Samenvatting 3.2 Tijd Voor Geschiedenis

advertisement
Samenvatting 3.2 Tijd Voor Geschiedenis
Begrippen:
Irrigatielandbouw
Landbouw waarbij het water via een door
mensen aangelegd systeem op de akkers
terecht komt.
Delta
Gebied waar een rivier zich splitst en
uitmondt in zee.
Agrarische samenleving
Maatschappijvorm waarin landbouw het
middel van bestaan is.
Agrarische stedelijke samenleving
Maatschappij waarin de landbouw het
belangrijkste middel van bestaan is, maar
waar steden een belangrijke functie hebben.
Aanzien
Hoe iemand is in de ogen van anderen.
Ambachtslieden
Mensen die als beroep iets maken met de
handen en eenvoudig gereedschap.
Ambtenaar
Iemand in dienst van het bestuur (van een
land of stad).
Hiërogliefen
Schrift uit het oude Egypte.
De Nijl:
●
●
●
●
6700 KM lang
Witte Nijl: Victoriameer - Blauwe Nijl - Tana meer
mondt uit in delta aan Middellandse Zee
treedt elk jaar (in augustus) buiten winterbedding: 6 weken later: vruchtbare slib!
○ Slib bevat voedingsstoffen voor de landbouw
Irrigatielandbouw:
● Egypte = veel woestijn = droog
● water wordt opgevangen in reservoirs
○ water gaat naar de akkers via kanalen en slootjes
● voor het eerst toegepast in Mesopotamië.
○ Egyptenaren verbeterden dit systeem
Schrift:
★ Eerste schrift: ontwikkeld in Mesopotamië rond 3500 v.Chr.
○ 500 jaar later ontwikkelen Egyptenaren eigen schrift
★ Met het schrift houden Egyptenaren de oogst en boekhouding bij.
★ Het schrift was toen nog een serie tekeningetjes
○ Genaamd: de hiërogliefen
★ Schreven eerst op perkament (gelooide dierenhuid), later papier (papyrusriet)
Stad:
➔ Vruchtbare Nijldal - ontstaan agrarisch stedelijke samenleving
➔ Ambachtslieden nemen toe, worden rijker
Er ontstaan besturen
➔ Ambtenaren registreren de oogst en noteren de samenlevingsregels
➔
◆
Samenvatting 3.3 Tijd Voor Geschiedenis
Begrippen:
farao
staat
eenheidsstaat
alleenheerser
status
sociale laag
slaven
koning in het oude Egypte
land met duidelijke grenzen en een duidelijk
bestuur
land dat bestuurd wordt vanuit één plaats en
waarin overal dezelfde regels gelden
een bestuurder die alle en onbeperkte macht
heeft
hoe iemand is in de ogen van anderen
een bepaalde bevolkingsgroep in een
samenleving
mensen die het bezit zijn van een ander en
niet vrij zijn en geen rechten hebben
1 onder 1 farao:
●
●
●
●
●
Narmer was de eerste heerser van Boven-Egypte.
In het jaar 3000 v.Chr. maakte Narmer heel Egypte tot 1 land (1 staat).
Narmer voert overal dezelfde regels in.
De farao van Egypte was ook rechter en opperbevelhebber van het leger.
De farao was een alleenheerser.
De macht van de farao:
● Farao had alle macht in Egypte.
● Farao moet zijn status vaak bevestigen.
● Farao moet zorgen dat legeraanvoerders niet zo sterk worden dat ze zelf ook farao
willen worden.
● Na zijn dood wordt de farao opgevolgd door een familielid.
● Farao woont in schitterende paleizen op grote afstand van het volk.
● Rond 330 v.Chr. wordt Egypte veroverd door de Griekse koning Alexander de Grote en is
het met de macht van de Egyptische farao's gedaan.
● De laatste is koningin Cleopatra die rond 50 v.Chr. niet kan verhinderen dat het land
bezet wordt door het Romeinse Rijk.
Eén land, verschillende groepen:
● Sociale lagen:
○ Farao + familie
○ Adel: Hoge bestuurders, legeraanvoerders en priesters, vizier
○ Lage ambtenaren, ambachtslieden, kooplieden, schrijvers
○ Handarbeiders, soldaten en boeren (grootste groep)
○ Slaven
Hoe hoger je staat, hoe rijker en machtiger je bent.
Download