Een meisje dat in het jaar 2000 geboren werd heeft één kans op

advertisement
Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
Lakensestraat 76,
1000 Brussel
02/511 91 20
PERSBERICHT 15 juni 2011
15 juni is uitgeroepen tot internationale dag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling.
Deze dag is dus de dag bij uitstek om terug te blikken op de werking van het Meldpunt in
2010 en de problematiek van ouderenmis(be)handeling in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Bij deze gelegenheid wordt eveneens de sensibiliseringsclip “de verjaardag”
voorgesteld.
In januari 2009 werd binnen de organisatie Home-Info het Brussels Meldpunt
Ouderenmis(be)handeling opgericht, langs Franstalige zijde startte SEPAM bij Infor-Homes.
In 2010 registreerden het Meldpunt en SEPAM samen 857 oproepen/meldingen. Hiervan
waren 157 Nederlandstalige oproepen. In vergelijking met 2009 is dit een stijging van 40%.
Deze stijging toont aan dat men de weg naar het Meldpunt vindt en dat er een grotere
meldingsbereidheid en alertheid is voor de problematiek: men wil niet langer zwijgen maar
erover spreken.
Analyse van de oproepen toont aan dat niet alle oproepen handelen over zware of ernstige
ouderenmis(be)handeling, maar dat de betrokken persoon de situatie beleeft als
mis(be)handeling. Het afgelopen jaar hebben we eveneens vastgesteld dat de problematiek
van ouderenmis(be)handeling complex is. Vaak gaat het over multi-probleemsituaties
waarvoor geen standaardoplossingen zijn.
De meerderheid van de meldingen gaat over psychische mis(be)handeling en financiële
mis(be)handeling. Ook tonen de cijfers aan dat er vooral nood is om te praten/ventileren
over het probleem. In vergelijking met 2009 is het aantal oproepen rond ventileren
verdrievoudigd.
De oproepen betreffen zowel ouderen in een residentiële voorziening als ouderen die
thuis wonen. Mis(be)handeling in de thuissituatie speelt zich binnenskamers af. Het taboe is
hier groter dan mis(be)handeling in een residentiële woonvorm waar er een grotere sociale
controle is.
Bij mis(be)handeling in de rusthuizen is de pleger een professionele hulpverlener, in de
thuissituatie zijn het hoofdzakelijk de kinderen.
Het slachtoffer is meestal een vrouw, tussen de 70 en 90 jaar.
Naarmate men ouder wordt, neemt de kans toe dat men afhankelijk en kwetsbaar wordt.
Het zorgen voor een kwetsbare oudere persoon kan relaties onder druk zetten. Deze
ontwikkelingen kunnen ouderenmis(be)handeling in de hand werken.
Het Meldpunt fungeert als centraal aanspreekpunt en als een luisterend oor voor alles
wat er kan mislopen in een relatie met ouderen. Het Meldpunt legt daarbij het accent op de
waardigheid van de ouderen en werkt in vertrouwen, met respect voor de privacy.
Jaklien Vandermeulen
15 juni 2011
Voor bijkomende informatie :
Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
Lakensestraat 76, 1000 Brussel
02/511 91 20
[email protected]
www.home-info.be
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards