Cultureel erfgoed Educatie Muziek Kunst

advertisement
Samen beleven en ontwikkelen van cultuur en creativiteit in Bunschoten Spakenburg en Eemdijk
Cultuur Platform 2014
Het Cultuur Platform wil cultuurparticipatie bevorderen, het lokale cultuuraanbod met
elkaar verbinden en de samenwerking binnen het culturele veld stimuleren. En richten ons
hiermee op educatie, muziek, kunst en cultureel erfgoed.
Het Cultuur Platform wil aanspreekpunt zijn voor kunstenaars, culturele verenigingen,
scholen en ondernemers. Culturele activiteiten voor jong en oud stimuleren, inspireren en
initiëren en anticipeert op signalen van wat er leeft in de samenleving. Het Platform wil
initiatieven en projecten ondersteunen; facilitair, organisatorisch en financieel.
Gemotiveerd, inspiratievol en daadkrachtig. Kijk ook op mingcultuur.nl
Kunst
Cultureel erfgoed
Educatie
Muziek
Cultureel Café
Open monumenten dag
Gezin school kerk
Culturele ontmoetingen in informele
sfeer. Presentaties van lokaal talent.
Kinderen bezoeken monumenten en
historisch erfgoed in Spakenburg.
GSK basisschool evenement in samenwerking met Cultuur platform.
5
900
16
750
6
300
10
800
6
Schilderen aan de Haven
Kunstroute
Muziek aan zee
Kunstenaars schilderen ons culturele
erfgoed bij museumhaven
Route langs ateliers en tentoonstellingen.
Kunstenaars presenteren zich 2 dagen
Festival op en rondom de Spakenburgse haven
52
600
700
21
70
1000
21
500
30
Jeugdtheater
Kunstmaandkrant
Week van de Grafiek
Theaterlessen cursus voor jeugd.
Lessen gegeven in Het PAND
Overzichtskrant vol informatie over de
kunstroute en culturele activiteiten
Expositie en workshops drukwerktechnieken voor scholen en volwassenen
50
80
5
900
70
1000
19
10
80
Overige activiteiten
Geluidsroute - Diekmonument - mingcultuur.nl - Klederdracht maken - BoerenBeestenBoel - Kunst met Ballen
Promoties
Nieuwsbrief
12
Abonnees
251
Facebook
135
Twitter
160
Website
7500
Bestuur
Het team van het Cultuur Platform wordt gevorm door enthousiaste inwoners uit Bunschoten.
Gedreven kunstenaars, ondernemers en vrijwilligers met een breed netwerk in de muziek, met ondernemers
(water)sportorganisaties, musea en overheidsorganisaties. Middenin de lokale samenleving. Daadkrachtig.
Download