR DE DIENST
ERFGOED VERPLICHT?
Fototoestellen, scanners, computers, materiaalvochtigheidsmeters en thermografische
camera’s kunnen enkel gebruikt worden onder begeleiding van de medewerkers van de
dienst erfgoed. Voor andere toestellen is dit
niet noodzakelijk.
HOE ONTLENEN
1. AANVRAGEN
Het uitleenmateriaal voor erfgoedzorg vind je terug in de algemene
catalogus van het uitleenmateriaal op www.vlaamsbrabant.be/
uitleendienst
Je kan het materiaal niet
aanvragen bij de provinciale
uitleendienst.
Indien je dit materiaal wilt ontlenen,
neem dan contact op met de dienst
erfgoed van de provincie Vlaams-
De online databank www.erfgoedplus.be
biedt een handig en toegankelijk
instrument om je collectie te beheren.
Tegelijk is het een uniek platform waarmee
je erfgoed virtueel ter beschikking kan
stellen van het brede publiek,
toeristische initiatieven, educatieve projecten
of onderzoek. Dit geeft je
collectie de aandacht die het verdient.
Brabant.
016-26 74 79
[email protected]
2. AFHALEN
De dienst erfgoed informeert je over
de precieze plaats en het tijdstip voor
het afhalen van het materiaal.
Voor het meeste materiaal zal dit
gebeuren in het provinciehuis, Provincieplein 1 in Leuven.
3. TERUGBRENGEN
Je brengt het materiaal terug op het
tijdstip en de plaats die de dienst
erfgoed meedeelt.
www.depotwijzer.be
is een laagdrempelige maar actuele
informatiebron voor behoud en beheer van
erfgoedcollecties. Hier vind je uitgebreide
gegevens over het gebruik van de
uitleenmaterialen in deze folder.
Deze website is een gezamenlijk initiatief
van de depotconsulenten van de Vlaamse
provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.
MEER INFO
Dienst erfgoed
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
016-26 74 79
[email protected]
Beleidsverantwoordelijke
gedeputeerde Tom Dehaene
016-26 70 22 - [email protected]
Download