uitnodiging ouderenmis(be)handeling

advertisement
Gent, 1 september 2013
UITNODIGING STUDIEAVOND
Ouder(mis)behandeling: Als de zorgende hand niet meer dragen kan/wil
Beste,
SEL zorgregio Gent ( Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijngezondheidszorg) en Provincie Oost-Vlaanderen hebben het
genoegen, op initiatief van Deel-SEL Gent, u te mogen uitnodigen op deze inter-professionele vorming. Het thema van
deze avond is : “Ouderenmis(be)handeling”. Vaak blijft deze problematiek verborgen en zien we als hulpverlener maar
beperkte signalen. De impact op de fysieke en psychische gezondheid kan echter zeer groot zijn. Met deze studieavond
willen we alle zorgverleners rond de oudere patiënt alert maken voor deze toenemende problematiek.
Deze avond is voorzien op donderdag 10 oktober 2013 om 19u30 in het Provinciaal Administratief Centrum ‘t Zuid ,
W. Wilsonplein, 9000 Gent.
Programma:






19u30: onthaal met een drankje
20u: verwelkoming door Dr. Micheline Demeyer, voorzitster van Deel-SEL Gent
20u10: inleiding door gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen Dhr. Eddy Couckuyt
20u25: Ouderenmis(be)handeling door Mw. Els Messelis.
Coördinator/lector opleiding seniorenconsulentenvorming en lector psycho-sociale gerontologie, Hogeschool
Universiteit Brussel
Concrete handvaten in detectie, signalisatie, omgaan met de problematiek, toelichten van de rol van de
verschillende hulpverleners
21u45: Voorstelling van het meldpunt ouderenmisbehandeling
22u00: Vragen / Discussie
Deze bijscholing is volledig gratis maar wel met verplichte inschrijving. Graag uw naam en organisatie sturen naar
[email protected] vóór 20 september 2013.
Accreditering onder rubriek 6 Ethiek en Economie is aangevraagd, aanwezigheidsattesten zullen ter beschikking zijn.
In samenwerking met:
Download