METAMORFOSEN

advertisement
HET BOEK ZELF
Uitgebracht door
Leiedal en Dexia bank
Het boek brengt in drie delen de
historische ontwikkelingen en ruimtelijke
veranderingen in kaart die tot op heden
die identiteit van de regio bepalen.
1.
2.
3.
Atlas
Biografie
beeld
DE WONDERBAARLIJKE
VERMENIGVULDIGING VAN VRIJETIJDS
INFRASTRUCTUUR
AUTEURS
Janina Gosseye
•
•
architect
lector aan de KU – Leuven /
architectuur in de geschiedenis
Hilde Heynen
•
Lector aan de Ku – Leuven
•
/architectuur en maatschappij
Werkte mee aan tal van
publicaties
•
architect
•
Lector aan de KU-Leuven /
Bruno De Meulder
architectuur en ontwerpen
•
programmadirecteur
POC human settlements
POC strategic planning
HOE IS DE VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR
ER GEKOMEN?
•
groeiende welvaart van de burgers na de tweede wereldoorlog zorgde voor meer vrije tijd
•
overheid kreeg taak om die tijd een zinvolle invulling te geven
•
een vrijetijdsinfrastructuur had als doel het volk te laten kennismaken met cultuur en sport
•
In 1965 lanceerde de allereerste minister van Cultuur “ Renaat Van Eslande “ het idee van een cultureel
centrum.
•
een jaar later waren er plannen voor een geografische spreiding van culturele centra in Vlaanderen
door ” Frans Van Mechelen”
Renaat Van Eslande
advocaat
na WO2 lector aan de KU-Leuven
redacteur van de “nieuwe standaard” en van het
politieke weekblad “ westen”
werd in 1947 burgemseeter van Lot
FRANS VAN MECHELEN
•
politicus CVP
•
doctor in sociale wetenschappen
•
lector KU-Leuven
•
voorzitter van de bond voor grote en jonge gezinnen
•
•
minister van cultuur ( 1968-1972)
HOE NAMEN ZE DIT AAN IN KORTRIJK?
•
vooral ontmoetingscentra , cultuurcentra , sportzalen , en zwembaden
•
Verdeeld over de verschillende deelgemeenten en eerder kleinschalig
•
Vaak identieke gebouwen
•
Hebben de subsideringsgolf van de overheid na de tweede wereldoorlog
intensiever benut dan elders in Vlaanderen.
•
Door de hogescholen , de Expohallen , een bioscoopcomplex en de K
Is Kortrijk nog steeds het natuurlijk centrum van de streek
•
Met het buda-eiland zet kortrijk zich cultureel sterk op de kaart
Het combineren van woonuitbreiding en realistie
van Vrijetijsinfrastructuur geintegreerd in de
*subsideringsgolf
woonwijken werd door de overheid gepromoot
De overheid reikte subsidie uit voor soms tot wel
40 % van het totale bedrag.
GROOTSE PLANNEN IN WAREGEM
1950 : plan voor een omvangrijk sportcentrum
•
gestimuleerd door de realistie van de E3 snelweg werd er verder gebouwd
•
“Eugene Vanassche “werd ingelast voor de opmaak van een gemeentelijk structuurplan
•
geïnspireerd door Utrecht en Den Haag stelde hij een ontwikkelingsproject op
met o.a een supermarkt , speciaalzaken , een gemeentenhuis en een bibliotheek
•
Gedoopt met de naam “Pand”
GOED NIEUWS VOOR ARCHITECTEN
•
Jacques Lannoo ontwierp een sporthal type B en deze werd een bestseller
•
4 van de 7 sporthallen gebouwd in Kortrijk in 1970 zijn door hem
ontworpen.
Type B (42 x 22 m)
DE INPACT VAN
VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR
•
Competitie speelde grote rol
•
Verschuivingen van hiërarchie tussen de verschillende kernen
•
Voorzieningen niet enkel gecentraliseerd maar verspreid over
verschillende kleinere kernen
•
dit alles zorgde voor een eigenheid van de streek
•
Het vooroorlogse landelijk karakter neemt af
•
Historisch centrum kent nu een veelvoud publieke voorzieningen
Download