NOTULEN: Geven en Ontvangen Philip Nunn – De Bron, Ehvn

advertisement
NOTULEN:
Geven en
Ontvangen
Philip Nunn – De Bron, Ehvn - 10 juli 2016
“Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen”
– Jezus (Hand 20:35 -Telos)
“En word niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt veranderd door de vernieuwing
van uw denken, opdat u beproeft wat de
goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van
God is” (Rom 12:2 - Telos)
1. Vernieuwing van je DENKEN
Lev 7:28-38 Het gedeelte voor Aäron en zijn
zonen. “Want de beweegborst en de
hefschenkel neem Ik van de Israëlieten van
hun vredeoffers en geef die aan de priester
Aäron, en aan zijn zonen, als een
altoosdurende inzetting voor de Israëlieten.”

Bescherming van het hart van de Gever: Je
geeft aan God. Hij ziet en ontvangt wat je
geeft. Je kan je offer rustig loslaten.

Bescherming van het hart van de
Ontvanger: Van de bewuste of onbewuste
manipulatie van gevers. Het geeft
waardigheid aan de ontvanger (je leeft niet
als een bedelaar ‘van giften’ maar ‘de Heer
zorgt voor mij door middel van giften’).
2. Vernieuwing van je GEVOELENS
“Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen” –
voel je het zo?
De werkelijkheid achter ons geven is dat we niet
meer eigenaars zijn maar beheerders van ons
leven en alles wat we hebben. 1 Kor 6:19-20; 2
Kor 8:5.
Zie je jezelf als eigenaar van je leven (die af en
toe iets goeds voor God doet) of als beheerder
of rentmeester van alles wat je hebt? Dit is het
geheim om met blijdschap te kunnen geven.
Blijdschap in geven is voor God belangrijk, want
“God heeft een blijmoedige gever lief” 2 Kor 9:2.
3. Vernieuwing van je PRAKTIJK
(a) Hoeveel zal ik geven?
Dat elke christen is bemoedigd om te geven is
wel duidelijk. Israëlieten moeten een tiende
(10%) geven. Er waren zegeningen als ze dat
deden en vloeken als ze dat niet deden. Lev
27:30; Deut 30:19.
Moet een Christen ook een tiende geven?
 Ik vind in het NT geen wet (ook geen bevel)
dat een Christen moet 10% geven, en geen
vloek als hij/zij dat niet doet.
 Er zijn wel in het NT Bijbelse/Koninklijk
principes over geven.
(b) Hoe zal ik geven?
1. Gul-Royaal: 2 Kor 9:6
2. Proportioneel: 1 Kor 16:2 – 10% kan een
goed voorbeeld zijn
3. Gepland: 2 Kor 9:2 “Laat ieder doen zoals hij
in zijn hart voorgenomen heeft” – Spontaan,
geleid door de HG is prima. Maar niet alleen
spontaan. Met de Heer, maak een plan.
4. Met regelmaat: 1 Kor 16:2
5. In het verborgen: Mat 6:3-4 “Laat uw
linkerhand niet weten wat uw rechterhand
doet…” Uw Vader het ziet!
6. Soms met pijn/risico’s/geloof: Arme
weduwe Luk 21:1-4. Christenen hebben
gegeven uit “hun buitengewoon diepe
armoede” 2 Kor 8:1-3
7. Altijd met blijdschap: 2 Kor 9:6-7
(c) Aan wie zal ik geven?
- Aan weduwen met behoefden, aan armen met
voorrang aan christenen (Mat 25:37-40; Gal
6:10)
- Aan evangelisten en zendelingen (3Jhn 5-8),
leraars (Gal 6:6), oudsten (1Tim 5:17) en
andere Christelijke werkers…
Hoe veel aan de kerk/gemeente?
Israëlieten moeten hun tienden naar de tempel
brengen: “Breng al de tienden naar het
voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is”
(Mal 3:10)
 Ik vind die leer niet terug in het NT. Maar ik
vind wel personen en gemeentes die armen
helpen en Christelijke werkers financieel
ondersteunen.


‘Labelde giften’ (met een gegeven
bestemming) is jouw persoonlijke gift. Dat is
zeer goed.
‘Ongelabelde giften’ maken het mogelijk
samen als gemeente onze
verantwoordelijkheden dragen en mooie
dingen doen.
Heeft jouw praktijk van geven hier of daar
vernieuwing nodig?
4.
Vernieuwing van je MOTIVATIE
Zwak of verkeerde redenen om te geven
 Uit angst: Als ik niet genoeg geeft, zal God
me straffen!
 Uit een wens om mijn positie in de ogen
van anderen te verbeteren of misschien
invloed uit te voeren: Mat 6:1, Hand 5
 Uit een wenst om meer te hebben: Lk 6:38
 Uit verantwoordelijkheidsgevoel: Het is
niet mis, maar het kan zo veel beter! Als je
geeft alleen uit verantwoordelijkheidsgevoel,
mis je iets belangrijks.
5. Vernieuwing van je manier van
PRATEN
- Onze manier van praten heeft een invloed
over onze manier van denken en voelen (Spr
18:20). Ze kunnen deze Bijbelse principes
over geven en ontvangen versterken of
verzwakken.
- Onze keuze van woord kan ook een Bijbelse
cultuur in onze gemeente versterken.
(a) Hoe praat je over je inkomen?
Over je loon/salaris/uitkering/bijstand/pensioen?
Kies bewust om van God te ontvangen, en Hem
hardop te danken?
(b) Hoe praat je over je bezittingen?
Praat je als beheerder of eigenaar?
(c) Hoe praat je over wat je geeft?
Geef je aan je gemeente – of aan GOD via je
gemeente
Werk je voor je gemeente - of voor GOD door
wat je in Zijn gemeente doet.
Conclusie
1. Zie jezelf als een rentmeester of een
eigenaar van alles wat je hebt? Maak een
duidelijk keuze.
2. Leviticus 7 dynamiek: Kies bewust aan God
te geven en van God te ontvangen
3. Heeft iets in mijn manier van geven
vernieuwing nodig?
Beter motivaties om te geven…
 Uit een wens om meer zoals Vader God te
zijn – die gul en royaal is

Uit dankbaarheid: “U hebt het voor niets
ontvangen, geef het voor niets” Mat 10:8.

Uit een wens om God te aanbidden –
geven als een vorm van aanbidding
Bron: www.philipnunn.com
Download