Erfgoed - Haarlem 2040

advertisement
ERFGOED BIJEENKOMST – 23 juni – Bibliotheek – HAARLEM 2040
Welk erfgoed is kenmerkend voor Haarlem?
Verhalen
Spaarne
Boudewijn
Centrum
Woonhuis
Monumenten
Historisch groen
Pelgrimstochten
Chic
Grachtenprofielen
Kerken
Hofjes
Vijfhoek
Ambacht
De loop van het Spaarne
Herbestemming
Zichtbare leefwijze van toen
Het verhaal
Behoud cultureel erfgoed
De rand
Historische kleuren
Identiteit
Brainstormsessie
-
Welke ontwikkeling, trend of probleem op het gebied van erfgoed heeft volgens u een grote
invloed op de toekomst van Haarlem?
Hoe komt de veranderende rol van bewoners en van de gemeente ten goede aan het
erfgoed van Haarlem waardoor Haarlem ook in 2040 een aantrekkelijke stad is?
Hoe kunnen de ontwikkelingen in de detailhandel en toerisme bijdragen aan het erfgoed van
Haarlem, zodat Haarlem ook in 2040 een aantrekkelijke bezoekstad is?
Hoe kan herbestemming van cultureel erfgoed bijdragen aan een aantrekkelijk Haarlem
2040?
Hoe kan erfgoed positief bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad?
Hoe kan archeologie positief bijdragen aan bewustwording van het dna van de stad?
Opmerkingen
-
Blijf verhalen vertellen, maak deze zichtbaar en verbind deze met nu
Maak het verleden zichtbaar en beleefbaar; Virtual Reality of via Artist Impressions
‘Made in Haarlem’, city-brand, independant brands en makerscollectief in historische panden
Door technologie kunnen gebouwen flexibeler worden
Pop-up erfgoed
Kleine pandjes zijn goed als etalage van webshops
Sponsering erfgoed door merken
Apps voor toerisme
Evenementen en festiviteiten met erfgoed thema organiseren
(historische) ambachten in binnenstad beleven (bv lakenindustrie). Oude ambachten
verbinden met nieuwe bedrijven
Oude kloosters bieden inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe ontwikkelingen
kunnen aansluiten op het oude weefsel
Korrel is menselijke maat
Denk na over geluid in gebouwen; bijzonder geluid in bijzondere gebouwen (muziek)
Let op historische structuur van het groen
Hou ook rekening met toekomstig erfgoed
Terugkeer van het Gilde als private kwaliteitsborging
Aandacht voor puien
Superhelden
Droste meisje (roep om Droste mannetje?)
Kenau
Pelgrims
Boudewijn de Groot
Strip over superman die Bavo van afbraak redt
Buurman en buurman
Paul Mc Cartney: evenement met archeologisch thema met 3d-brillen
Visies
1. Doorgeefluik van en voor erfgoed (materieel en immaterieel) waarin bewoners en bezoekers
de waarde ervan (v)erkennen. Hiermee hopen we het unieke kleinschalige karakter voor de
burger verder te initiëren en stimuleren
2. Gemeentelijk expertise centrum zoals ELO Leiden
3. Erfgoed als drager voor de toekomst. Erfgoed is duurzaam en bewoners en commercie zijn
tijdelijk
4. Erfgoed is belangrijke drager voor de identiteit van Haarlem; werk dat verder uit. Toerisme in
eigen stad door stadstranden en zwemmen in het Spaarne
Download